Läkemedel utifrån diagnos

Läkemedel vid förmaksflimmer

Det finns flera olika läkemedel som kan användas vid förmaksflimmer. Du kan behöva prova olika läkemedel innan du hittar det som passar bäst för dig.

Här kan du läsa mer om förmaksflimmer.

Det här är läkemedel som kan användas vid förmaksflimmer:

 • blodförtunnande läkemedel
 • betablockerare
 • rytmstabiliserande läkemedel
 • kalciumflödeshämmare.

Du kan läsa mer om de olika läkemedlen längre ner.

Det är olika vilket läkemedel som passar

Vilket läkemedel som läkaren väljer kan bero på om du har förmaksflimmer i attacker eller permanent förmaksflimmer. Det beror också på vilka besvär du har och om du har andra sjukdomar.

Du kan behöva prova flera olika läkemedel för att hitta ett som passar bra för dig. Prata med en läkare om du har funderingar om din behandling.

Ibland kan läkemedel ge biverkningar

Alla läkemedel kan ge biverkningar. En del personer får biverkningar av en läkemedelsbehandling, andra inte. Ibland minskar biverkningarna efter en tid.

Kontakta din läkare om du har besvärliga biverkningar. Du kan behöva få en annan dos, prova ett annat läkemedel eller kanske en helt annan typ av behandling.

Blodförtunnande medel

Den största risken med förmaksflimmer är att blodet i hjärtat klumpar ihop sig och orsakar en stroke. Därför är det vanligt att få blodförtunnande läkemedel. Då blir blodet tunnare och klumpar inte ihop sig lika lätt.

Rådgör med en läkare vilket av läkemedlen som passar bäst för dig.

Att tänka på

En del andra läkemedel kan påverka behandlingen. Berätta för läkaren om du använder något av dessa läkemedel:

Rådgör alltid med en läkare innan du slutar med blodförtunnande läkemedel. Risken för blodproppar kan öka om du avslutar behandlingen.

Du som är gravid

Rådgör med en läkare om du använder blodförtunnande läkemedel och planerar en graviditet.

Biverkningar

Blodförtunnande läkemedel kan öka risken för blödningar.

Exempel på blodförtunnande läkemedel

Blodförtunnande läkemedel kan innehålla följande verksamma ämnen:

 • warfarin
 • dabigatran
 • apixaban
 • rivaroxaban
 • edoxaban.

Du kan fråga på ett apotek om du vill veta mer. Du kan även söka efter det verksamma ämnet på fass.se. Där kan du se vilka olika produktnamn som finns och läsa mer om varje läkemedel.

Betablockerare

Det är vanligt att få betablockerande läkemedel vid förmaksflimmer.

Vid förmaksflimmer jobbar hjärtat hårt och blodtrycket kan stiga. Det bildas stresshormoner i kroppen.

I blodkärlen och i hjärtat finns betareceptorer som tar hand om stresshormonerna. Betablockerande läkemedel blockerar receptorerna så att hormonerna har mindre effekt på dem. Då sjunker blodtrycket och pulsen. Hjärtat arbetar lugnare och mer effektivt.

Vid förmaksflimmer blir det oreda i hjärtats elektriska signaler. Betablockerare kan bromsa den elektriska oredan.

Alla betablockerare verkar på ungefär samma sätt. Du kan ändå behöva byta till en annan typ av betablockerare om den du prövar först inte fungerar bra eller om du får biverkningar.

Att tänka på

Det är viktigt att en läkare bestämmer din dosering. Betablockerare dämpar hjärtats aktivitet och det är viktigt att det blir rätt.

Om du har astmaKOL eller andra besvär med luftrören och lungorna ska du berätta det för läkaren innan du börjar använda betablockerare.

Rådgör alltid med en läkare innan du avslutar en behandling med betablockerande läkemedel.

Du som är gravid eller ammar

Rådgör med en läkare om du behöver använda betablockerare.

Biverkningar

Betablockerande läkemedel kan ge en eller flera av följande biverkningar:

 • Du kan bli trött.
 • Du kan få huvudvärk.
 • Du kan bli yr.
 • Du kan bli illamående.
 • Du kan få kräkningar eller diarré.
 • Du kan få kalla händer och fötter.
 • Du kan få sömnproblem och mardrömmar.
 • Du kan få långsam hjärtrytm.

Exempel på betablockerande läkemedel

Betablockerande läkemedel kan innehålla följande verksamma ämnen:

 • atenolol
 • metoprolol
 • bisoprolol
 • sotalol
 • karvedilol
 • propranolol.

Du kan fråga på ett apotek om du vill veta mer. Du kan även söka efter det verksamma ämnet på fass.se. Där kan du se vilka olika produktnamn som finns och läsa mer om varje läkemedel.

Rytmstabiliserande läkemedel

För att lugna hjärtat är det vanligt att först pröva med betablockerare. Men om inte det fungerar bra kan du få rytmstabiliserande läkemedel. Det är läkemedel som lugnar de elektiska signalerna i hjärtat.

Att tänka på

Det är viktigt att en läkare bestämmer din dosering. Rådgör alltid med en läkare innan du avslutar en behandling med rytmstabiliserande läkemedel.

Du som är gravid eller ammar

Rådgör med en läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid eller ammar. 

Biverkningar

Rytmstabiliserande läkemedel kan ge en eller flera av följande biverkningar:

 • Du kan bli törstig.
 • Du kan få problem att kissa.
 • Du kan bli trött.
 • Du kan bli illamående.
 • Din syn kan bli dimmig.

Amiodaron kan också påverka lungorna eller sköldkörteln.

Exempel på rytmstabiliserande läkemedel

Rytmstabiliserande läkemedel kan innehålla följande verksamma ämnen:

 • amiodaron
 • dronedaron.

Du kan fråga på ett apotek om du vill veta mer. Du kan även söka efter det verksamma ämnet på fass.se. Där kan du se vilka olika produktnamn som finns och läsa mer om varje läkemedel.

Kalciumflödeshämmare

Det måste finnas kalcium i blodet för att musklerna i hjärtat ska kunna jobba och dra ihop sig. Kalciumflödeshämmare minskar flödet av kalcium till muskelcellerna. Läkemedlen sänker pulsen och bromsar upp hjärtats arbete.

Det är vanligt att först få prova betablockerare. Men om inte det fungerar bra kan du få kalciumflödeshämmare i stället.

Att tänka på

Rådgör alltid med en läkare innan du avbryter en regelbunden behandling med kalciumflödeshämmare. En behandling ska inte avslutas för tvärt.

Du som är gravid eller ammar

Det finns en risk för att barnet kan påverkas. Rådgör därför med en läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid eller ammar.

Biverkningar

Du kan få en eller flera av följande biverkningar:

 • Du kan bli röd i ansiktet.
 • Du kan få svullna fötter.
 • Du kan få huvudvärk.
 • Du kan bli trött.
 • Du kan bli illamående.
 • Du kan bli förstoppad.

Oftast går biverkningarna över efter några dagar. Men fötterna kan fortsätta vara svullna en längre tid.

Exempel på kalciumflödeshämmare

Kalciumflödeshämmande läkemedel kan innehålla det verksamma ämnet:

 • diltiazem.

Du kan fråga på ett apotek om du vill veta mer. Du kan även söka efter det verksamma ämnet på fass.se. Där kan du se vilka olika produktnamn som finns och läsa mer om varje läkemedel.

Digitalis

Digitalis är ett ämne som finns i fingerborgsblomman, digitalis purpurea. Ämnet stärker hjärtats pumpförmåga och bromsar hjärtrytmen när du vilar.

Digitalis brukar användas om du samtidigt har hjärtsvikt.

Att tänka på

Det är viktigt att du tar läkemedlet exakt så som du blir ordinerad av läkaren. Det är inte bra att ta för låg eller för hög dos.

Tala om för läkaren om du samtidigt använder medel som innehåller johannesört.

Du som är gravid eller ammar

Du kan använda läkemedlet när du är gravid.

Rådgör med en läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar.

Biverkningar

För mycket digitalis i blodet kan ge en eller flera av följande biverkningar:

 • Du kan få dålig aptit.
 • Du kan bli illamående.
 • Du kan få synrubbningar som dimsyn eller att allt du ser färgas i en gulgrön ton.

Kontakta genast en läkare om du får sådana besvär.

Exempel på läkemedel med digitalis

Digitalis kan innehålla det verksamma ämnet:

 • digoxin.

Läs mer om ditt läkemedel

Du kan läsa om ditt läkemedel i den bipacksedel som följer med förpackningen. Du kan även söka upp läkemedlet på fass.se och läsa bipacksedeln där.

Mer information

Har du frågor om läkemedel?

Du kan ringa Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 17.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Glömd dos eller överdosering

För de flesta läkemedel är en enstaka bortglömd dos inget större problem. Här kan du läsa mer om glömd dos och överdosering.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar som du eller någon närstående har upplevt. Det räcker med att du misstänker att läkemedlet kan vara orsaken. Anmäl här via en e-tjänst.

Till toppen av sidan