Psykisk hälsa

När barn mår dåligt

Innehåll - När barn mår dåligt

Visa innehåll som:
 • När barn far illa

  Barn kan fara illa på olika sätt, både känslomässigt och kroppsligt. Det kan gälla allt från att de utsätts för eller ser och hör våld till att de inte får mat och rena kläder. Vuxna ansvarar för barn och ska se till att de växer upp tryggt och säkert.

 • Stress hos barn

  Stress är en del av livet och barn brukar klara av stress under kortare perioder. När det är stressigt är det viktigt att barnet får koppla av och ta igen sig. För mycket stress kan ge besvär.

 • När barn mår psykiskt dåligt

  När ett barn mår psykiskt dåligt kan det visa sig på många olika sätt. Barnet kan till exempel vara arg, irriterad, få svårt att sova eller ha ont i magen eller huvudet. Det är viktigt för barnet att det finns vuxna som lyssnar och ger stöd. Ibland behövs också stöd och hjälp från sjukvården eller kommunen.

 • Sorg hos barn och unga

  Barn som har sorg kan reagera på många olika sätt. Här får du veta mer mer om barns reaktioner och hur du kan stötta.

 • Koncentrationssvårigheter hos barn

  Det är viktigt att ditt barn får stöd och hjälp om hen har svårt att koncentrera sig. Ett sätt kan vara att få hjälp att planera och att hitta rutiner i vardagen och i skolan.

 • Mobbning

  Både barn och vuxna kan utsättas för mobbning. Det är viktigt att sätta stopp för situationen och söka stöd om du behöver. Läs mer om hur du kan göra och vem du kan kontakta för att få hjälp.

 • Skolfrånvaro

  Det är viktigt att barn som inte är i skolan får hjälp så snart som möjligt så att de kan få den utbildning de har rätt till. Skolan ska tillsammans med dig arbeta för att barnet är i skolan.

Läs mer på 1177.se

Att prata med barn när en närstående är allvarligt sjuk

Barn påverkas när någon som står dem nära till exempel blir allvarligt sjuk. Barn behöver så tidigt som möjligt få veta vad som händer och prata om det. Du kan få stöd från vården i att prata med barnen.

Barns sömn

Information och råd om barns sömn i olika åldrar, till exempel hur mycket de behöver sova och hur du får till rutiner. Läs också om olika sömnbesvär, som till exempel mardrömmar och nattskräck.

Mat och dryck för barn

Tips och råd om bra mat och dryck för barn, hur mycket barn behöver dricka, hur du lagar smakportioner och hur du ökar barnets matlust.

Till toppen av sidan