URINPROV OCH AVFÖRINGSPROV

Att lämna urinprov

Urinprov kan ge besked om olika sjukdomar eller tillstånd, till exempel urinvägsinfektion, diabetes, graviditet eller drogpåverkan. Provet kan tas på olika sätt, beroende på vad det är som ska undersökas.

Förberedelser

När du ska lämna urinprov är det viktigt att du berättar om du använder några läkemedel. Det blir till exempel svårare att upptäcka bakterier i urinen om du använder antibiotika.

Det ska ha gått minst fyra timmar sedan du kissade senast. Det är för att provet ska bli så säkert som möjligt, om det gäller en eventuell urinvägsinfektion. Om du ofta blir kissnödig kan det vara svårt att vänta så länge som fyra timmar. Då kan du lämna provet ändå och tala om att det inte gått så lång tid.

Du bör lämna morgonurin om det är viktigt att du inte har ätit eller druckit under natten.

Du bör också lämna morgonurin om det är mängden protein som ska undersökas med en urinsticka. Svaret kan bli felaktigt om du lämnar urin som bildats senare på dagen, eftersom mer protein utsöndras när du rör på dig.

Om du behöver kissa under natten, kan du spara och använda den urinen som morgonurinprov. Då förvarar du urinen i kylskåp.

Morgonurin kan tas på olika tider på morgonen

Morgonurin kan även vara urin som du tar mycket tidigt på morgonen. Urinen ska ha varit i urinblåsan minst ett par timmar, och så länge som det går.

För dig som arbetar på natten och sover på dagen kan så kallad morgonurin vara tagen klockan 13 på dagen. Vilken tid på dagen du behöver ta urinprovet, beror också på att provet ofta måste lämnas senast ett visst klockslag. Det är för att provet ska hinna hanteras på laboratoriet.

Så går provtagningen till

Urinprovs mugg och urinprovsrör. Fotografi.
Du kan lämna urinprov genom att kissa i en mugg på mottagningen eller i en behållare med lock om du tar provet hemma.

Provet tas oftast genom att du får en särskild mugg eller behållare som du tar med dig på toaletten och kissar i. Det kan du göra där du får vård.

Hur mycket urin du behöver lämna beror på vad som ska undersökas. Ibland räcker det med några droppar. För vissa undersökningar behöver du lämna större mängder urin.

Om du vill sköta provtagningen hemma kan du få instruktioner och provtagningsutrustning från din vårdgivare eller laboratoriet där du ska lämna in provet. Du kan också köpa urinbehållare på apoteket. Urinbehållaren ska förses med lock och sättas in i kylskåpet på en gång. I kyla förökar sig inte bakterierna lika lätt. Du ska däremot inte lägga provet i frysen.

Provet ska lämnas in till mottagningen eller laboratoriet så fort som möjligt. På vägen dit är det bra att lägga provtagningsröret i en plastpåse med några isbitar i för att hålla det svalt.

Provet bör vara så rent som möjligt

Det är viktigt att det kommer med så lite bakterier i provet som möjligt från huden kring urinrörets öppning. Håll isär blygdläpparna eller dra tillbaka förhuden. Det kan också vara bra att skölja området runt urinrörsöppningen med vatten, för att minska risken för att bakterier kommer med när du kissar. Du ska inte använda tvål och inte torka eller gnida när du sköljer området runt urinrörsöppningen.

Om du har mens eller kraftiga flytningar kan du föra upp en tampong i slidan innan du kissar.

Mittstråleprov vid en infektion

Du kan behöva göra ett så kallat mittstråleprov. Det betyder att du först kissar lite i toaletten och sedan för in behållaren i strålen. När tillräckligt med urin samlats i behållaren kan du kissa färdigt det sista i toaletten. Syftet med mittstråleprov är att undvika att få med de bakterier som alltid brukar finnas vid urinrörsöppningen. Mittstråleprov behövs om du kan ha en infektion, till exempel en urinvägsinfektion.

Om du ska samla urin under ett dygn

Du kan ibland behöva lämna in all urin som du producerar under ett dygn. Det är till exempel vid utredningar av vissa hormonsjukdomar. Du får instruktioner av vårdpersonalen hur du ska göra.

När små barn ska lämna urinprov

Det är vanligt att barn får lämna urinprov, till exempel för att undersöka om hen har en infektion.

Du som barnets vuxna närstående får en provburk och en klisterlapp med ett id-nummer och barnets namn och personnummer. Sätt på klisterlappen efter att barnet har kissat i burken. När du lämnar provet behöver du legitimera dig och uppge namn och personnummer.

Precis som med vuxna är det bästa om barnet har låtit bli att kissa på minst fyra timmar före provet.

Oftast är det lättast att ta den första urinen som kommer på morgonen om barnet är lite äldre och kan hålla sig. 

Påse för att samla urin

Det kan vara svårare att få yngre barn att lämna ett prov som går att analysera. Små barn som använder blöjor kan inte kissa på uppmaning. Men ofta går det att få ett urinprov genom att sitta med barnet utan blöja i knät, och fånga upp urinen när barnet kissar. Ett knep kan vara att ge barnet extra dryck och att spola kranvatten som ger ett ljud som gör att barnet vill kissa.

Om det inte går, kan du använda en självhäftande påse kring penisen eller blygdläpparna för att samla urin, ett så kallat påsprov. Påsen får du där du får vård, eller från laboratoriet. Oftast får du också hjälp att sätta på påsen på mottagningen.

Drogtestning och dopningskontroll

Provtagningen går till på ett särskilt sätt om du ska lämna urin till ett drogtest eller en dopningskontroll. Den här typen av urintest kan göras till exempel på arbetsplatsen. Du kan vara tvungen att acceptera övervakning när du lämnar provet. Det sker genom att det finns personal i närheten som kontrollerar att provet inte byts ut eller manipuleras på något annat sätt.

Blåspunktion - en hjälp att ta provet

Blåspunktion är den säkraste metoden för att undvika att bakterier kommer med i provet. Det kan göras på både barn och vuxna. Blåspunktion innebär att läkaren sticker in en tunn nål genom bukväggen och urinblåsans vägg så att lite urin kan sugas ut ur urinblåsan. En blåspunktion går fort och känns ungefär som att lämna ett blodprov. Barn får ofta en smärtlindrande salva före sticket.

Varför behöver jag lämna urinprov?

Det här är några vanliga skäl för att lämna urinprov:

  • Urinprov kan hjälpa läkaren att ställa rätt diagnos.
  • Urinprov kan ibland ge besked om eller utesluta om du har en viss sjukdom.
  • Urinprov kan visa om du har en urinvägsinfektion.
  • Urinprov kan visa om du är gravid.
  • Urinprov kan tas vid hälsoundersökningar, antingen för att du själv vill göra en kontroll, eller för att du behöver ett friskintyg.
  • Urinprov kan visa om du har socker eller ketoner i urinen, vilket visar om du har diabetes.
  • Urinprov kan användas för att utreda vissa ärftliga sjukdomar, som kallas för porfyrisjukdomar. Det innebär att du har brist på vissa enzymer.
  • Urinprov kan användas för att mäta något som kallas osmolalitet. Det är ett mått på hur bra njurarna är på att balansera koncentrationen av vatten och salter i urinen.
  • Urinprov kan användas för drogtester inom idrotten eller i arbetslivet.
  • Urinprov kan visa att du är drogfri, om du har fått ditt körkort ifrågasatt eller återkallat på grund av missbruk. Sådana kontroller kan krävas under flera år.

Regelbundna urinprov vid diabetes och njursjukdomar

Du kan regelbundet få lämna urinprov, om du har diabetes eller någon njursjukdom.

I vanliga fall ska urinen varken innehålla socker eller proteiner. Protein i urinen vid diabetes kan tyda på att behandlingen av sjukdomen inte fungerar tillräckligt bra och att njurarna börjat ta skada. Vid olika njursjukdomar är mängden protein i urinen ett viktigt mått på hur mycket njurarna påverkats av sjukdom.

Kontroll av socker i urinen är inte längre något viktigt prov vid vanlig diabeteskontroll. Men för personer som inte redan vet om att de har diabetes, kan socker i urinen visa på sjukdomen.

Urinen kan undersökas på flera sätt

Undersökningen av urinprovet kan gå till på flera sätt. Ibland används särskilda testremsor, så kallade urinstickor, som doppas i urinen. Det görs till exempel för att kontrollera om det finns protein eller blod i urinen. De går att läsa av direkt och du får svar på en gång.

Det vanligaste är att urinprovet undersöks på ett laboratorium för analys eller odling. Då brukar det ta några dagar innan du får svar. Odling innebär att en del av provet får stå i ett värmeskåp några dygn för att bakterier som kan finnas i urinen ska öka i mängd. Laboratoriet kan till exempel testa olika antibiotika på odlingsbakterierna för att se vad som kommer att fungera bäst vid läkemedelsbehandling.

Till toppen av sidan