Läs din journal

Läs din journal via nätet

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal genom att logga in. Hur mycket information som visas beror på i vilken region som du har behandlats.

En person som sitter vid ett bord intill ett fönster och tittar på sin mobiltelefon.
Du kan läsa vad som står i din journal via nätet när du har loggat in med e-legitimation.

Varje gång du söker eller får vård förs en journal. I din journal finns bland annat anteckningar och information om diagnoser och provsvar. Läs mer om vad en journal är här.

För att läsa vad som står i din journal via nätet måste du logga in med e-legitimation.

Journalen är på svenska

Den dator, surfplatta eller mobiltelefon som du loggar in på journalen från behöver ha svenska som inställt språk. Annars finns risk att din journal översätts felaktigt.

Kronoberg

Du som behandlats i Kronoberg

I Kronoberg infördes journal via nätet 2016. Du kan logga in och ta del av journalanteckningar och diagnoser från vårdmöten som gjorts i Kronoberg från 1 januari 2015 och framåt. Du kan också se provsvar från klinisk kemi, genomförda och bokade besök, provsvar från röntgen och klinisk fysiologi samt svar på konsultationsremisser.

Anteckningar från Rättspsykiatriska regionkliniken och Barnahus är undantagna.

Information från andra landsting eller regioner

Du kan ta del av journalinformation från andra regioner där du fått vård förutsatt att journalen via nätet är infört där.

Försegla din journal

Om man inte vill att journalen ska finnas tillgänglig via nätet kan man försegla den. Det kan till exempel vara aktuellt för patienter i utsatt position, eller för den som anser att myndighetskraven på säkerhet inte är tillräckligt höga.

Du kan själv försegla din journal direkt i e-tjänsten Journalen. Det gäller då alla verksamheter i samtliga regioner och landsting som är anslutna till tjänsten. Du kan också vända dig till din vårdcentral eller sjukhusmottagning och be att få din journal förseglad.

Du kan när som helst be om att få förseglingen bruten.

Du har alltid rätt att få ut din journal på papper efter menprövning.

Information om vem som öppnat din journal

Den enskilde har möjlighet att kontrollera åtkomstloggen och där igenom få information om vilken vårdpersonal och eventuella ombud som har öppnat journalen.

Loggutdrag från journalsystemet hanteras antingen genom att ta kontakt med den aktuella mottagningen eller med hjälp av beställningsformulär som finns i inloggat läge under Journalenheten på 1177 vårdguidens e-tjänster. Blanketten Begäran om loggutdrag i Kronoberg är också en möjlighet, den hittar du på sidan om Din journal.

Till toppen av sidan