Om 1177

1177 direkt

Du kan söka vård digitalt genom 1177 direkt som finns i en del regioner. Du får en bedömning av dina symtom och besvär och får sedan chatta med vårdpersonal. Om det finns behov går det även att växla över till videosamtal.

Med 1177 direkt får du en bedömning av dina symtom. Du får chatta med vårdpersonal och erbjuds digital kontakt med vården.

Du kan söka vård genom 1177 direkt om tjänsten finns i din region. Du kan då söka vård dygnet runt och får kontakt med vårdpersonal när tjänsten är bemannad. Välj din region.

Örebro län

Så går det till

Så här gör du för att använda 1177 direkt:
 • Logga in med bank-id eller Freja e-id plus.
 • Svara på frågor för att beskriva dina symtom och besvär och få en första bedömning.
 • Du får ett sms när det är din tur.
 • Du kan sedan till exempel få chatta med vårdpersonal, få en medicinsk bedömning eller en bokad tid på en mottagning när det behövs.

Du kan logga in i tjänsten igen för att se avslutade ärenden och läsa de råd du har fått.

Ring 112 om det är bråttom

Om du blir sämre medan du väntar på att få kontakt med vårdpersonal kan du alltid ringa telefonnummer 1177 för att få sjukvårdsrådgivning. Ring 112 vid livshotande tillstånd.

Vem kan använda 1177 direkt?

Du ska kontakta den vårdcentral där du är listad om dina besvär kräver regelbunden eller återkommande kontakt med vården.

Du kan söka vård genom 1177 direkt för dig själv eller för ditt barn över 1 år.

1177 direkt finns i följande regioner:

 • Region Dalarna
 • Region Gotland
 • Region Jönköpings län
 • Region Kalmar län
 • Region Kronoberg
 • Region Skåne
 • Region Uppsala
 • Region Västerbotten
 • Region Västernorrland
 • Region Örebro län
 • Region Östergötland.
Örebro län

Du kan söka vård för dig själv eller för barn som du som är vårdnadshavare för som är 1-12 år. Barn som har fyllt 13 år kan söka vård för sig själva.

Du som har sökt vård för barn i 1177 direkt innan 12 juni 2023 hittar information om besöket i barnets journal.

Vårdnadshavare kan inte söka vård i 1177 direkt för barn som har skyddade personuppgifter. Om du som vårdnadshavare har skyddade personuppgifter kan du inte heller agera ombud för ditt barn.

Tekniska förbättringar

Från den 12 juni till och med den 15 juni arbetar vi med tekniska förbättringar i 1177 direkt. Det innebär att du tillfälligt inte kan söka vård för barn i 1177 direkt. Arbetet beräknas vara klart 16 juni.

Vad kan jag få hjälp med?

Du kan söka vård digitalt för vanliga symtom och besvär, som till exempel:

 • feber
 • ont i halsen
 • ögonbesvär
 • urinvägsbesvär
 • hosta
 • ont i ryggen
 • Utslag.
Örebro län

Enklare sjukintyg kan utfärdas. Du som förälder kan söka vård för sjukt barn i åldrarna 1-12 år, samt intyg för vård av barn. 

Du kan även få hjälp med administrativa frågor, till exempel fakturor eller patientavgifter, om du väljer det administrativa spåret när du har loggat in.

När kan jag använda 1177 direkt?

Du kan söka vård digitalt dygnet runt var du än befinner dig. Du får svar under din regions öppettider.
 

De patienter som har mest brådskande behov får alltid hjälp först. Du får ett meddelande när det är din tur.

Ring telefonnummer 1177 om du blir sämre medan du väntar på svar. Ring 112 vid livshotande tillstånd.

Mer om 1177 direkt

Följande information kan vara bra att veta när du kontaktar vården och ska använda digitala vårdtjänster i din region.
 
Örebro län

När kan du inte använda tjänsten?

Du kan inte vända dig till 1177 direkt Örebro län för att förnya recept. Det gör du i stället enklast genom att logga in på 1177.se och använda e-tjänsten Förnya recept.

Du kan inte heller använda tjänsten för ärenden som rör provsvar, sjukskrivning eller intyg i de fall då ditt ärende påbörjats vid någon annan mottagning. Då ska du i stället vända dig direkt till aktuell mottagning. Samma sak gäller om du vill om- eller avboka ett vårdbesök.

Du kan inte söka vård för en vuxen anhörig. Vård ges till den person som loggat in i tjänsten med sitt bank-id.

Vad krävs för att använda 1177 direkt?

Du behöver ha ett svenskt personnummer och bank-id eller Freja e-id plus för att kunna använda tjänsten på din mobil, surfplatta eller dator.
 

Vad kostar det att använda tjänsten?

Du blir informerad om vilka patientavgifter som gäller i din region. De flesta regioner har ungefär samma patientavgifter.
 
Avgiften ingår i det så kallade högkostnadsskyddet och räknas som ett vanligt vårdbesök.
 

Hur hanteras mina personuppgifter?

När du söker vård digitalt dokumenteras det alltid i regionens journalsystem på samma sätt som vid fysiska besök i vården. Du loggar in med hjälp av bank-id eller Freja e-id plus.
 

Du har möjlighet att spärra uppgifter i din journal så att de inte syns för andra vårdgivare. Tala om för vårdpersonalen om du vill begränsa tillgången till uppgifterna i din journal.

Om du har skyddade personuppgifter bör du ringa 1177 på telefon eller kontakta din vårdcentral eller jourmottagning, i stället för att använda 1177 direkt. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in i e-tjänsterna på 1177.se.

Läs mer om hur personuppgifter hanteras i vården och tystnadsplikt och sekretess.

Örebro län

Så skyddas och hanteras dina personuppgifter

Inom Region Örebro län behandlas en stor mängd personuppgifter inom exempelvis hälso- och sjukvården, forskning, länstrafiken och folkhögskolorna. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vart kan jag vända mig om jag har synpunkter?

Om du inte är nöjd med vården du har fått genom 1177 direkt kan du lämna synpunkter och få mer information.

1177 direkt från utlandet

Du kan nå 1177 direkt från utlandet och använda tjänsten om du har ett svenskt personnummer och bank-id eller Freja e-id plus.

Support - om du inte kan använda 1177 direkt

Om du har tekniska problem kan du kontakta support när du har loggat in i 1177 direkt.

Mer på 1177.se

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Vårdgaranti

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver.

Till toppen av sidan