Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Linköping

Universitetssjukhuset, Linköping

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Telefontider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag07.00–12.00
Tisdag07.00–12.00
Onsdag07.00–12.00
Torsdag07.00–12.00
Fredag07.00–12.00
LördagStängt
SöndagStängt
Växeltelefon

Besöksadress:
Universitetssjukhuset, Linköping
Län, kommun:
Östergötlands län, Linköping
Postadress:
Rehabiliteringsmedicinska klin, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping

Vägbeskrivning

Hitta hit:

Från Norra entrén (ingång 7), Gå mot K, ta hiss till plan 15, Rehabiliteringsmedicinska Kliniken, följ skyltning till mottagning och/eller avdelning 55.

Från Södra entrén (ingång 1), ta trappa eller hiss D till plan 9 och följ skyltarna i taket mot målpunkt K eller L, ta hiss till plan 15, rehabiliteringsmedicinska kliniken. Följ skyltning till mottagning och/eller avdelning 55.

Vårt uppdrag är högspecialiserad medicinsk rehabilitering för vuxna med omfattande och komplexa funktionsnedsättningar efter skador och sjukdomar i centrala nervsystemet. Kliniken är regionklinik för Östergötland, Jönköping och Kalmar avseende rehabiliteringsmedicinska insatser för ryggmärgsskadade patienter och deras livslånga behov av uppföljning.


Klinikens strategi är att genom ett teambaserat arbetssätt, utifrån patientens perspektiv och aktiva deltagande, optimera den enskildes förutsättningar för att återgå till ett aktivt liv. Vi arbetar med fokus på kvalitet och med att integrera ny och evidensbaserad kunskap för att uppnå effektivitet och patientsäkerhet.

I samverkan med Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet bedrivs utbildning och forskning inom området för rehabiliteringsmedicin. Genom utbildningsinsatser och diskussioner ska vi sprida och utveckla aktuell kunskap i regionen, nationellt och internationellt med målet att nå en mer jämlik vård.

Driftsform: Region

Välkommen till Rehabiliteringsmedicinska kliniken US, Linköping.

Hos oss hittar du avdelning 55 samt mottagningar enligt vårt utbud nedan.

 • Förfrågan angående planerad inläggning: Tel 010-1032355, må-to 7.30-8.30.

  Avdelning 55 är Rehabiliteringsmedicinska klinikens slutenvårdsenhet med totalt 16 vårdplatser för hjärnskade- och ryggmärgsskadevård och rehabilitering i tidigt skede. En till två av dessa platser är till för svårt sjuka patienter med både övervaknings- och rehabiliteringsbehov. Verksamheten är inriktad på patienter med omfattande och komplexa funktionsnedsättningar som leder till förändrade livsvillkor med krav på stora omställningar för patient och närstående.

  Vi har fyra vårdplatser för intensivrehabilitering, verksamheten vänder sig till vuxna personer bosatta i Östergötland med funktionsnedsättningar efter ryggmärgsskada eller hjärnskada där den tidiga fasen av rehabilitering är avslutad och det finns behov av funktionshöjande träning. Personen ska vara i ett medicinskt stabilt tillstånd och ha tillräcklig uthållighet för att kunna medverka i träning/aktivitet fem dagar per vecka, fem timmar/dag under fyra veckor.

  På slutenvårdsenheten arbetar många olika yrkesprofessioner; arbetsterapeut, dietist, kurator, logoped, läkare, musikterapeut, rehabassistent, rehabinstruktör, sjukgymnast, sjuksköterska, undersköterska. Dagtid organiserar vi vården utifrån vårdlag. Alla patienter får också en kontaktperson här på avdelningen som både du och din närstående kan vända sig till vid funderingar.

   

 • Hjärnskadeteamet är ett öppenvårdsteam för rehabilitering av personer med förvärvad hjärnskada efter olyckshändelse eller sjukdom.

  Teamet riktar sig till vuxna personer med kvarstående lätt/måttlig kognitiv, emotionell och/eller personlighetsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada. Kognitiv funktionsnedsättning innebär påverkan på högre intellektuella funktioner såsom språk, minne, rumsuppfattning, uppmärksamhet och problemlösningsförmåga.

 • Trafikmedicinska mottagningen riktar sig till vuxna personer med kognitiv och/eller motoriska funktionsnedsättningar efter hjärnskada där det finns behov av specialistutredning för att ta ställning till medicinska krav för fortsatt körkortsinnehav.

  Utredningen omfattar:

  Medicinsk utredning, neuropsykologisk utredning, körkortsanamnes med kognitiv screening, praktisk körbedömning, utredningen görs under 2-4 tillfällen.

  I teamet arbetar arbetsterapeut, psykolog och överläkare

   

 • Ryggmärgsskademottagningen är en läns- och regionövergripande mottagning som riktar sig till personer med ryggmärgsskada.

   

 • Postpoliomottagning för personer med besvär/problem relaterade till tidigare poliosjukdom.

  Vi vänder oss till personer bosatta i Östergötland, med medicinskt relaterade besvär/problem till följd av tidigare poliosjukdom.

  • Multiprofessionell bedömning
  • Upprättande av en åtgärdssplan
  • Kunskapsöverföring och utbildning
  • Stödkontakt och uppföljning vid behov

  I teamet arbetar

  Arbetsterapeut, läkare, kurator, sjukgymnast

   

   

 • Rullstolsmottagningen är en länsövergripande mottagning för utprovning/anpassning av rullstol. Mottagningen riktar sig i huvudsak till vuxna rullstolsbrukare med olika neurologiska diagnoser. Syftet med mottagningen är att genom att förbättra/optimera brukarens sittställning i rullstolen påverka befintliga problem, minska risken för eller undvika senare komplikationer relaterade till rullstolsanvändning.

  På mottagningen arbetar arbetsterapeut och sjukgymnast. Vid behov finns även tillgång till andra professioner och resurser inom kliniken.

   

 • Kommunikationsmottagningen på Rehabiliteringsmedicinska kliniken vänder sig till personer över 18 år, med svåra tal-, språk- och/eller skrivsvårigheter på grund av olika funktionshinder. Kommunikationsmottagningen ingår i LINDAH, centrum för kommunikationshandikapp, som är ett resurscentrum bestående av flera samverkande enheter (Barn och ungdomshabiliteringen i Östergötland och Hjälpmedelscentrum AB).

   

 • Spasticitetsmottagningen är en länsövergripande mottagning för personer med spasticitetsproblematik. Mottagningen vänder sig till personer med skada i centrala nervsystemet med svår spasticitet som påverkar det dagliga livet.

   

OBS! Anmälan/betalning görs i receptionen i södra eller norra entrén.

Till toppen av sidan