Barn och ungdomspsykiatriska kliniken US, Linköping

Westmansgatan 27 A, Linköping

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Telefontider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.00–16.30
Tisdag08.00–16.30
Onsdag08.00–16.30
Torsdag08.00–16.30
Fredag08.00–16.30
LördagStängt
SöndagStängt
Växeltelefon

Öppettider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.00–16.30
Tisdag08.00–16.30
Onsdag08.00–16.30
Torsdag08.00–16.30
Fredag08.00–16.00
LördagStängt
SöndagStängt

Besöksadress:
Westmansgatan 27 A, Linköping
Län, kommun:
Östergötlands län, Linköping
Postadress:
Barn och ungdomspsyk kliniken, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping

Barn-och ungdomspsykiatriska kliniken i Linköping, inom Psykiatricentrum Region Östergötland, är en verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar från 0 till 18 år.


För att komma i kontakt med oss gällande en ny vårdkontakt är du som vårdnadshavare eller ungdom välkommen att ringa En väg in, barn och ungdomars psykiska hälsa, på telefonnummer 010-105 97 45.


Om du behöver akut hjälp på kvällstid eller på helger så kan du ringa till klinikens slutenvårdsavdelning (avdelning S102) på telefon 010-103 11 40 för rådgivning eller bedömning.

Driftsform

Driftsform: Region

Barn-och ungdomspsykiatriska kliniken i Linköping (BUP), inom Psykiatricentrum Region Östergötland, är en verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar från 0 till 18 år. För att komma i kontakt med oss gällande en ny vårdkontakt är du som vårdnadshavare eller ungdom välkommen att ringa En väg in, barn och ungdomars psykiska hälsa, på telefonnummer 010-105 97 45. 

Till En väg in, barn och ungdomars psykiska hälsa

Om du behöver akut hjälp på kvällstid eller på helger kan du ringa till Universitetssjukhusets växel 010-103 00 00 eller till klinikens slutenvårdsavdelning (avdelning S102) på telefon 010-103 11 40, för rådgivning eller bedömning.

BUP-kliniken har även ansvaret för barn- och ungdomspsykiatri i Åtvidaberg, Kinda och Ydre. Mottagningen är förlagd till BUP-mottagningen på Universitetssjukhuset, men en viss mottagningsverksamhet erbjuds två dagar/vecka på vårdcentralen i Åtvidaberg.

 • BUP-mottagningen är en öppenvårdsmottagning som vänder sig till barn och ungdomar i åldern 0-18 år. Mottagningen är en specialistvårdsresurs vilket betyder att lindrigare psykisk ohälsa hänvisas till andra verksamheter.

  För att komma i kontakt med oss gällande en ny vårdkontakt är du som vårdnadshavare eller ungdom välkommen att ringa En väg in, barn och ungdomars psykiska hälsa, på telefonnummer 010-105 97 45. 

  Till En väg in, barn och ungdomars psykiska hälsa

  Om du har en pågående kontakt med BUP-mottagningen kan du nå oss via Tele Q på telefonnummer 010-105 96 75. Du når oss lättast genom våra e-tjänster på 1177.se där du kan av-/omboka tid, förnya recept, söka kontakt med din behandlare osv.

  Om du behöver akut hjälp på kvällstid eller på helger så kan du ringa till klinikens slutenvårdsavdelning (avdelning S102) på telefon 010-103 11 40 för rådgivning eller bedömning.

  Till BUP-mottagningen

 • Barnahus drivs av barn- och ungdomspsykiatriska kliniken och socialtjänsten i samverkan med åklagare, polis, barnläkare med flera. Verksamheten har ett team som är specialiserat på utredning av när barn misstänks vara utsatta för barnmisshandel eller sexuella övergrepp. Barnahus ska vara en trygg, barnvänlig miljö där barnet slipper slussas runt mellan myndigheter. 

  Till Barnahus

 • Barntraumateamets främsta uppgift är att ge stöd till barn och ungdomar upp till 18 år när en förälder eller ett syskon plötsligt dör vid sjukdomar, olyckor, självmord eller mord. Teamet ger också stöd, information och utbildning till yrkespersoner inom vård, förskola/skola och socialtjänst när det gäller barn och trauma. Både närstående och de som arbetar inom hälso- och sjukvården eller på andra sätt jobbar med barn och ungdomar kan kontakta barntraumateamet.

  Till barntraumateamet

 • Familjedagvården är en intensiv tilläggsbehandling för ätstörningsvård riktad till barn och ungdomar i åldern 0-18 år samt deras vårdnadshavare. Till Familjedagvården remitteras patienter från en öppenvårdsmottagning i länet alternativt från slutenvården. Alla som remitteras till Familjedagvården blir först kallade till ett bedömningssamtal för att avgöra om det kan vara en lämplig vårdinsats. Familjedagvård kan bli aktuell när öppenvårdsresurser inte är tillräckliga och slutenvårdens omhändertagandenivå är för hög. Behandlingen pågår 3 dagar per vecka under 8 veckor.

  Till Familjedagvården

 • Föräldrar-spädbarnsverksamhet Hagadal, som är en samverkan mellan Region Östergötland och Linköpings kommun, vänder sig till gravida kvinnor och spädbarnsfamiljer (barn under 1 år) som är utsatta för påfrestningar som kan leda till relationsstörningar mellan föräldrar och barn. Enheten erbjuder stöd och behandling med syfte att förebygga psykisk och psykosocial problematik hos barn.

  Du kan själv kontakta Föräldrar-spädbarnsverksamhet Hagadal via telefon. Remiss kan också komma från mödrahälsovård och barnhälsovård samt andra verksamheter som möter gravida kvinnor och/eller spädbarnsfamiljer som t.ex. primärvård, BB, barnklinik, psykiatri och socialtjänst.

   Till Hagadal

 • Mellanvården är en verksamhet med anpassad omhändertagandenivå riktad till barn och ungdomar i åldern 0- 18 år som redan har kontakt med kliniken. Mellanvård kan bli aktuell när öppenvårdsresurser inte är tillräckliga och slutenvårdens omhändertagandenivå är för hög. Behandlingsuppdrag pågår under högst tre månader.

  Till BUP Mellanvården

 • Ätstörningsmottagningen är en öppenvårdsmottagning som tar emot patienter upp till 25 års ålder. Ätstörningsmottagningens uppdrag är att utreda, diagnostisera och behandla patienter med diagnoserna Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa samt Ätstörning UNS.

  För att komma i kontakt med oss gällande en ny vårdkontakt är du som vårdnadshavare eller ungdom välkommen att ringa En väg in, barn och ungdomars psykiska hälsa, på telefonnummer 010-105 97 45. 

  Till En väg in, barn och ungdomars psykiska hälsa

  Om du har en pågående kontakt med Ätstörningsmottagningen kan du nå oss via Tele Q på telefonnummer 010-105 96 75. Du når oss lättast genom våra e-tjänster på 1177.se där du kan av-/omboka tid, förnya recept, söka kontakt med din behandlare osv.

  Om du behöver akut hjälp på kvällstid eller på helger kan du ringa till Universitetssjukhusets växel 010-103 00 00 eller till klinikens slutenvårdsavdelning (avdelning S102) på telefon 010-103 11 40, för rådgivning eller bedömning.

  Du som är äldre än 25 år kan vända dig till vuxenpsykiatriska kliniken på Universitetssjukhuset alternativt Psykiatripartners och söka vård där.

  Om du kan svara "ja" på två eller flera av följande fem frågor finns det risk att du har en ätstörning:

  • Gör du så att du kräks för att du känner dig obehagligt mätt?
  • Oroar du dig för att du har förlorat kontrollen över hur mycket du äter?
  • Har du nyligen gått ner mer än 6 kg, inom loppet av 3 månader?
  • Tycker du att du är fet även när andra säger att du är för smal?
  • Skulle du säga att mat dominerar ditt liv?

   

  Till ätstörningsmottagningen

 • Enheten har länsövergripande dagvårdsverksamhet för patienter med ätstörningsdiagnoserna Anorexia nervosa, Bulimia nervosa och ätstörning UNS. Enheten vänder sig till alla åldrar. Man kommer till enheten via remiss från barnpsykiatriska mottagningar och vuxenpsykiatriska mottagningar i länet.

  Till ätstörningsenheten  

 • Traumamottagning Elefanten är en enhet för behandling till barn och ungdomar som har varit utsatta för misshandel eller sexuella övergrepp. Enheten tar emot barn och ungdomar upp till 18 år samt deras föräldrar. Traumamottagning Elefanten erbjuder också hjälp till barn som har ett eget problematiskt beteende och stöd till deras familjer.

   

  Till Traumamottagningen Elefanten, BUP

 • Avdelning S102 är en akut och utredningsavdelning för barn och ungdomar med behov att akuta psykiska vårdinsatser i åldrarna 0-17 år.

  Om du som ungdom eller förälder akut behöver prata med någon på kvällstid, nätter eller helger kan du ringa till avdelningen på 010-103 11 40. Du får då först prata med en sjuksköterska eller skötare. Om ni tillsammans bedömer att det behövs läkarkontakt, kommer personalen att förmedla kontakt med klinikens jourläkare. Om ni under kontorstid vardagar behöver barn- och ungdomspsykiatrisk kontakt ska ni vända er till närmaste öppenvårdsmottagning.

  Till avdelningen

   

Remisskrav

Se under vårt utbud angående remisskrav på respektive enhet.

Till toppen av sidan