Neonatalavdelningen, Barn- och ungdomskliniken VIN

Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Telefontider
DagÖppettiderKommentarer
MåndagDygnet runt
TisdagDygnet runt
OnsdagDygnet runt
TorsdagDygnet runt
FredagDygnet runt
LördagDygnet runt
SöndagDygnet runt
Växeltelefon

Öppettider
DagÖppettiderKommentarer
MåndagDygnet runt
TisdagDygnet runt
OnsdagDygnet runt
TorsdagDygnet runt
FredagDygnet runt
LördagDygnet runt
SöndagDygnet runt

Besöksadress:
Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Län, kommun:
Östergötlands län, Norrköping
Postadress:
Barn- och ungdomskliniken, Vrinnevisjukhuset, 601 82 Norrköping

Vägbeskrivning

Hitta hit:

Uppgång G, två våningar upp.

På neonatalavdelningen vårdas prematura barn och nyfödda sjuka barn med varierande vårdbehov. Ibland behöver barn flyttas till andra sjukhus för att få tillgång till rätt vårdnivå eller på grund av platsbehov. Föräldrar uppmuntras att stanna hos sitt barn när det vårdas på sjukhus och få stöd för att kunna ta en aktiv del i barnets vård.

Vår vårdfilosofi grundar sig i den barncentrerade vården tillsammans med föräldrarna.

I avdelningens regi har vi också neonatal hemvård. Då vårdas avdelningens barn i hemmet med stöd från ett team på avdelningen. Vårt upptagningsområde är Östra Östergötland men vi har ett samarbete med neonatalavdelningen i Linköping och övriga neonatalenheter i vårt närområde. På avdelningen jobbar, läkare, barnsjuksköterskor, grundutbildade sjuksköterskor, barnsköterskor och undersköterskor i samarbete med kurator, psykolog och dietist. Vid behov finns även möjlighet att koppla in fysioterapeut och präst.

Driftsform: Region

FN:s barnkonvention och NOBABS:standard för barn och ungas rätt och behov inom hälso-och sjukvård betonar att barn på sjukhus har rätt till sina föräldrar eller annan närstående under sjukhusvistelsen. Föräldrar uppmuntras att stanna hos sitt barn när det vårdas på sjukhus och få stöd för att kunna ta en aktiv del i barnets vård.

I den sydöstra sjukvårdsregionen jobbar vi efter en värdegrund inom Neonatalvård.

Vården av ert barn och omhändertagandet av er som familj utgår från
"Familjecentrerad utvecklingsstödjande neonatalvård".

Vi arbetar inom hela regionen utifrån denna värdegrund och med utgångspunkt att ni som föräldrar är de viktigaste personerna för ert barn, personalen är er resurs och ansvarig för den medicinska vården.

Vi vill:
• Att ert barn ska få uppleva närhet, kärlek, tröst och trygghet från sina föräldrar och att få möjlighet att ha en förälder hos sig när det är vaket.

• Skapa trygga förutsättningar för er att vara nära ert barn från första början och under hela vårdtiden.

• Ge er möjlighet att vara med och påverka och utforma skötseln av och kontakten med ert barn tillsammans med den medicinska vård vi ger.

• Att ni ska känna er trygga med och veta att vi kontaktar er vid de tillfällen något ska göras med barnet, undersökningar, blöjbyte, om barnet är vaket, behöver sällskap eller tröst så att barnet får möjlighet att stöttas av en förälder och ni får chans att vara hos barnet.

• Hjälpa er och barnet att skapa förutsättningar att lära känna varandra och att ni ska få möjlighet att njuta av och glädjas med ert lilla barn.

• Hjälpa och stötta er och ert barn i matsituationer. Tillexempel att använda bröstpumpen, vägen fram till att ert barn äter själv genom amning, helt eller delvis, eller det sätt ni önskar mata ert barn på.

 

 • På vår intensivvårdssal vårdas barn som har behov av andningsstöd eller på annat sätt behöver övervakas av personal dygnet runt. På varje vårdsal finns en vuxensäng och fåtölj där hudnäravård praktiseras med ditt barn dygnet runt. Ni som föräldrar bor på avdelningens samvårdsrum.
  Här kan du läsa om de vanligaste tillstånden som kräver intensivvård hos en nyfödd.

 • Du som förälder är den viktigaste personen för ditt barn. Även om barnets tillstånd kräver intensivvård kan du ta hand om ditt barn så som du hade gjort på BB eller hemma. Du kan till exempel byta blöja, tvätta, mata och viktigaste av allt – ge kärlek och närhet.
  Den bästa vårdplatsen för ditt barn är hudnäravård mot ditt bröst. Att vårda hud mot hud har många positiva effekter på dig och ditt barn. Det främjar en säker och god omvårdnad genom att stödja barnet och dess föräldrar under barnets övergång till livet utanför livmodern.
  Dina hjärtslag och kroppsvärme har en lugnande inverkan på ditt barn.
  • Ett lugnt barn som är i balans får lättare att syresätta sig och hålla en jämn puls
  • Din kroppsvärme hjälper barnet att hålla värmen
  • Närheten till mammas bröst gör att ditt barn lättare lär sig amma
  • Bröstmjölksproduktionen främjas då närheten till ditt barn frisätter bröstmjölksstimulerade hormoner
  • Barnet kan lägga energin på att växa och utvecklas
  • Stärker och främjar en nära kontakt mellan barn och föräldrar

 • Barn som föds för tidigt eller behöver vård vid livets start orkar oftast inte äta det den behöver på egen hand via amning eller flaska. Barnet kan då få bröstmjölk eller bröstmjölksersättning via sond. En sond är en tunn plastslang som via näsa förs ner till magsäcken.
  Även om barnet behöver matas på sond kan den äta det den orkar på egen hand.
  Som mamma till ett barn som inte orkar suga behöver du hjälpa naturen på traven och pumpa för att få igång din mjölkproduktion. Vid de första tillfällena kan det vara enklare att mjölka ur bröstmjölk för hand, vilket också kan göra det lättare att få ur mer råmjölk. Råmjölken ges till ditt barn i sond eller direkt i mun.
  Då de för tidigt födda och nyfödda sjuka barnen inte kan amma så mycket som behövs för en fullgod amning är det viktigt att brösten stimuleras regelbundet med en elektrisk bröstpump. Du pumpar ungefär var tredje timme och ditt barn får i första hand din bröstmjölk.
  Du kommer få hjälp och stöttning med amning under vårdtiden.
  Om ditt barn inte ska ammas lär vi dig att mata med nappflaska.

   

 • När barnet blivit så stabilt att det inte behöver intensivvård får barnet flytta ut till ett samvårdsrum. Då bor barnet tillsammans med sina föräldrar dygnet runt.
  På samvårdsrummet sköter du barnets grundläggande behov självständigt. Vi personal finns som stöd och tar ansvar för barnets medicinska behov.
  Det viktigaste du kan ge ditt barn är närhet och kärlek. Hudnäravård är fortfarande den bästa vårdplatsen, även när ni bor på ett samvårdsrum.
  En barnmorska från förlossningen eller BB ansvarar för vården av den nyförlösta mamman så länge hon är inskriven där. Därefter finns BB-mottagningen att vända sig till om mamman behöver fortsatt uppföljning.

 • Som föräldrar har ni tillgång till ett kök där ni själva ansvarar för era egna måltider. Alla inneliggande föräldrar hjälps åt med att plocka i och ur diskmaskin samt städa efter sig.
  I föräldraköket kan man laga maträtter från grunden.

 • När barnet är stabilt och färdigbehandlat på avdelningen kan den sista delen av vården ske i hemmet med Neohemvård. Detta innebär att barnet vårdas i hemmet av er föräldrar men fortfarande är inskrivet på neonatalavdelningen.
  Barn som kan gå hem med neohemvård kan exempelvis vara barn som har sond eller behöver ljusbehandling. För att detta ska bli aktuellt behöver barnet uppfylla avdelningens kriterier.
  Vi gör hembesök två dagar i veckan. Under besöket väger vi barnet och diskuterar hur matsituationen fungerar.
  Du kan vända dig till avdelningen dygnet runt för rådgivning.
  Neohemvård avslutas med ett utskrivningsbesök med doktor på avdelningen.

 • Barnen som vårdas på neonatalavdelningen är infektionskänsliga. För tidigt födda och sjuka nyfödda barn har ett omoget eller nedsatt immunförsvar. Därför har barn som vårdas hos oss en ökad risk för att få infektioner som kan bli allvarliga. 
  Handhygien är livsviktigt, då det är via våra händer som smittspridning oftast sker.
  Tvätta alltid dina händer innan du går in på avdelningen. Tvätta alltid händerna med flytande tvål. Torka ordentligt torrt med rent papper. Avsluta med handdesinfektion.
  Vi rekommenderar att man inte använder armbandsur, armsmycken och ringar.

 • Neonatalavdelningen har en egen mottagning för barn upp till 5,5 års ålder. Hit kommer barn som tidigare vårdats på avdelningen och som av någon anledning behöver uppföljande besök. 

 • Apotek finns på Vrinnevisjukhusets entréplan vid huvudingången.

  På Vrinnevisjukhuset finns dessa matställen att tillgå:
  - Lindahls, finns på entréplan vid huvudingången.
  - Pressbyrån, finns på entréplan vid huvudingången.
  - Restaurang Vindruvan, finns på plan 1.
  - Varuautomat, finns på plan 2 utanför BB. 

 • Får du bröstmjölk över när du ammat? Då kan du hjälpa nyfödda som vårdas på vår neonatalavdelning. Barnen är ofta mycket små eller sjuka. 
  Genom att bli bröstmjölksdonator kan du vara med och rädda liv.
  Ditt överskott behöver inte vara stort, även små mängder kommer till nytta. Du ska vara frisk. Du ska även var rök- snus- och alkoholfri.                                                                           
  Som bröstmjölksdonator får du låna en elektrisk pump och du får viss ekonomisk ersättning. 
  • Ring 010-1041936 om du vill donera bröstmjölk i Norrköping eller önskar mer information.

Remisskrav

Ja

Inom barn och ungdomssjukvården på Region Östergötland, arbetar vi för att bevaka och utveckla barns och ungdomars rätt inom barnsjukvården.

FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. För dig som är barn eller ungdom och vistas på sjukhus har NOBAB (Nordiskt nätverk för barn och ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvård) utifrån barnkonventionen tagit fram riktlinjer för att säkra att du bemöts och vårdas på bästa sätt.

Besöksregler

Vi har fria besökstider men behöver ibland begränsa antalet besökare kring vissa sjuka barn.

Besökstider

Måndag
Dygnet runt
Tisdag
Dygnet runt
Onsdag
Dygnet runt
Torsdag
Dygnet runt
Fredag
Dygnet runt
Lördag
Dygnet runt
Söndag
Dygnet runt

Till toppen av sidan