Naltrexon Vitaflo

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Naltrexon Vitaflo är ett läkemedel som används som en del av en behandling vid alkoholberoende för att begränsa alkoholkonsumtionen de dagar man dricker, men också för att minska risken för att man ska få svårare återfall.

Medicinen innehåller det verksamma ämnet naltrexon.

Recept och högkostnadsskydd

Naltrexon Vitaflo finns som tabletter i styrkan 50 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Alkohol påverkar stora delar av hjärnan, framför allt aktiveras de delar av hjärnan som styr belöningssystem och därmed lustkänslor. Detta sker till viss del genom att alkohol stimulerar opioidreceptorerna, det vill säga mottagarna för opioider, i hjärnan. Opioider är ämnen som påminner om morfin, som bland annat minskar smärtupplevelser och ger ökat välbefinnande.

Det verksamma ämnet i medicinen, naltrexon, gör att opioidreceptorerna blockeras. Det medför att det välbefinnande eller det rus som alkoholen framkallar bli mindre uttalat. Detta i sin tur minskar risken för att en liten mängd alkohol medför en dryckesperiod. 

Naltrexon Vitaflo minskar risken för återfall, och minskar också antalet dagar som man berusningsdricker vid ett återfall. Behandlingen kan ha olika bra effekt hos olika personer.

Hur tar man medicinen?

Tabletten kan sväljas med lite vatten.

Tabletterna är fuktkänsliga och ska förvaras i en väl tillsluten förpackning.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dos för vuxna är 1 tablett om dagen. En vanlig behandlingstid är tre månader, men den kan bli längre.

Medicinen ska inte användas av personer som är under 18 år.

Viktigt

Man ska inte använda Naltrexon Vitaflo om man

  • har någon allvarlig leversjukdom eller dåligt fungerande njurar
  • använder läkemedel som innehåller opioider till exempel vissa smärtstillande medel.

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få magbesvär som vanligen försvinner inom några dagar. Vissa kan till exempel få huvudvärk eller yrsel. Det finns också de som blir nervösa, får en känsla av överskottsenergi och har svårt att somna. Vissa personer kan i stället bli nedstämda eller irriterade. Ibland kan man få hudutslag eller bli törstig. Även bröstsmärta eller frossa är biverkningar som kan förekomma. Det finns också de som får minskad potens och det kan bli svårare att få utlösning för män. Man kan också få led- och muskelvärk, minskad aptit, svettningar och ökat tårflöde.

Om biverkningarna är svåra, eller om man får något annat besvär, bör man kontakta läkare. Man kan avbryta behandlingen när man väntar på att få träffa sin läkare.

Graviditet och amning

Man bör inte använda läkemedlet när man är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller naltrexon. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämnen, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på andra läkemedel som innehåller naltrexon är Naltrexone POA Pharma.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-02-16
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Håkan Nilsson, läkare, specialist i allmän- och rättspsykiatri, Kriminalvården