Infektioner i hjärna och nerver

Epidemisk hjärnhinneinflammation

Epidemisk hjärnhinneinflammation är en bakteriesjukdom. Den finns i hela världen, men är vanligast i västra och centrala Afrika söder om Sahara. Sjukdomen är ovanlig men livshotande och kan dessutom ge bestående besvär.

Epidemisk hjärnhinneinflammation kallas också smittsam hjärnhinneinflammation. Du kan vaccinera dig mot epidemisk hjärnhinneinflammation.

Symtom på epidemisk hjärnhinneinflammation

Det tar oftast två till tre dagar från det att du blivit smittad tills du blir sjuk. Men de allra flesta har bakterien utan att vara sjuka.

Epidemisk hjärninflammation kan ge ett eller flera av dessa symtom: 

  • Du får svår huvudvärk.
  • Du blir illamående och kräks.
  • Du blir känslig för ljud och ljus.
  • Du får feber och blödningar i huden som ser ut som röda utslag eller blåmärken.
  • Du blir så stel i nacken att du inte kan röra hakan mot bröstet.
  • Du kan få kramper eller bli medvetslös.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du får feber, kraftig huvudvärk och utslag på kroppen.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill få sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

När du vill ringa 1177 från ett annat land

Ring +46 771-11 77 00 för att få sjukvårdsrådgivning när du är utomlands. Då kan du få hjälp att bedöma symtom. Läs mer om hur du får vård utomlands och vad du behöver tänka på.

Så smittar epidemisk hjärnhinneinflammation

Sjukdomen orsakas av olika typer av meningokockbakterier. Bakterien smittar lätt och överförs framför allt med saliv eller droppsmitta. Den sprids till exempel med kyssar och när någon hostar eller nyser. När en person som är sjuk nyser eller hostar bildas ett moln av små droppar med bakterien. Du kan också smittas direkt genom att en person som är sjuk nyser på dig. Det innebär att flera personer i en familj har lättare att smittas.

Sjukdomen finns i hela världen

Sjukdomen finns i hela världen, men är vanligast i västra och centrala Afrika söder om Sahara under torrperioden som i regel är december till juni.

Hur kan jag skydda mig mot epidemisk hjärnhinneinflammation?

Det är ovanligt att smittas av epidemisk hjärnhinneinflammation även om du reser i länder där sjukdomen finns. Det beror på din ålder, vilket land du reser till, hur länge du ska vara där, vilken typ av aktiviteter du planerar att göra och vilken tid på året som du reser.

Det finns vaccin mot flera typer av epidemisk hjärnhinneinflammation som du kan ta inför en utlandsresa. Barn från två månaders ålder och vuxna kan vaccineras.

Behandling

Epidemisk hjärnhinneinflammation behandlas med antibiotika direkt i blodet.
Du som är närstående till en person som har smittats får också antibiotika i förebyggande syfte.

Komplikationer

Sjukdomen är livshotande men de flesta brukar bli friska efter behandling med antibiotika. Det finns en risk för bestående besvär.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård. 

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning.

Läs mer på 1177.se

Hjärnhinneinflammation och hjärninflammation

Hjärnhinneinflammation och hjärninflammation är två likartade sjukdomar som oftast orsakas av ett virus.

Så fungerar nervsystemet

Nervsystemets uppgift är att ta emot och att förmedla signaler från och till kroppens olika sinnen och kroppsdelar. Det gör att kroppens olika delar kan samarbeta.

Allmänna reseråd

Kan jag flyga när jag är gravid, hur skyddar man små barn mot solen och vad kan vara bra att ha med på resan om jag blir sjuk? Det och mycket annat kan du läsa om här.

Till toppen av sidan