Cancerformer

Till dig som ska behandlas för prostatacancer i Kronoberg

Innehållet gäller Kronoberg

All behandling av prostatacancer kan påverka den sexuella hälsan i varierande omfattning och grad. Här nedan kan du läsa om vanliga sexuella förändringar som kan uppstår vid kirurgisk behandling och vid strålbehandling.

Sexologiska förändringar vid kirurgisk behandling

En radikal prostatektomi är ett kirurgiskt ingrepp som kan medföra förändringar i den sexuella funktionen. I samband med att prostatakörteln tas bort kan nerv- och kärlfunktionen skadas. Det kan medföra en potenssvikt av varierande grad. Även sädesblåsorna och delar av sädesledaren tas bort i samband med operationen. Detta, tillsammans med att prostatakörtelns sekret ej längre bildas, medför att utlösningen uteblir vid sexuell stimulering. Möjligheten att få orgasm påverkas inte. Däremot kan orgasmen upplevas på ett annat sätt när utlösningen uteblir.

Att ta bort prostatakörteln innebär att den del av urinröret som fanns i prostatakörtel försvinner och själva urinröret blir något kortare. Det kan bidra till att längden på penisen minskar något.

Den sexuella lusten påverkas inte direkt av att prostatakörteln opereras bort. Däremot kan lusten tillfälligt minska på grund av oro, stress och trötthet i samband med sjukdomen och behandlingen

Nervsparande kirurgi

Vid kirurgisk behandling kan så kallad nervsparande kirurgi användas i de fall operatören anser att det är möjligt med hänsyn till tumörens storlek, aggressivitet och lokalisation.

Omfattningen av nervbesparing kan vara av olika grad. Generellt gäller att ju mer nervsparande kirurgi som kan göras, ju större är chansen till att återfå spontan erektionsförmåga. I de fall då det inte har gått att göra någon nervbesparing alls kan inte potensen återhämta sig spontant.

Sexologiska förändringar vid strålbehandling

Strålbehandling av prostatacancer kan medföra förändringar i den sexuella funktionen då nerv- och kärlfunktionen kan skadas. Dessa förändringar kan komma successivt i samband med eller efter avslutad strålbehandling. Det kan medföra en potenssvikt av varierande grad. Strålbehandlingen kan också leda till att det sekret som bildas i prostatakörteln upphör eller minskar vilket medför att själva utlösningen minskar i mängd eller upphör helt och hållet. Ibland kan utlösningens utseende förändras. Möjligheten att få orgasm påverkas inte, däremot kan orgasmen upplevas på ett annat sätt om utlösningen uteblir. Ibland kan orgasmen medföra en viss ömhet.

Den sexuella lusten påverkas inte direkt av själva strålningen. Däremot kan lusten tillfälligt minska på grund av trötthet efter strålningen samt av oro och stress i samband med sjukdomen och behandlingen.

Sexuella förändringar vid hormonbehandling

I de fall strålbehandlingen kombineras med hormonsinjektioner drabbas de flesta av minskad sexuell lust och potensbesvär. Lusten kan återvända successivt när den hormonella behandlingen är avslutad men ofta blir potenssvikten ett bestående problem. Om hormonbehandlingen fortsätter efter strålningen brukar man byta från injektion till tabletter. De påverkar inte sexlivet lika mycket. För de som får kontinuerlig behandling med hormoninjektioner minskar lusten kraftigt.

Söka hjälp

På kirurgmottagningen erbjuder vi rådgivning efter operation eller strålning där du kan få stöd och råd vad det gäller din sexuella rehabilitering. Partner är också välkommen vid besöket.

Sexuell rehabilitering finns även digitalt, via 1177.se. Programmet finns då att ta del av via din telefon eller dator. Tillgängligt dygnet runt. Vanligtvis används det digitala programmet i kombination med stöd via sexualrådgivare.

Läsa mer om sexuell rehabilitering

Kontakt

Carina Danemalm Jägervall
sexualrådgivare, kirurgmottagningen Växjö
telefon 0470-58 70 54
telefontid tisdag, torsdag och fredag kl. 8-9.

Till toppen av sidan