Akuta råd – första hjälpen

Frågor och svar om hur skogsbrand påverkar hälsan

Här finns frågor och svar om hur rök från en skogsbrand påverkar hälsan och när du bör söka vård.

Vem kan jag kontakta om jag har generella frågor om en pågående skogsbrand?

Ring det nationella informationsnumret 11313.

Du kan också besöka Krisinformation.se, lansstyrelsen.se eller följa rapporteringen från Sveriges Radio P4.

När och var ska jag söka vård?

Ring genast 112 om du eller ditt barn har svårt att andas eller har andats in mycket rök från en skogsbrand.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp att bedöma symtom.

Om du har en kronisk sjukdom

Du kan vara extra känslig för rök från en skogsbrand om du har en kronisk sjukdom som påverkar lungor eller hjärta.

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du får besvär som inte går över. Om det inte går eller är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Kan jag få bestående skador av röken?

Du kan få tillfälliga besvär av röken från skogsbränder. Du kan få i dig sot som kan reta luftvägarna.  Men risken att få bestående skador är liten.

Att andas in rök är aldrig bra. Men rök från skogsbränder är inte lika skadlig som till exempel rök från brinnande plast då giftig gas bildas.

Jag har KOL. Är röken farlig för mig?

Du kan påverkas mer av röken om du har KOL. Ta dina läkemedel enligt ordination och stanna inomhus.

Jag har allergi. Är röken farlig för mig?

Du kan påverkas mer av röken om du har allergi. Ta dina läkemedel enligt ordination och stanna inomhus.

Jag har en hjärtsjukdom. Är röken farlig för mig?

Du kan få besvär med bröstsmärtor eller andfåddhet om du har en hjärtsjukdom. Ta dina läkemedel enligt ordination.

Jag har astma. Är röken farlig för mig?

Du kan påverkas mer av röken om du har astma. Ta dina läkemedel enligt ordination och stanna inomhus.

Mitt barn har astma. Vad ska jag tänka på?

Barn med astma är mer känsliga för rök än andra. Ge läkemedel enligt ordination och stanna inomhus.

Jag har ett litet barn. Vad ska jag tänka på?

Barn under 1 år är oftast känsligare i sina andningsvägar än större barn och vuxna. Undvik om det är möjligt att utsätta barnet för rök från en skogsbrand.

Försök att stanna inomhus med stängda fönster.

Jag är gravid. Kan mitt barn skadas av röken?

Nej. Ett barn som ligger i magen skadas inte av röken.

Kan jag äta livsmedel som har kommit i kontakt med röken?

Livsmedel påverkas inte. Skölj frukt och grönsaker i vanlig ordning.

Påverkas dricksvattnet?

Enligt Livsmedelsverket ska du inte dricka vatten som har tydlig främmande lukt eller smak. Har du frågor om ditt dricksvatten, kontakta miljökontoret i din kommun.

Råd till dig som tar ditt dricksvatten från egen brunn.

Kan luften ta slut om jag tätar huset mot röken?

Nej. Det finns ingen risk att luften tar slut. En bostad är aldrig helt tät. Däremot kan det förstås bli varmt inomhus.

Aktuella artiklar

Hjärt-lungräddning (HLR)

Hjärt-lungräddning som brukar förkortas HLR är en första hjälpen-behandling som ges för att få igång hjärtverksamheten och andningen hos någon som har fått hjärtstopp. Ju tidigare bröstkompressioner och inblåsningar startas, desto större är chansen att överleva ett hjärtstopp.

Inandning av skadlig gas

Det finns flera typer av gaser i vår omgivning som kan ge allvarliga skador om du andas in dem.

Värmeslag

Du kan få värmeslag när kroppen inte klarar att kyla ner dig. För att minska risken bör du dricka mer och undvika att anstränga dig fysiskt när det är som varmast.

Till toppen av sidan