HÖRSEL

Hörhjälpmedel

Det finns olika hjälpmedel som kan underlätta för dig som har nedsatt hörsel. Det allra vanligaste hjälpmedlet är en hörapparat. Den kan sedan kombineras med andra hörhjälpmedel. Det finns också hjälpmedel som används fristående från hörapparaten.

I den här texten hittar du beskrivningar av vanliga hörhjälpmedel. De har delats in i några huvudgrupper. 

Här kan du läsa mer om hur det går till att få en hörapparat och andra hörhjälpmedel.

Hörapparater

Hörapparater innehåller en liten och avancerad dator som behandlar och förstärker ljuden du vill höra. Hörapparaterna placeras vid eller i ditt öra.

Det finns flera olika typer av hörapparater. Här kan du läsa mer om olika sorters hörapparater och hur de fungerar

Hjälpmedel som kopplas till hörapparater

Du kan använda olika hjälpmedel som kopplas till hörapparaten för att höra de ljud som du vill. Hjälpmedlen utnyttjar olika sorters trådlösa system för att skicka signaler till hörapparaten. Ibland kombineras flera trådlösa system i ett och samma hjälpmedel.

Hörslingor eller teleslingor

Den här typen av slingor använder elektromagnetiska vågor för ljudöverföringen. De kräver att din hörapparat är utrustad med en så kallad telespole.

Hörslingor finns ofta i offentliga lokaler som teatrar, kyrkor, föreläsningssalar och biosalonger. Det finns också varianter av hörslingor som du kan placera på en stol eller runt din hals. Till en stolslinga kan du sedan ansluta till exempel en TV eller musikspelare. Till en halsslinga kan du bland annat ansluta mobiltelefoner, TV eller en musikspelare.

System med radiosignaler

Ljudet du vill höra kan också skickas till din hörapparat med radiosignaler. De kallas radioöverförda system. Det finns både fasta och bärbara system.

De bärbara systemen innehåller en mikrofon som fungerar som sändare. Den kan placeras på till exempel ett bord eller direkt på den som talar. Sedan finns det en mottagare som du ansluter till din hörapparat eller till en halsslinga. Ofta kan sändaren också kopplas ihop med tv, radio eller dator.

IR-system

Så kallade IR-system kan använda infrarött ljus för att överföra ljud till dig. De kan användas vid till exempel överföring av TV-signaler. De används tillsammans med en halsslinga.

Streamer

Många hörapparater kan kopplas trådlöst till mobiler, datorer, tv och annan kommunikationsutrustning genom ett tillbehör som ofta kallas streamer. Då används så kallad bluetooth-teknik eller annan radioteknik för att överföra ljudet eller samtalet. Vissa hörapparater har streamerfunktionen inbyggd. Då behövs det inget tillbehör mellan mobilen och hörapparaten. 

Telefonhjälpmedel

Det finns olika telefonhjälpmedel som du kan använda för att underlätta när du vill prata i telefon. Alla dessa telefonhjälpmedel ingår i det som kallas alternativ telefoni.

Texttelefoner

Texttelefoner har ett tangentbord som du skriver på och en skärm där du kan läsa text. Det kan också vara en programvara som du laddar ner till din dator.

Texttelefonen använder en förmedlingstjänst som omvandlar tal till text och tvärtom, om du inte kommunicerar med en annan texttelefon.

Bildtelefon

Bildtelefon är en sorts fast telefon där du kan se en rörlig bild på den du pratar med. Då kan du till exempel prata teckenspråk. Du kan använda en särskild förmedlingstjänst för att kommunicera med andra som inte pratar teckenspråk.

Totalkonversation

Totalkonversation är både en bildtelefon och en texttelefon. När du ringer andra som har totalkonversation kan du använda bild, text och ljud för att meddela dig på det sätt som fungerar bäst. Det går också att ringa till bildtelefoner och texttelefoner samt bildtelefoniförmedlingen och texttelefoniförmedlingen.

Andra hjälpmedel

Det finns också andra typer av tillbehör. Ett exempel är lurförstärkaren, som kopplas in i en fast telefon mellan telefonen och luren. Den ökar ljudstyrkan kraftigt.

Kommunikationsförstärkare

Kommunikationsförstärkare består av en mikrofon inbyggd i en mottagare.

I en del enklare kommunikationsförstärkare överförs ljudet enbart med hörlurar. Då används kommunikationsförstärkare i stället för hörapparat. Med andra kommunikationsförstärkare kan du välja att få ljudet överfört till hörapparaten via teleslinga.

Kommunikationsförstärkare kan också kopplas till en tv, en dator eller en telefon för att förmedla ljudet direkt till hörlurar.

Kommunikationsförstärkare kallas också samtalsförstärkare.

Signaler och stimulatorer

I gruppen signaler och stimulatorer finns framför allt hjälpmedel som använder olika typer av signaler för att uppmärksamma dig på sådant som du inte kan höra. Hjälpmedlen kan kopplas till bland annat telefoner, dörrklockor och brandlarm.

Ofta kombinerar hjälpmedlen synliga, ljudliga och mekaniska signaler.

Visuella signaler

Visuella signaler blinkar och lyser. De kan till exempel användas för att omvandla dörrsignalen eller brandlarmet till blinkningar eller ljus. Visuella signaler kallas också synliga signaler.

Ljudsignaler

Ljudliga signaler har särskilt starka och ibland tjutande ljud. De kan till exempel användas för att förstärka ringsignalen från din telefon eller dörrklocka.

Mekaniska signaler

Mekaniska signaler använder ofta vibrationer för att göra dig uppmärksam på det som händer. Det finns till exempel armbandsvibratorer och fickvibratorer. Armbandsvibratorer ser ut ungefär som en armbandsklocka och vibrerar när någon till exempel ringer på dörren eller det ringer i telefonen. Fickvibratorer har samma funktion men är lite större och kan läggas i fickan eller bäras bakom bältet. Ett annat exempel är kuddvibratorer, som du lägger under huvudkudden och använder tillsammans med din väckarklocka.

Tinnitusstimulator

Tinnitusstimulator är en sorts ljudstimulator som kan hjälpa dig som har tinnitus. Denna funktion är inbyggd i vissa hörapparater. Den gör att ditt tinnitusljud minskar eller försvinner.

Till toppen av sidan