Läs andras frågor

Hur gör jag om jag vill läsa en avliden anhörigs journal?

Fråga

En närstående till mig avled förra året. Hur gör jag om jag vill läsa journalerna?

Svar

Avlidna personers journaluppgifter är skyddade av sekretess, precis som levande personers journaluppgifter. Du som är närstående kan under vissa förutsättningar få ta del av innehållet i en avlidens persons journal.

Den behandlande läkaren gör en bedömning

Journaluppgifter kan bara lämnas ut om patienten eller närstående inte kan ta skada eller påverkas negativt av det. Det står i offentlighets- och sekretesslagen och i patientsäkerhetslagen.   

En avliden person kan inte ge sitt godkännande till att en närstående får läsa journalen. I praktiken innebär det att den läkare eller annan vårdpersonal som var ansvarig för din närståendes vård måste ta ställning till om journalen kan lämnas ut. Det är också hen som bedömer om du kan räknas som närstående. 

Läkaren bedömer om det finns uppgifter i journalen som kan vara till skada för patienten eller någon närstående om de lämnas ut. Om det inte är så kan journalen lämnas ut.

Kontakta läkaren som behandlade din närstående

Det kan vara svårt att läsa en journal på egen hand om man är inte medicinskt kunnig. Då finns det risk för missförstånd eller feltolkningar. Du kan kontakta den behandlande läkaren och be om en tid för att tillsammans gå igenom vad som hänt under din närståendes sjukdomstid. Berätta också om du vill läsa journalen själv.

Rutinerna ser lite olika ut i regionerna om du vill ha tillgång till journalen för att läsa själv. En del skickar hem journalhandlingarna till din folkbokföringsadress som ett rekommenderat brev. Andra vill att du hämtar ut dem personligen.

Du får ofta betala för kopiorna om journalen är lång. De nio första sidorna är kostnadsfria i många regioner.

Här finns mer information om hur du gör i din region om du vill läsa en journal och hur du kan överklaga om du inte får läsa din närståendes journal. 

Till toppen av sidan