Reproduktionsmedicinskt centrum, Kvinnokliniken US

Universitetssjukhuset, Linköping

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer

010-105 94 85

Öppet idag

 • 07:30 - 16:00endast bokade tider

Telefontid idag

 • 06:15 - 15:00

Fler tider och telefonnummer

Telefontider

 • Mån - Tor06:15 - 15:00
 • Fre06:15 - 14:00

Öppettider

 • Mån - Fre07:30 - 16:00 endast bokade tider
Besöksadress:
Universitetssjukhuset, Linköping
Län, kommun:
Östergötlands län, Linköping
Postadress:
Kvinnokliniken i Östergötland, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping

Vägbeskrivning

Hitta hit:

Anmäl er i receptionen vid Södra eller Norra entrén 15 minuter före din bokade tid. Gå sedan mot hissuppgång B och följ skyltar till RMC på plan 16.

Publicerad: 2020-08-28

Reproduktionsmedicinskt centrum är ett av landets stora centra för fertilitetsbehandlingar. Efter fyra månaders uppehåll på grund av coronapandemin ges behandlingarna som vanligt igen.

Det blir allt vanligare att bli till genom en donation med antingen ägg eller spermier, eller både och. Nu är fertilitetsbehandlingarna igång igen på Reproduktionsmedicinskt centrum och vården söker nya donatorer.

Läs mer här

För frågor om väntelista samt av och ombokning av läkartider ring 010-1039683

Onsdag och torsdag kl. 10:00-11:30

 • Vad har beslutats?

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att ensamstående kvinnor ska ges samma möjlighet till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård som gifta par, registrerade partners och sambor. De nya lagändringarna började att gälla den 1 april 2016.

   

  Vilka är SKLs rekommendationer?

  Ensamstående kvinnor ska behandlas på samma sätt som redan görs för par när det gäller assisterad befruktning, anser SKL, som har uppdaterat sina rekommendationer. Nedre åldersgränsen för att starta utredning på kvinnan är föreslagen att höjas till 25 år.

   

  Vad innebär det nya beslutet?

  Samma villkor gäller som för par, vilket innebär att läkaren prövar om det med hänsyn till kvinnans medicinska, psykologiska och sociala förhållanden är lämpligt med assisterad befruktning. I prövningen av den ensamstående kvinnans psykologiska och sociala förhållande bör en yrkesutövare med beteendevetenskaplig kompetens delta. Ensamstående kvinnor som genomgår en insemination eller befruktning utanför kroppen blir då barnets enda rättsliga förälder.

   

  När kan vi ta emot remisser och påbörja utredning och behandling?

  Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Östergötland har beslutat  att godkänna och tillämpa Sveriges kommuner och landstings rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning.

  Vi tar nu emot ensamstående kvinnor som fyllt 25 år men som inte är äldre än 39 år för utredning och behandling. Kvinnor som är boende och skrivna i Östergötland kan anmäla sig för utredning via frågeformuläret som finns under våra e-tjänster.

  Kvinnor utanför Östergötland tar i första hand kontakt med Kvinnoklinik eller Gyn mottagning på hemorten.

   

   

 • Hos oss finns följande behandlingar

  • Ovulationsstimulering

  • AIH, insemination med partnerns spermier

  • AID, insemination med donerade spermier

  • IVF, provrörsbefruktning med eller utan ICSI (mikroinjektion av spermier; korttidsodling 2-3 dagar eller blastocystodling 5-6 dagar)

  • Testikelbiopsi, testikelaspiration, sk TESE, TESA (spermierna kan senare användas vid IVF/ICSI behandling)

  • IVF/ICSI med donerade spermier

  • IVF/ICSI med donerade ägg

  • Återföring av färska och frysförvarade embryon

 • Som regel erbjuds inte  egenfinansierad  behandling, det gäller både med egna och med donerade könsceller.

  Har man tidigare fått barn efter behandling på RMC kan ibland syskonbehandling med egenfinansiering erbjudas

  Prislista

 • Nu finns remissunderlagen i PDF-format och formulären kan fyllas i direkt och sedan skrivas ut och skickas till oss med journalhandlingar som tidigare

  Observera att det finns ett nytt remissunderlag för ensamstående kvinnor

  Här finns vår remittentinformation  

   

 • Donerade spermier används när mannen saknar spermieproduktion eller har ett mycket dåligt spermaprov. Spermadonation används också för behandling av lesbiska par och ensamstående kvinnor.

  En spermadonator ska vara en fysiskt och psykiskt frisk person som vill hjälpa barnlösa.  Han ska vara mellan 23 och 45 år och helst ha barn själv. Spermaprovet måste vara bra och spermierna ska tåla nedfrysning och upptining.

  Spermadonatorn utreds med bl.a. blodprovstagning för att utesluta sjukdomar och infektioner.  Samtal med läkare och beteendevetare eller psykolog ingår alltid i utredningen.

  Det är viktigt att både donator och mottagare blivit informerade om de juridiska regler som gäller och att beslutet att bli donator fattas efter moget övervägande, så att man inte riskerar att ångra sitt beslut. Varje donator får ge upphov till barn i sex familjer och eventuella syskon.

  Donatorn får 590 kr i ersättning för varje spermaprov samt en reseersättning på 10 kr/mil.

  Är du intresserad av att bli donator? Välkommen att höra av dig till oss via vårt webb-formulär eller telefon så hör vi av oss så snart vi kan!

  Här kan du läsa mer om ofrivillig barnlöshet

  Här kan du läsa mer om spermadonation

 • Donerade ägg behövs för kvinnor som inte själv kan producera ägg, t.ex. kvinnor som har Turner´s syndrom eller kommit in i ett för tidigt klimakterium.  Det är dock inte tillåtet att använda äggdonation när orsaken är ett naturligt åldrande hos kvinnan.

  En äggdonator ska vara en fysiskt och psykiskt frisk person som vill hjälpa barnlösa.  Hon ska vara mellan 23 och 35 år och helst ha fött egna barn.

  Äggdonatorn utreds med bl.a. blodprovstagning för att utesluta sjukdomar och infektioner.  Samtal med läkare och beteendevetare eller psykolog ingår alltid i utredningen.

  Det är viktigt att både donator och mottagare blivit informerade om de juridiska regler som gäller och att man känner att beslutet att bli donator fattas efter moget övervägande, så att man inte riskerar att ångra sitt beslut.

  Varje donator får ge upphov till barn i sex familjer och eventuella syskon.

  Donatorn erhåller en schablonersättning på 6000 kr.

  Är du intresserad av att bli donator? Välkommen att höra av dig till oss via vårt webb-formulär eller telefon så hör vi av oss så snart vi kan!

  Här kan du läsa mer om ofrivillig barnlöshet

  Att donera ägg eller spermier

RMC är en del av Kvinnokliniken på Universitetssjukhuset i Linköping och är specialiserade på utredning och behandling av ofrivillig barnlöshet och fertilitetsbevarande åtgärder. Vi är ISO-certifierade avseende kvalitet och miljö samt HBTQ-diplomerade.

För utredning krävs inte remiss, men man måste uppfylla kriterierna för utredning av ofrivillig barnlöshet. Vi utför de behandlingar som regionerna/landstingen i Östergötland, Jönköping och Kalmar län beställer av oss och vi får enligt överenskommelse även erbjuda assisterad befruktning till andra par.

Vi som arbetar här är läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor, psykoterapeut och psykolog, sekreterare och laboratoriepersonal.

Vi har 30 års erfarenhet av IVF-behandlingar och resultatet är mer än 4000 nya föräldraskap. Det har skett dramatiska förändringar sedan IVF introducerades och vi lägger stor vikt vid forskning och utveckling av nya behandlingsmetoder.

Information till patienter

För mer information se ofrivillig barnlöshet i Östergötland på 1177.

För rådgivning ring 010-105 94 85.

Vid avbokning av överenskommen tid vid två tillfällen så erbjuds ingen ytterligare tid alternativt remissen återsänds till remittent

Remisskrav

JA För samtliga behandlingar.

Driftsform

Driftsform: Region