Sunda vanor

Hälsosamtal i Östergötland

Innehållet gäller Östergötland

Vad du äter, hur mycket du rör på dig och hur dina sömnvanor ser ut påverkar hur du mår och vilka sjukdomar du riskerar att drabbas av. Sunda vanor kan till exempel förebygga 90 procent av all typ-2-diabetes, 80 procent av alla hjärtinfarkter och 30 procent av all cancer.

Även små förbättringar gör stor skillnad

Även små förbättringar kan göra stor skillnad. För varje ny sund vana du inför, kommer din kropp att tacka dig. Därför kan du som fyller 40, 50, 60 eller 70 år få ett personligt erbjudande om hälsosamtal. Syftet med hälsosamtalet är att förbättra hälsan och förebygga hjärt- och kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke, samt diabetes. Forskning visar att de som deltar i hälsosamtal förbättrar sin hälsa och lever längre.

Film som beskriver hur hälsosamtal går till i Östergötland.

Ligg steget före flera vanliga sjukdomar

Vid hälsosamtalet träffar du specialutbildade hälso- och sjukvårdsmedarbetare. Med hjälp av blodprov och ett frågeformulär får du en hälsokurva som visar hur din hälsa ser ut. Om du vill, får du råd och stöd att förbättra din hälsa – så att du kan ligga steget före flera vanliga sjukdomar. I samband med hälsosamtalet görs en hälsoundersökning.

Vid undersökningen mäts:

  • Längd, vikt, midja och stuss.
  • Blodtryck för att se om du har förhöjt blodtryck.
  • Blodfetter och blodsocker för att se om du har för höga blodfettsnivåer eller om du har diabetes.

Så här går det till

Före hälsosamtalet

  1. Du får en personlig inbjudan till hälsosamtal. Du som fyller 40, 50, 60 eller 70 år under året kan få en inbjudan från vårdcentralen. Observera att inte alla vårdcentraler utför hälsosamtal inom Region Östergötland.
  2. Du tar blodprov på vårdcentralen en vecka före hälsosamtalet. I samband med besöket får du ett frågeformulär med dig hem att fylla i. 
  3. Du svarar på frågor om dina levnadsvanor och tar med dig det ifyllda frågeformuläret till hälsosamtalet.

Vid hälsosamtalet

  • Du mäter och väger dig i samband med hälsosamtalet.
  • Du samtalar med specialutbildade hälso- och sjukvårdsmedarbetare om din hälsa.
  • Du får en personlig hälsokurva.
  • Om du vill och behöver, kan du få råd, stöd och behandling för att till exempel sluta röka, börja röra på dig eller äta mer hälsosamt.

Hur lång tid tar det?

Hälsosamtalet tar ungefär en timme.

Vad kostar det?

Hälsosamtalet är kostnadsfritt från och med 1 januari 2023.

Hur förbereder man sig inför provtagningen?

Du ska vara fastande 10 timmar innan blodprovtagningen. Fastande innebär att du inte får äta eller dricka något. Det går bra att dricka ett litet glas vatten.

Kontakt

Du som har fått en inbjudan till hälsosamtal och har frågor, ska i första hand kontakta din vårdcentral.

Om du har generella frågor om hälsosamtal kan du mejla till: halsosamtal@regionostergotland.se

Till toppen av sidan