OVANLIGA INFEKTIONER

Malaria

Malaria sprids via myggor som för över parasiter till människan när de sticker. Malaria finns i många länder i Afrika, Sydamerika och Asien, och risken att bli smittad är störst i Afrika. Sjukdomen är allvarlig och kan bli livshotande.

Symtom på malaria

När sjukdomen bryter ut kommer symtomen snabbt.

Det här är vanliga symtom om du har malaria:

  • Du har frossa och svettningar.
  • Du har feber som kommer och går.
  • Du har ont i kroppen.
  • Du har huvudvärk.
  • Du har muskelvärk.
  • Du mår illa och kräks.
  • Du får diarré.

Det tar vanligtvis mellan en till fyra veckor från att du har smittats tills du blir sjuk.

Men det kan också dröja månader, upp till flera år, innan du blir sjuk i malaria. Det beror på att vissa parasiter från myggan kan gömma sig i levern under kortare eller längre tid utan att ge symtom innan de infekterar blodet. När detta händer får du febertoppar varannan till var tredje dag, men kan vara feberfri däremellan.

När ska jag söka vård?

Sök vård genast om du får hög feber under en utlandsresa i länder där malaria finns. Du ska söka vård om du blir sjuk, även om du har tagit förebyggande läkemedel. För aktuell information kan du läsa mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Om du blir sjuk när du har kommit hem

Får du hög feber upp till tre månader efter att varit på resa där sjukdomen finns ska du omedelbart söka vård på akutmottagning, i första hand på sjukhus med infektionsklinik.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

När du vill ringa 1177 från ett annat land

Ring +46 771-11 77 00 för att få sjukvårdsrådgivning när du är utomlands.

Så smittar malaria

Det finns olika typer av malaria, men alla typer sprids av myggor som för över parasiter till människan när de sticker. Malariamyggan sticker oftast på kvällen och natten.

Malaria smittar inte direkt mellan människor.

Var finns malaria?

Sjukdomen finns i många länder i Afrika, Sydamerika och Asien. Risken att bli smittad är störst i Afrika.

Hur kan jag förebygga malaria?

För att undvika att bli smittad är det viktigt att du skyddar dig mot myggstick. Du bör använda myggstift kvällstid och myggnät över sängen eller luftkonditionering. Det bör finnas myggnät för fönster och dörrar.

Ibland behöver du ta läkemedel i förebyggande syfte. Ofta är det viktigt att fortsätta att ta läkemedlet även sedan du har kommit hem igen.

Behandling

Snabb behandling med malarialäkemedel är livsviktig. I regel behövs vård på sjukhus.

Till toppen av sidan