Hjälpmedel för kognition och kommunikation

Alternativ telefoni

Du som har mycket nedsatt hörsel, dövhet eller dövblindhet kan använda särskilda hjälpmedel för att ringa. De kan också användas av dig som har svårt att tala eller förstå talat språk. Hjälpmedlen kallas för alternativ telefoni.

Olika sorters hjälpmedel för att ringa

I alternativ telefoni ingår olika hjälpmedel som underlättar för dig när du ska ringa eller kommunicera på elektronisk väg. Hjälpmedlen fungerar på olika sätt. Vilket som fungerar bäst för dig beror på vilka behov du har.

På många håll i landet kan du även få hjälp att använda din egen dator eller mobiltelefon för att ringa videosamtal och kommunicera med text.

Bildtelefon

En bildtelefon visar en rörlig bild på den du pratar med. Då går det till exempel att använda teckenspråk. Den kan också underlätta för dig som har svårt att prata eftersom det går att använda både tecken, text, bilder, gester och ansiktsuttryck.

En bildtelefon är en applikation som är installerad i en dator, i en surfplatta eller i en smart mobiltelefon.

Det finns en förmedlingstjänst för bildtelefoni. Genom den kan du använda teckenspråk i en bildtelefon och prata med en person som använder en vanlig telefon.

Du kan också använda förmedlingstjänsten tillsammans med bildtelefonen för att få tillgång till en teckenspråkstolk på distans. Samtalet förmedlas av en teckenspråkstolk som har tystnadsplikt.

Texttelefon

En texttelefon visar texten samtidigt som den skrivs. Den gör det möjligt att både ringa och ta emot samtal även om du har mycket nedsatt hörsel, har dövhet, dövblindhet eller har svårt att tala i telefon.

En texttelefon har ett tangentbord för att skriva text. Den har också en skärm för att läsa texten på. Det finns texttelefoner i form av en programvara som du kan använda i en dator, i en surfplatta eller i en smart mobiltelefon.

Det finns en förmedlingstjänst för texttelefoni. Genom förmedlingstjänsten kan du som använder en texttelefon ringa till en person som använder en vanlig telefon.

Du använder antingen det hjälpmedel som du har fått låna för att ringa, eller ringer genom förmedlingstjänstens webbsida eller mobilapplikation. Samtalet förmedlas av personal som har tystnadsplikt.

Totalkonversation

I produkter med så kallad totalkonversation finns både en bildtelefonfunktion och en texttelefonfunktion i samma hjälpmedel.

När du ringer andra som har ett hjälpmedel för totalkonversation kan du använda bild, text och ljud för att kommunicera på det sätt som fungerar bäst för dig.

Det går att ringa till bildtelefoner och texttelefoner med totalkonversation. Det går också att ringa till både bildtelefoniförmedlingen och texttelefoniförmedlingen.

Alternativa kommunikationslösningar

Beroende på ditt behov kan andra sätt att kommunicera behöva utredas. Du kan behöva ett särskilt anpassat hjälpmedel för att kunna kontakta de du vill. Ett sådant hjälpmedel kan till exempel vara sms och e-post som anpassas efter dina förutsättningar.

Telefon eller utrustning för närstående 

En närstående kan också låna hjälpmedel för att ringa. Du väljer vem som ska få låna. Genom hjälpmedlet kan du och dina närstående kontakta varandra direkt. Den gör det möjligt att kommunicera utan att använda förmedlingscentralen för texttelefoni eller bildtelefoni.

Vem kontaktar jag för att få ett hjälpmedel?

Det är din region som lånar ut hjälpmedel som texttelefoner, bildtelefoner och totalkonversation. Du får först genomgå en utredning för att se vilket hjälpmedel som passar dig bäst.

Kontakta den enhet som du har kontakt med på grund av din funktionsnedsättning. Det kan till exempel vara en hörcentral eller en hjälpmedelscentral. Där kan du också få praktisk hjälp med hur du ska använda ditt hjälpmedel.

Det kan skilja sig åt mellan olika regioner vilket hjälpmedel du kan få.

Läs mer om hur det går till att få ett hjälpmedel.

Läs mer om tolktjänster vid funktionsnedsättning.

Läs mer på 1177.se

Hjälpmedel för kognitivt stöd

Det finns olika hjälpmedel för dig som behöver kognitivt stöd. De kan till exempel hjälpa dig att planera din vardag eller hjälpa dig att hitta.

Hjälpmedel i skolan

Du som har en funktionsnedsättning ska få det stöd du behöver för att kunna gå i skolan eller studera på högskola och universitet. Du ska få hjälpmedel och kurslitteratur som fungerar för dig.

Till toppen av sidan