Må bra med kultur i Östergötland

Skriv ut (ca 3 sidor)

Kulturupplevelser har en läkande kraft och kan vara ett komplement till vård och behandling för att må bättre. Region Östergötland erbjuder patienter med ohälsa i form av till exempel stress, oro och smärta möjlighet till kulturaktiviteter på flera orter i länet. Din behandlande läkare, sjuksköterska, kurator med flera kan anmäla dig till den aktivitet som passar just dig. Fråga efter ”Må bra med kultur” när du får vård.

Skriv ut

Vad är Må bra med kultur?

Vad är Må bra med kultur?

"Må bra med kultur" är ett komplement till vård och behandling för dig som har stressrelaterade besvär, smärta eller oro. "Må bra med kultur" hämtar kunskap från forskningen som  visar att kulturupplevelser kan bidra till bättre hälsa och snabbare tillfrisknande.

Aktiviteten ska vara lustfylld och prestationsfri för att göra nytta. Att delta i eller uppleva kulturaktiviteter stimulerar sinnena och kan bidra till en känsla av sammanhang och meningsfullhet. Syftet är att öka välbefinnandet, såväl fysiskt som psykiskt.

"Må bra med kultur" är ett samarbete mellan Region Östergötland och olika kulturaktörer i länet. Upplägget på aktiviteterna liknar de som samhället i övrigt erbjuder. Aktiviteterna hålls i kulturaktörernas lokaler.

Genom att få prova på kultur som ett uttryck och en glädjekälla hoppas vi att du framöver kan hitta energi och självförtroende för att på egen hand söka dig till aktiviteter som du mår bra av.

Fäll ihop

Program och anmälan våren 2018

Program och anmälan våren 2018

Våren 2018 finns aktiviteter inom Må bra med kultur på fem orter i Östergötland – Kisa, Linköping, Mjölby, Motala och Norrköping. Här nedan ser du vilka aktiviteter som finns på de olika orterna. Fråga din behandlande vårdkontakt om det fullständiga programmet där du hittar information om upplägg, ledare, datum, tider och platser.

Kisa – program våren 2018

 • Må bra med färger

Linköping – program våren 2018

 • Må bra med dans – aktivitet speciellt för tjejer i högstadie- och gymnasieåldern
 • Må bra med böcker
 • Må bra med färger
 • Må bra med naturfoto
 • Må bra med slöjd
 • Må bra med sång
 • Må bra med trädgård

 Mjölby – program våren 2018

 • Må bra med böcker
 • Må bra med skapande

Motala – program våren 2018

 • Må bra med böcker
 • Må bra med naturfoto
 • Må bra med skapande

Norrköping – program våren 2018

 • Må bra med böcker
 • Må bra med dans
 • Må bra med dans – aktivitet speciellt för tjejer i högstadie- och gymnasieåldern
 • Må bra med målning
 • Må bra med naturfoto
 • Må bra med slöjd

Anmälan

Anmäl till din behandlande vårdkontakt vilken aktivitet du önskar delta i. Som bekräftelse på att du fått plats i aktiviteten du önskar får du ett välkomstbrev från Region Östergötland ett par veckor före aktiviteten startar. Om du har deltagit i en aktivitet inom "Må bra med kultur" tidigare kan du anmälas igen, men det kan då hända att du får stå tillbaka för helt nya deltagare och skriva upp dig på en reservlista.

Fäll ihop

För unga tjejer – må bra med dans, våren 2018

För unga tjejer – må bra med dans, våren 2018

Våren 2018 erbjuder vi "Må bra med dans" för dig som är tjej i högstadie- eller gymnasieåldern. Aktiviteten, som är kostnadsfri, finns i Linköping och Norrköping. Det här är inte en traditionell kurs utan en aktivitet som har fokus på hälsa och välbefinnande. Inga förkunskaper krävs.

Anmälan

Du kan anmäla ditt intresse till:

 • personal inom elevhälsan på din skola (skolsköterska eller kurator)
 • personal på ungdomshälsan/ungdomsmottagningen
 • en vårdkontakt som du har på din vårdcentral.

Linköping

Tid

Måndagar klockan 16.30-18.00

Plats

Folkuniversitetets dansstudio, S:t Larsgatan 44

Norrköping

Tid

Onsdagar klockan 16.00-17.30

Plats

Dansverkstan Norrköping, Saltängsgatan 7

Fäll ihop

Vem kan delta?

Vem kan delta?

Om du mår dåligt på grund av stress, oro eller smärta och klarar av att ingå i en grupp tillsammans med andra kan du få möjlighet att delta i kulturaktiviteter genom "Må bra med kultur". Din behandlande läkare, kurator, arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska med flera kan anmäla dig till den aktivitet som passar just dig.

Detta gäller om du söker vård inom Region Östergötlands hälso- och sjukvård eller hos privata vårdgivare som har avtal med Region Östergötland, exempelvis privatägda vårdcentraler. Även när du får vård och behandling inom specialistsjukvården har du möjlighet att delta i "Må bra med kultur".

Fäll ihop

Hur fungerar aktiviteterna?

Hur fungerar aktiviteterna?

Aktiviteterna är i en grupp med flera deltagare och en eller flera ledare. Upplägget liknar de kulturaktiviteter som samhället i övrigt erbjuder. Däremot är de anpassade när det gäller till exempel tempo och antalet pauser. Alla aktiviteter pågår under cirka åtta veckor och avslutas med en utvärdering. Vissa aktiviteter är kostnadsfria medan andra kostar cirka 20 till 30 kronor per träff.

Fäll ihop

Film: Må bra med kultur

Film: Må bra med kultur

Kultur och natur har en läkande kraft och kan vara ett komplement till vård och behandling.

Fäll ihop

Film: Tango med parkinsonpatienter

Film: Tango med parkinsonpatienter

Att dansa ger flera hälsobringande effekter. Forskning visar att rörelsen och närheten i dansen minskar symtomen vid parkinsons sjukdom.

 
Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-12-13
Redaktör:

Katarina Nestor, 1177 Vårdguiden, Region Östergötland

Manusunderlag:

Maria Linderström, hälsosamordnare, Region Östergötland

Teknisk producent:

Per Wahlgren, filmproducent, Region Östergötland