Läkemedel utifrån diagnos

Läkemedel vid magsår

Magsår innebär att det har bildats sår i magsäckens eller tolvfingertarmens slemhinna. Magsår ska alltid behandlas. Det kan annars utvecklas till ett blödande eller brustet magsår. De flesta blir bra med hjälp av läkemedel.

Behandling av magsår

Vilken behandling du får beror på varför du har fått magsår.

I magsäcken bildas sur magsaft som hjälper till att bryta ner maten. Magsaften innehåller bland annat saltsyra som är frätande. Magsår behandlas med ett läkemedel som tillhör läkemedelsgruppen protonpumpshämmare. De verkar genom att minska mängden saltsyra i magsäcken.

Magsår kan bero på en bakterie som heter Helicobacter pylori. Då får du antibiotika tillsammans med protonpumpshämmare.

Hur lång behandling du får beror på om såret sitter i magsäcken eller i tolvfingertarmen.

Om magsåret beror på Helicobacter pylori

Magsår som beror på Helicobacter pylori behandlas alltid med antibiotika. Det beror på att risken är stor att få magsår igen om bakterien finns kvar.

Du behandlas med protonpumpshämmare och två sorters antibiotika två gånger om dagen i en vecka. Vanligtvis används antibiotika som innehåller de verksamma ämnena amoxicillin och klaritromycin. Amoxicillin är ett penicillin. Du kan istället få metronidazol om du är allergisk mot penicillin. Du kan behöva fortsätta att ta protonpumpshämmare i flera veckor efter att du har slutat med antibiotikan, beroende på var såret sitter.

Protonpumpshämmare

Det finns många olika verksamma ämnen i gruppen protonpumpshämmare. Det är ingen stor skillnad i effekt mellan de olika läkemedlen vid behandling av magsår.

Protonpumpshämmare brukar förkortas PPI.

En del PPI finns att köpa receptfritt. Men när ett magsår har upptäckts vid en gastroskopi får du läkemedlet utskrivet på recept.

Så här fungerar protonpumpshämmare

Saltsyran bildas i magens slemhinna med hjälp av så kallade protonpumpar i slemhinnans saltsyreproducerande celler, och kommer sedan ut i magsäcken. Läkemedlen hämmar dessa pumpar och då bildas mindre mängd saltsyra i magsäcken. Det påskyndar läkningen av magsåret och lindrar smärtan.

PPI kan ibland användas för att förebygga magsår. Det kan till exempel behövas om du behandlas med vissa antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel, NSAID.

När kommer effekten?

Du kan behöva ta protonpumpshämmaren i någon eller några dagar för att symtomen ska lindras, och i minst en vecka för att ett sår ska läka. Behandlingstiden beror på var såret sitter. Avbryt inte behandlingen utan att fråga läkare. Det gäller även om besvären har försvunnit. Behandlingstidens längd är avgörande för att såret ska läka.

Du bör kontakta en läkare om du inte blir bättre efter två veckors medicinering.

Ta helst en halvtimme före en måltid

Det går bra att ta PPI med eller utan mat, men den är mest effektiv om du tar den cirka 30 minuter före en måltid.

Minska dosen gradvis

Produktionen av saltsyra ökar när du slutar att ta PPI, speciellt om du har tagit läkemedlet i fyra veckor eller mer. Då kan du få besvär igen, så kallad rekyleffekt. När du är färdig med din behandling kan du behöva minska dosen gradvis i några veckor innan du kan sluta helt. Du kan till exempel ta läkemedlet varannan dag eller ta halva dosen varje dag. Prata med din läkare om hur du ska göra.

Biverkningar

En del personer kan till exempel få magbesvär som illamående, ont i magen, diarré eller förstoppning. Vissa kan få ont i huvudet.

Du som är gravid eller ammar

Du kan använda omeprazol, lanzoprazol eller esomeprazol om du är gravid eller ammar. Läkemedlen passerar över till bröstmjölken men det är inte troligt att barnet påverkas om du följer doseringsanvisningarna.

Exempel på protonpumpshämmare

Läkemedel som innehåller följande ämne:

  • omeprazol
  • esomeprazol
  • pantoprazol
  • lansoprazol
  • rabeprazol.

Läs mer om ditt läkemedel

Du kan läsa om ditt läkemedel i den bipacksedel som följer med förpackningen. Du kan även söka upp läkemedlet på fass.se och läsa bipacksedeln där.

Mer information

Har du frågor om läkemedel?

Du kan ringa Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 17.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Glömd dos eller överdosering

För de flesta läkemedel är en enstaka bortglömd dos inget större problem. Här kan du läsa mer om glömd dos och överdosering.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar som du eller någon närstående har upplevt. Det räcker med att du misstänker att läkemedlet kan vara orsaken. Anmäl här via en e-tjänst.

Till toppen av sidan