Cancerformer

Till dig som ska behandlas för prostatacancer i Kronoberg

Innehållet gäller Kronoberg

All behandling av prostatacancer kan medföra sexologiska förändringar i varierande omfattning och grad. Här nedan kan du läsa om vanliga sexologiska förändringar som kan uppstår vid kirurgisk behandling och vid strålbehandling.

Sexologiska förändringar vid kirurgisk behandling

En radikal prostatektomi är ett kirurgiskt ingrepp som kan medföra förändringar i den sexuella funktionen. I samband med borttagandet av prostatakörteln kan nerv- och kärlfunktionen skadas vilket medför en potenssvikt av varierande grad. Även sädesblåsorna samt delar av sädesledaren tas bort i samband med operationen. Detta, tillsammans med att prostatakörtelns sekret ej längre bildas, medför att utlösningen uteblir vid sexuell stimulering. Möjligheten att få orgasm påverkas inte, däremot kan orgasmen upplevas på ett annat sätt när utlösningen uteblir.

Att ta bort prostatakörteln innebär att den del av urinröret som fanns i prostatakörtel försvinner och själva urinröret blir något kortare. Detta kan bidra till att penislängden kan minska något.

Den sexuella lusten påverkas inte direkt av att prostatakörteln opereras bort. Däremot kan lusten tillfälligt minska på grund av oro, stress och trötthet i samband med sjukdomen och behandlingen

Nervsparande kirurgi

Vid kirurgisk behandling används så kallad nervsparande kirurgi i de fall då operatören anser att det är möjligt med hänsyn till tumörens storlek, aggressivitet och lokalisation.

Omfattningen av nervbesparing kan vara av olika grad. Generellt gäller att ju mer nervsparande kirurgi som kan göras, ju större är chansen till att återfå erektionsförmågan. I de fall då det inte har gått att göra någon nervbesparing alls kan inte potensen återhämtas sig spontant.

Sexologiska förändringar vid strålbehandling

Strålbehandling av prostatacancer kan medföra förändringar i den sexuella funktionen då nerv- och kärlfunktionen kan skadas. Dessa förändringar kan debutera successivt i samband med eller efter avslutad strålbehandling. Det kan medföra en potenssvikt av varierande grad. Strålbehandlingen kan också leda till att det sekret som bildas i prostatakörteln upphör eller minskar vilket medför att själva utlösningen minskar i mängd eller upphör helt och hållet.  Ibland kan utlösningens utseende förändras. Möjligheten att få orgasm påverkas inte, däremot kan orgasmen upplevas på ett annat sätt om utlösningen uteblir. Ibland kan orgasmen medföra en viss ömhet.

 Den sexuella lusten påverkas inte direkt av själva strålningen. Däremot kan lusten tillfälligt minska på grund av trötthet efter strålningen samt av oro och stress i samband med sjukdomen och behandlingen.

 I de fall strålbehandlingen kombineras med hormonsprutor drabbas de flesta av minskad sexuell lust och impotensbesvär. Lusten kan återvända successivt när den hormonella behandlingen är avslutad men ofta blir potenssvikten ett bestående problem.

 På kirurgmottagningen erbjuder vi sexologisk rådgivning efter operation eller strålning där du kan få stöd och råd vad det gäller din sexologiska rehabilitering.

Partner är också välkommen med vid besöket.

Kontakt

Carina Danemalm Jägervall, sexualrådgivare, kirurgmottagningen Växjö

Telefon 0470-58 70 54, telefontid ti, to, fr kl 8.00 - 9.00

Text: C D Jägervall 2017 Kirurgkliniken 

Till toppen av sidan