1177.se

Så tillgänglig är 1177 direkt

1177 direkt är en tjänst för att söka vård digitalt. Den levereras av Platform24 och erbjuds till regionerna genom Inera AB. Här finns information om de brister som vi känner till och arbetar med att åtgärda.

1177 direkt erbjuds via Inera AB i följande regioner:

 • Region Dalarna
 • Region Gotland
 • Region Jönköping län
 • Region Kalmar län
 • Region Kronoberg
 • Region Skåne
 • Region Uppsala
 • Region Värmland
 • Region Örebro län
 • Region Östergötland

Ytterligare några regioner använder namnet 1177 direkt för motsvarande digitala vårdtjänster. De har då en annan version av tjänsten än den som erbjuds av Inera AB.

Denna text beskriver hur 1177 direkt genom Inera uppfyller lagen om tillgänglighet för digital offentlig service och kända tillgänglighetsproblem.

Här kan du lämna synpunkter på sådant som inte fungerar för dig.

Hur tillgänglig är 1177 direkt?

1177 direkt är delvis förenlig med lagen om digital tillgänglighet till offentlig service. Det innebär att 1177 direkt delvis motsvarar nivå AA i den så kallade standarden WCAG 2.1.

Innehåll som inte är tillgängligt

Allmänna brister 

Dessa brister kan beröra alla användare:

 • Vissa sidtitlar är otydligt markerade. För dig som navigerar med tangentbord eller skärmläsare kan logiken i navigeringen till viss del vara inkonsekvent.
 • Det går inte att öka textstorleken. Det kan också vara låg kontrast på vissa texter och element. Länkar markeras ibland endast med färg.
 • Kontrastvärden kan vara otillräckliga. Bilder och ikoner saknar ibland textalternativ. En del bilder och ikoner fungerar endast som dekoration och bör döljas.
 • Vissa formulär har brister när det gäller att meddela användaren när ett fel uppstår. En del formulär behöver bli tydligare när man ska välja vem man söker vård för. Detta påverkar personer som använder digitala hjälpmedel.

För dig som använder skärmläsare

Uppläsningen av information behöver förbättras. Den fungerar inte tillräckligt bra i följande fall:

 • Information om pricken under fliken "Mina ärenden".
 • Statusmeddelande om utloggning.
 • Avsändare av meddelanden.
 • Uppläsning av knappar under videosamtal.
 • Aviseringar när sidinnehåll byts ut i väntrummet.

Övrigt

 • Den inloggade sessionstiden är för kort. Det bör också framgå tydligare hur användaren kan förlänga sessionstiden.
 • Det framgår inte vad knappen för redigering gör i det sista steget i bokningsflödet.
 • Det saknas information i alternativknapparna i “Nästa bokningsbara tid”, i bokningsflödet.

Så har vi testat 1177 direkt

En extern granskning av tillgängligheten genomfördes av leverantören den 12 december 2023.

1177 ägs av Inera AB

1177 drivs av Inera AB. Inera ägs av regionerna, kommunerna och organisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR. Därmed är Inera offentligt finansierat och ska följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tillsyn

Du kan anmäla till Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, om du inte är nöjd med hur vi hanterat din synpunkt om bristande tillgänglighet. Du kan också anmäla om du inte är nöjd med hur vi hanterat en begäran från dig om att tillgängliggöra innehåll.

DIGG har ansvar för att kontrollera att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service följs.

Till toppen av sidan