Infektioner på huden

Svinkoppor - impetigo

Svinkoppor är en smittsam infektion i huden som orsakas av bakterier. Oftast börjar det som en liten röd prick. Svinkoppor är vanligast hos barn. Det går oftast att behandla svinkoppor själv genom att tvätta noggrant.

Det är vanligast att barn får svinkoppor, men det går att få svinkoppor i alla åldrar.

Till toppen av sidan