Neurokirurgiska kliniken US, Linköping

Universitetssjukhuset, Linköping

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
010-103 00 00

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Universitetssjukhuset, Linköping
Län, kommun:
Östergötlands län, Linköping
Postadress:
Neurokirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping

Neurokirurgiska kliniken i Linköping grundades 1964. Idag är kliniken en av sex i Sverige. Kliniken har ett upptagningsområde på ca 1 milj invånare och vårdar ca 1600 patienter/år.

Kliniken är en av verksamheterna i Sinnescentrum i Östergötland.


Neurokirurgen består av avd 71 med femton avdelningsplatser, sex postoperativa platser och 2 intermediärvårdsplatser. Här finns också NIVA med sex intensivvårdsplatser. Vi behandlar patienter med tumörer, blödningar, kärlmissbildningar, trauma, hydrocephalus, olika smärttillstånd, rörelserubbningar, epilepsi och andra sjukdomar i centrala nervsystemet.


Den neurokirurgiska verksamheten är en högkvalificerad disciplin med avancerade kirurgiska åtgärder. Verksamheten är till stor del akut, ca 50% akutfall. Kliniken har ständig beredskap för intensivvård och tillgång till högspecialiserad vård.

Driftsform

Driftsform: Region

Information till patienter

Remisskrav

Ja

 • Till den neurokirurgens mottagning remitteras patienter från sydöstra sjukvårdsregionen med sjukdomar och skador i hjärnan och ryggmärg som kräver högspecialiserad bedömning av neurokirurg. Dessa nybesök kan blan annat handla om tumörer, kärlförändringar, vissa smärttillstånd, vattenskalle, missbildningar, halsryggsförändringar, epilepsi, tremor och Parkinson, där neurokirurgiskbehandling kan vara aktuell. Patienter kommer på återbesök efter operation eller annan behandling.

  Länk till Neurokirurgisk mottagning (en delad mottagning med Neurologen)

   

 • Avdelning 71, på Universitetssjukhuset i Linköping, är en neurokirurgisk vårdavdelning med en postoperativ sal och intermediärvårdsal. I direkt anslutning finns neurointensiven, NIVA. Vårdavdelningen består av femton patientplatser. Här vårdas patienter under utredning, inför- och efter operation. Avdelningen har även akut verksamhet.
  Den postoperativa salen består av sex patientplatser. Här vårdas patienter som är nyopererade och de som har behov av medicinteknisk övervakning. 

  Länk till vårdavdelning 71 >>>

   

 • NIVA består av sex patientplatser. På NIVA vårdas patienter som är i stort behov av avancerad intensivvård. Merparten av patienterna har drabbats av svåra hjärnblödningar eller trauma mot hjärna och/eller ryggmärg.
  Vården bedrivs med hjälp av högteknologisk medicinteknisk utrustning och flera av patienterna vårdas i ventilator. Verksamheten bedriver omvårdnad och behandling av hög kvalité, cirka 95% av de patienter som vårdas på NIVA kommer in akut.

  Länk till NIVA

   

 • Hjärntumörteamet finns för dig som drabbats av hjärntumör och dina anhöriga.

  Hjärntumörteamet har som mål att vara en länk mellan dig och dina vårdgivare för att underlätta vårdprocessen för dig och dina närstående. Vår verksamhet är konsultativ där vi vill guida och hjälpa patienter och närstående att få den hjälp de behöver.

  Teamet ska i första hand

  • Följa vårdprocessen, vara "spindeln i nätet" och erbjuda hjälp när det behövs.
  • Vara en kontakt till patienter och dess närstående.

  Teamet består av:
  Läkare
  Kontaktsjuksköterskor
  Kurator
  Fysioterapeuter
  Arbetsterapeut

  Kontaktinformation:
  Vi nås via telefon och mail.  Om du ringer utanför telefontid eller skickar mail ber vi dig uppge namn, personnummer, telefonnummer och vad ditt ärende gäller. Vi kontaktar dig då nästkommande vardag.

  Telefon: 010- 103 53 38, Mån-fre 08:00-15:00

  Epost: hjarntumorteam@regionostergotland.se

 • I samband med en operation kan den fysiska funktionen försämras. Sjukgymnastens främsta uppgift är att bedöma funktionen och anpassa åtgärderna utifrån varje enskild patients behov. På Neurokirurgiska kliniken fokuserar sjukgymnasterna sitt arbete på att påbörja tidig mobilisering, andningsträning, individuell träning samt minska risken för komplikationer i samband med operation. Vid behov samverkar sjukgymnasterna med andra vårdgivare för fortsatt rehabilitering.

  Kontakta gärna:
  Sjukgymnast på NIVA: Jard Svensson   telefon:010-103 40 26
  Fysioterapeut på avd 71: Charlotte Åström  telefon:010-103 35 36

   PDF-dokument med patientinformation:

 • Ibland behöver man en samtalspartner som inte finns med i ens vanliga livssammanhang, som är opartisk. Kuratorn kan hjälpa till att hitta sätt att gå vidare, att öka individens medvetenhet om sin livssituation och de egna möjligheterna och resurserna. Man kan behöva samtalstöd av en kurator vid olika tillfällen i livet, till exempel i en kris, vid stora förändringar, i sorgearbete eller när svårigheter i livssituationen påverkar hälsan. Till kuratorn kommer barn, ungdomar, kvinnor och män i alla åldrar. Det är normalt att må dåligt i svåra sammanhang

  Vi som kuratorer finns som stöd för patienten och anhöriga och kan vid behov erbjuda långvariga stödkontakter. Vi samordnar också funktioner mellan sjukhuset och andra vårdgivare och myndigheter. Har kunskap om akuta kriser, sorgereaktioner, sociala frågor. Vi kan ge vägledning om sociallagstiftning, socialförsäkring och om samhällets övriga resurser.

   

Till toppen av sidan