Stöd och behandling på nätet

Tobakshjälpen - digital behandling med personlig återkoppling

Innehållet gäller Östergötland

Tobakshjälpen är en digital tobaksavvänjning för dig som vill sluta röka eller snusa.

Illustration med två lungor, där den vänstra är mörk och dyster, den högra blommig och ljus

Upplägget i programmet ger en struktur för arbetet med att sluta använda tobak och fokuserar på viktiga förändringar som behöver göras. I programmet finns viktig information, praktisk vägledning och aktiva övningar med möjlighet för dig att gå tillbaka och repetera.

Till toppen av sidan