Ultraljudsmottagning, Kvinnokliniken ViN

Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Telefontider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag07.00–14.20
Tisdag07.00–14.20
Onsdag07.00–14.20
Torsdag07.00–14.20
Fredag07.00–13.20
LördagStängt
SöndagStängt
Växeltelefon

Öppettider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.00–16.00
Tisdag08.00–16.00
Onsdag08.00–16.00
Torsdag08.00–16.00
Fredag08.00–16.00
LördagStängt
SöndagStängt

Besöksadress:
Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Län, kommun:
Östergötlands län, Norrköping
Postadress:
Kvinnokliniken i Östergötland, Vrinnevisjukhuset, 601 82 Norrköping

Kvinnosjukvården i Östergötland erbjuder två ultraljudsundersökningar under graviditeten. Om komplikationer tillstöter kan fler undersökningar erbjudas efter läkarordination.

Vid ultraljudsundersökning i tidig och sen graviditet kan tecken på missbildning eller utvecklingsavvikelse hos fostret upptäckas, detta kan medföra att du/ni får ta ställning till om fortsatt utredning skall göras. Om du/ni absolut vill undvika en sådan situation bör du/ni avstå från ultraljudsundersökningen.

Andelen missbildningar som upptäcks vid ultraljudsundersökning varierar i olika studier mellan 9 och 54%.

Vid tvillinggraviditet erbjuds uppföljning enligt särskilt program.

Driftsform: Region

 • Genom att mäta fostrets längd från hjässa till stjärt kan vi med några dagars felmarginal fastställa fostrets ålder, man får då ett beräknat förlossningsdatum.
  Om du/ni så önskar kan man vid denna undersökning också göra en riskbedömning för kromosomavvikelse hos fostret genom att mäta nackuppklarning (NUPP).
  Ultraljudsundersökningen kombineras med ett blodprov där man mäter halten av två graviditetshormoner i mammans blod. Ultraljud + blodprov = KUB. Blodprovet kan oftast tas vid inskrivningsbesöket.

 • KUB är en förkortning av Kombinerat Ultraljud och Biokemisk serumundersökning. KUB innebär en riskbedömning för vissa kromosomavvikelser där Down's syndrom är den vanligaste. Riskbedömningen liksom annan fosterdiagnostik är frivillig och erbjuds i samband med tidigt ultraljud.

  Ultraljudsundersökningen görs i graviditetsvecka 11-14 i samband med den tidiga ultraljudsundersökningen. Vid undersökningen mäter man en vätskespalt i fostrets nacke, så kallad nackuppklarning även förkortat NUPP. Några dagar före undersökningen tas blodprov där man analyserar två hormoner; PAPP-A och fritt β-hCG.

  Här kan du läsa mer om KUB

 • Om KUB-undersökningen talar för att sannolikheten för att fostret har Downs syndrom, trisomi 18 eller 13 är ökad erbjuds NIPT. NIPT kan visa om fostret har någon kromosomavvikelse, som exempelvis Downs syndrom. Vid NIPT tar vårdpersonalen ett blodprov i armen på dig som är gravid.

  Här kan du läsa om NIPT (Non-Invasive-Prenatal-Testing) 

 • Provet görs tidigast i 16:e graviditetsveckan. En mycket tunn nål förs med ledning av ultraljud in genom bukväggen till livmodern och 10 ml fostervatten sugs upp. Ingen bedövning behövs. Provtagningen tar mindre än en minut.

  Fostervattenprov undersöker fostrets kromosomuppsättning. Med hjälp av en snabbmetod, QF-PCR, analyseras de tre vanligaste kromosomavvikelserna som trisomi 21 (Downs syndrom), trisomi 13 och 18. Provsvar erhålls inom en vecka och ett normalt provsvar skickas hem till dig. Vid avvikelser i provsvaret eller problem med analysen kontaktas du av ansvarig läkare.

  Här kan du läsa mer om fostervattensprov

 • Undersökningen görs för att upptäcka eventuella missbildningar och fastställa förlossningsdatum för dem som inte gjort en tidigt ultraljudsundersökning.
  Man tittar på fostrets skalle, ryggrad, bukvägg, hjärta, armar, ben, urinblåsa och magsäck samt moderkakans placering.
  Andelen missbildningar som upptäcks vid denna ultraljudsundersökning varierar i olika studier mellan 19 och 80%.
  Uppstår misstanke om missbildning/avvikelse görs en mer ingående undersökning av läkare.

  Här kan du läsa mer om ultraljud under graviditet

 • Utvidgad fosterdiagnostik erbjuds om det finns allvarliga ärftliga tillstånd hos blivande föräldrar eller syskon, eller om man har upptäckt eller misstänker någon missbildning vid rutinultraljudsundersökning eller då det finns en förhöjd sannolikhet för kromosomavvikelse.

 • Det går att förutsäga om du har en ökad risk att insjukna i havandeskapsförgiftning.
  I samband med första ultraljudet i graviditetsvecka 11+0 – 13+6 görs en beräkning av risken att insjukna i havandeskapsförgiftning.
  Genom att kombinera uppgifter om dig med blodtrycksmätning, blodprover och ultraljud kan en risk beräknas fram. Blodproverna (PAPP-A och PLGF) tas några dagar före ultraljudsundersökningen
  Om risken är ökad att insjukna i havandeskapsförgiftning får du en profylaxmedicin.
  Som profylax ges en låg dos acetylsalicylsyra (ASA). Tabletten Trombyl 75mg 2 st tabletter tas varje kväll fram till graviditetsvecka 36+0 och minskar kraftigt risken att insjukna.
  ASA är ofarligt för fostret i låg dos.


  Här kan du läsa mer om havandeskapsförgiftning

Till toppen av sidan