Rehabenheten US, Reumatologiska kliniken i Östergötland

Universitetssjukhuset, plan 10, Linköping

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
010-103 14 71
Öppet idag
 • 07:45 - 11:45
 • 12:45 - 16:15

Fler tider och telefonnummer

Öppettider
 • Mån - Fre07:45 - 11:45
 • Mån - Tor12:45 - 16:15
 • Fre12:45 - 13:30

Besöksadress:
Universitetssjukhuset, plan 10, Linköping
Län, kommun:
Östergötlands län, Linköping
Postadress:
Reumatologiska kliniken, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping

Till oss kommer Du på remiss från Din läkare på Reumatologkliniken.

Du kan träffa arbetsterapeut, sjukgymnast och kurator. Vi erbjuder Dig rehabiliteringsinsatser utifrån en individuell bedömning och vid behov behandling, träning, hjälp med psykosociala insatser samt stöd till en hälsofrämjande livsstil.

Till oss kommer du antingen genom remiss från din läkare eller kontakta oss direkt

Driftsform

Driftsform: Region

Information till patienter

Reumatologimottagningen finns på plan 10 i huvudblocket på Universitetssjukhuset. All anmälan och betalning sker i centralreceptionen vid södra entrén, ingång 1, eller i centralreceptionen vid norra entrén, ingång 7. Följ sedan skyltning mot målpunkt A, se skyltar Reumatologimottagningen.

För kontakt angående kallelse till besök, använd följande telefonnummer:

Arbetsterapeuterna tel 010-103 14 71

Sjukgymnasterna tel 010-103 13 91

Kurator tel 010-103 46 07

Remisskrav

Nej

Välkommen till rehabiliteringen på Reumatologiska kliniken i Östergötland.

Till oss kommer Du på remiss, eller tar egen kontakt (ingen remiss behövs) om Du har Din läkarkontakt på Reumatologkliniken eller specialist inom Reumatologi och har diagnos motsvarande Reumatologklinikens kriterier.Vi utför bedömning, behandling och träning avseende arbetsterapi, sjukgymnastik eller hjälp från kurator med psykosociala insatser.

 • Arbetsterapins mål är att Du ska uppnå bästa möjliga aktivitetsförmåga gällande personlig vård, boende, arbete och fritid. Utifrån individuell bedömning, planeras åtgärder som handträning, smärtlindring, utprovning och förskrivning av ortoser, ledskydd och ergonomi samt information om hjälpmedel. Vid obalans i vardagslivets aktiviteter erbjuds Du stöd i att förändra Ditt aktivitetsmönster, för att uppnå en hälsosam vardag.

 • Kurator erbjuder samtal och stöd för patienter och anhöriga för att bearbeta och hantera situationer som uppstår i samband med sjukdom. Kurator är också en resurs i frågor som kan aktualiseras i samband med förändrad livssituation exempelvis frågor om utbildning, arbete, socialförsäkringar och kontakt med myndigheter. Kurator finns på Reumatologmottagningen US.

 • Sjukgymnastik syftar till att Du ska uppnå bästa möjliga kroppsfunktion, smärtlindring och förutsättning för egenvård. Bedömnings och behandlingsinsatserna kan innehålla manuell behandling, träning för att förbättra styrka, kondition, balans och rörlighet. Smärtlindrande behandling kan vara akupunktur, utprovning av TENS och ortoser, kroppskännedom och avspänning. I samband med råd om Din träning på egen hand, kan FAR-recept förskrivas, dvs ordination på fysisk aktivitet.

 • Det finns även möjlighet till träning i grupp. Träningskursen riktar sig i första hand till Dig som är nyinsjuknad, inte träningserfaren eller som markant försämrats i Din sjukdom. Målsättningen är att Du ska lära Dig att träna på rätt sätt och hitta träningsformer som Du kan fortsätta med på egen hand efter träningsperiodens slut.
  Kursen innehåller: styrketräning, handträning, bassängträning, kroppskännedom, undervisning, rehabiliteringsplan och uppföljning.Bassängträning Öppen träning i gym enligt individuellt programDiagnosspecifik patientundervisning bedrivs varje termin där även anhöriga är välkomna. Grupperna består av ca 8 -10 deltagare som träffas under 2 halvdagar, Information om sjukdomen och behandlingsalternativ tas upp. Syftet är att Du ska få ökad kunskap, bli delaktig i Din behandling och bli medveten om egenvård/träning.

   

Till toppen av sidan