Före och efter operation

Inför din dagkirurgiska operation i Ljungby

Innehållet gäller Kronoberg

Dagkirurgi innebär att du kommer till sjukhuset på avtalad tid den dag operationen ska göras, och går hem samma dag. För att detta ska vara möjligt krävs en del medicinsk och omvårdnadsmässig planering, samt att det finns en anhörig hemma när du kommer hem.

Kontakta gärna dagkirurgiska enheten om du har frågor och funderingar inför din dag hos oss. Tel 0372 58 57 49, vardagar kl 8-15.

Före din operation

På kallelsen står det vilket datum du ska opereras. Du ska själv ringa till oss dagen innan din operation mellan kl 10-11 för att få den tid du ska komma till dagkirurgen. Om operation är planerad till en måndag, ring oss på fredagen på tel 0372 58 51 58. Det är viktigt att du ringer till oss.

Hygien

Inför vissa operationer, framförallt operationer där det förväntas bli ett snitt i huden, behöver du duscha med en antibakteriell tvål. För att minska antalet bakterier på kroppen och på så vis minska risken för infektioner ska du kvällen före operationen duscha och tvätta hela kroppen inklusive håret med antibakteriell tvål som finns att köpa receptfritt på apotek (läs bruksanvisningen för mer utförlig instruktion). Efter duschen torkar du dig med en ren handduk, tar på dig rena kläder och sover under natten i en renbäddad säng.

Operationsdagens morgon upprepar du duschen, men då behöver du inte tvätta håret.

  • Ta på dig kläder som är lätta att ta av och på.
  • Använd inte hudlotion, parfym, rakvatten eller kontaktlinser. De här produkterna motverkar den bakteriehämmande effekten. Doftande produkter innebär också alltid en risk för personer med allergi.
  • Undvik smink och nagellack.
  • Vid handoperationer är det inte tillåtet att ha någon form av konstgjorda naglar så som påbyggnad, akryl eller gelé.

Mat och dryck

Följ anvisningarna på din kallelse noga angående mat och dryck. Om inte anvisningarna följs kan operationen bli inställd.

Vid narkos hämmas de reflexer som ser till att man inte får något annat än luft ner i lungorna. Samtidigt blir den övre magmunnen slapp och sämre på att hålla magsäckens innehåll på plats. På så sätt är det fri passage mellan magsäcken och lungorna. När man äter, även om det bara är ett tuggummi, produceras magsyra som ökar risken för kräkning under narkosen. Om maginnehåll kommer upp genom matstrupen och ner i lungorna kan det vara farligt för dig.

Vi vill att alla ska vara fastande, även de som ska opereras i lokalbedövning ifall vi ska kunna ge dig något lugnande vid behov eller det av någon anledning bestäms i sista minuten att du behöver narkos istället.

När du röker och snusar bildas det slem i dina luftvägar, dessutom ökar magsaftsproduktionen. Detta räknas som att du inte är riktigt fastande.

Om reglerna gällande fasta inte gäller din operation meddelar vi det när du ringer till oss för att få din kallelsetid.

Operationsdagen

Hemma

Ta med dig giltig legitimation, mediciner som du tar regelbundet samt eventuellt något att läsa eller lyssna på. Inför vissa operationer, framförallt operationer i urinvägarna, behövs ett litet urinprov, det kan därför vara bra om du inte kissar precis innan du kommer till oss.

På sjukhuset

Anmäl dig i receptionen i entréhallen, gå sedan upp till dagkirurgiska enheten och sätt dig i väntrummet. Det kan bli väntetid innan du kommer in på operation men vi behöver kalla dig i god tid eftersom operationsprogrammet kan behöva ändras av olika orsaker.

På dagkirurgiska enheten visar vi dig in till ett rum där vi kontrollerar din legitimation och samtalar med dig för att försäkra oss om att allt är som det ska inför operationen. Därefter får du byta om till operationskläder och träffa din opererande läkare. Du får även mediciner som hjälper till att förebygga smärta och illamående efter operationen. Eventuellt får du träffa sjukgymnast och narkosläkare.

Under operationen

Personal från operation kommer och hämtar dig där du sitter och väntar innan operationen. Du får gå på toaletten och kissa innan du går in på operation. Under operationen finns personal hos dig hela tiden som ser till att du mår bra. Vi kontrollerar bland annat blodtryck, puls, andning, hjärtverksamhet och att du inte har ont. För att få utökad information om vad som händer i samband med sövning; skriv narkos eller lokalbedövning i sökfältet här på 1177.se. 

Efter operationen

Efter operationen skjutsas du till den dagkirurgiska uppvakningsavdelningen. Vi ser till att du får den omvårdnad och de läkemedel du behöver. Tala om för oss om du har ont, mår illa eller har andra behov. Vi kontrollerar bland annat andning, blodtryck, puls och din smärta regelbundet. Hur lång tid du stannar på uppvakningsavdelningen beror helt på hur du mår och vilket ingrepp som har utförts. Det bästa är att räkna med att du kommer att vara upptagen hela dagen.


Du bjuds på fika, bestående av en ostsmörgås och dryck. När du mår väl och har kunnat kissa får du åka hem. Innan hemgång får du oftast träffa din opererande läkare igen samt erhålla både skriftlig och muntlig information om vad som är viktigt att tänka på när du kommer hem. Efter vissa operationer erbjuder vi även enklare hjälpmedel som exempelvis kryckkäppar.

Smärtlindring

Smärta är personlig och upplevs därför på olika sätt av olika individer. Därför går det inte heller att jämföra en persons smärta med en annans. Det är bara du som vet hur ont du har och det är inte alltid lätt att förmedla sin smärta till omvärlden.

För att vi ska kunna skatta din smärta använder vi oss av NRS-skalan, som är en numerisk skala med två ändlägen: ”ingen smärta” 0 och ”värsta tänkbara smärta” 10. Smärtskattningsinstrumentet NRS hjälper personalen att förstå din smärta, vilket är viktigt för att kunna ge dig lämplig behandling. Vårt mål är att du inte ska nå över NRS 3 på skalan, dvs lätt till måttlig smärta, du känner smärta, men den påverkar dig inte, du kan vara uppe och röra dig och djupandas. Smärtan känns acceptabel.

skala.png

Det är bra att i förväg köpa hem smärtlindrande tabletter, som innehåller exempelvis Paracetamol och Ibuprofen. Behövs några starkare smärtlindrande tabletter ordnas det på sjukhuset efter din operation.

Hemresan

Du får inte cykla eller köra motorfordon första dygnet efter din operation. Lämpligast är att någon närstående hämtar dig. Hemtransport ordnar vi om ditt tillstånd så kräver. Du ringer själv din närstående eller medföljare när det är dags för dig att åka hem.

Du ska inte vara ensam hemma den första kvällen och natten efter operationen. Be någon närstående vara hos dig. Att du inte bör vara ensam efter operationen beror på att du kan känna dig trött och sliten och kanske ha ont så att du har svårt att röra dig som vanligt. Då är det viktigt att ha någon hos dig som kan ge dig lite extra stöd och hjälp. Ibland kan man göra undantag från den regeln ifall det är ett litet ingrepp där du enbart fått lokalbedövning.

För anhöriga

Rutiner på uppvakningsavdelningar

Tyvärr är det svårt att beräkna på förhand hur lång vistelsen blir på dagkirurgiska enheten. Det är inte möjligt att ta emot besök på uppvakningsavdelningen. Barn eller vuxna med speciella behov får ha personal eller anhörig hos sig. Om du undrar hur din närstående mår efter operationen kan du ringa 0372-58 51 79 och prata med personalen på uppvakningsavdelningen.

Din anhörig tar telefonkontakt med dig när det är aktuellt med hemresa. När du ska hämta din anhörig kommer du upp till oss på dagkirurgiska uppvakningsavdelningen.

Obs - låna gärna en rullstol vid huvudentrén.

Vägbeskrivning till dagkirurgiska uppvakningsavdelningen:

  • Gå in genom huvudentrén
  • Följ skyltar mot Pelarhallen
  • I Pelarhallen tar du hissen eller trapporna upp till plan 5
  • Ring på utanför dörren så kommer vi och öppnar.
Till toppen av sidan