Närvårdskliniken Finspång, Finspång

Brinells väg 9, Finspång

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer

010-105 92 60

Telefontid idag

Stängt

  Fler tider och telefonnummer

  Telefontider

  • Mån - Fre06:00 - 16:00
  Besöksadress:
  Brinells väg 9, Finspång
  Län, kommun:
  Östergötlands län, Finspång
  Postadress:
  Box 905, 612 25 Finspång

  Närvårdskliniken består av:

  Vårdavdelning med 14 vårdplatser där utredning och eftervård bedrivs för medicinska, kirurgiska och ortopediska patienter. Här finns även rehabmedicinska platser samt palliativa platser för LaH-anslutna patienter.

  LaH-enhet som bedriver hemsjukvård.

  Nattorganisation, ansvarar för all sjukvård nattetid inom Finspångs kommun, via tjänsteköp mellan kommun och landsting.

  Specialistsköterskemottagning.

  Specialistläkarmottagning med endokrin-, diabetes- och hjärtmottagning

  Barn- och Ungdomsmottagningen

  Kontaktsjuksköterska cancer

  ALMA-team

  Driftsform

  Driftsform: Region

  Närvårdskliniken Finspång består av:

  • Vårdavdelning med 16 vårdplatser där utredning och eftervård bedrivs för medicinska, kirurgiska och ortopediska patienter. Här finns även palliativa platser för LaH-anslutna patienter och intensivrehabilitering.
  • LaH-enhet som bedriver hemsjukvård.
  • Nattorganisation, ansvarar för all sjukvård nattetid inom Finspångs kommun, via tjänsteköp mellan kommun och landsting.
  • Specialistsköterskemottagning.
  • Specialistläkarmottagning med endokrin-, diabetes- och hjärtmottagning
  • Barn- och Ungdomsmottagningen
  • ALMA-team
  • Kontaktsjuksköterska för cancerpatienter
  • Syftet med ALMA-teamet är att genom samlad kompetens ge rätt medicinsk bedömning och god omvårdnad utifrån äldres behov.
   ALMA-teamet tar hand om patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov, ofta är det äldre personer.

  • Barn- och ungdomsmottagningen i Finspång är en tidsbeställd mottagning.
   Mottagningen är till för framför allt kroniskt sjuka barn och ungdomar i åldrarna 0 - 18 år. 

   Här arbetar barnläkare, barnsjuksköterska och sekreterare.
   Barnpsykologen inom Barnhälsan har mottagning en dag i veckan.

  • En kontaktsjuksköterska har specialistkunskaper inom cancervård och finns till för både patienter och närstående.

   Telefonnummer: 010 104 2556

   Telefontid alla helgfria onsdagar kl 9.00-11.00.

   Kontaktsjuksköterska cancer

  • LaH

   LasarettsAnsluten Hemsjukvård (LAH) bedriver avancerad hemsjukvård i hemmet dygnets alla timmar. Största delen av patienterna har en obotlig sjukdom, där vården är inriktad mot palliativ vård. Palliativ vård inriktar sig på att patienten ska uppleva bästa möjliga livskvalité och en god symtomlindring. De fyra hörnstenarna: symtomlindring, teamarbete, kommunikation och närstående är en bra grund för palliativ vård. LAH arbetar personcenterat och ser till varje patients unika behov, där närstående också är en viktig del i vården.
   Teamet är mångprofessionellt, vi som arbetar här är läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. På konsultbasis finns kurator, dietist, fysioterapeut och arbetsterapeut. Vid behov samarbetar LAH med andra kliniker t ex Onkologiska kliniken. Finns behov av omvårdnadsinsatser har LAH ett nära samarbete med Finspångs kommuns biståndshandläggare och hemtjänst.

  • Minnesmottagning specialist

   Ta gärna med dig en anhörig till besöket.

  • Vårdavdelningen

   På Närvårdsavdelningen i Finspång utreds och behandlas patienter med olika medicinska sjukdomar, till exempel hjärt-, kärl-, och lungsjukdomar. Här vårdas också patienter efter vissa kirurgiska ingrepp. Vi har även palliativa platser. Totalt finns här 14 vårdplatser.
   Vi har fria telefontider men är tacksamma om du undviker att ringa mellan 07.00-08.00 samt 08.45-10.30 då vi under dessa tider bland annat är upptagna med patientronder.
   Vi har ingen speciell besökstid.

  • I Finspång finns två rehabmedicinska vårdplatser.

  Till toppen av sidan