Psykiatriska kliniken i Linköping, Linköping


Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
  • Synpunkter och klagomål

Telefonnummer och Öppettider

010-103 00 00

Övriga tider och telefonnummer

Växeltelefon:
010-103 00 00

ADRESS

Besöksadress
Universitetssjukhuset, Linköping
Län, kommun
Östergötlands län, Linköping
Postadress
Psykiatriska kliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Vårt utbud

Välkommen till Psykiatriska kliniken.
Vi riktar oss till vuxna med behov av psykiatrisk- och beroendevård i Linköping, Kinda, Ydre och Åtvidabergs kommuner.

Inom kliniken arbetar läkare, psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, dietist samt administrativ personal.

Att söka psykiatrisk vård.

Mottagningar

Länk till Psykiatriska mottagningen, Repslagaregatan 6

Länk till Team 4 ( f.d. Psykosmottagningen)

Länk till Team 6 - Medicinska serviceenheten

Länk till Team 7 - Vuxenpsykiatriska klinikens rehabilitering/habiliteringsenhet

Länk till Beroendemottagningen

Länk till Mini Maria

Länk till Tillnyktringsenheten

 

Familjestöd

PPI - Psykopedagogisk intervention

PPI - Psykopedagogisk intervention är ett arbetssätt för patient- och närståendeutbildning samt familjestöd.

När någon drabbas av sjukdom, psykisk eller fysisk, berörs inte bara den sjuke utan också de närstående. Även om lidandet är svårast för den sjuke påverkas de närstående på olika sätt.

PPI riktar sig till patienten och dennes närstående. Syftet är att öka kunskapen, tryggheten, förståelsen och handlingsberedskapen hos alla berörda parter.

Undervisnings- och stödgrupper för patient och närstående hålls kontinuerligt på kliniken. I undervisningsdelen får deltagarna i grupp information om sjukdomens orsaker, symtom, medicinering och andra behandlingsformer samt får lära sig hur de själva kan hantera och göra något åt sin situation.

Familjestöd avser att bistå patienter och närstående enskilt med kunskap, praktisk handledning och känslomässigt stöd. Handledning erbjuds av erfarna medarbetare med utbildning och träning i familjestöd.

 

 

 

Om oss

Vi riktar oss till vuxna inom centrala Östergötland med behov av psykiatrisk och beroendevård.


Kliniken erbjuder såväl öppenvård som slutenvård.

Se under "Vårt utbud" hur våra olika enheter nås.

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Driftsform:
Landsting/Region.