För barn och unga om rättspsykiatrin i Växjö

Lagar som styr rättspsykiatrin

Innehållet gäller Kronoberg

Här kan du läsa om de lagar som styr rättspsykiatrin.

Barnkonventionen

Barnkonventionen är lag i Sverige sedan 2020. 

HSL- Hälso och sjukvårdslagen

Denna lag bestämmer hur all sjukhusvård ska ges för att det ska bli så bra som möjligt för patienten. Den berättar vad som ska göras för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.

Läs lagen i sin helhet på:
Hälso och sjukvårdslag 1982:763

LPT- Lagen om psykiatrisk tvångsvård

Denna lag bestämmer hur man ska göra när en person mår så dåligt att hon eller han är en fara för sig själv eller andra.

Läs lagen i sin helhet på: 

Lag om psykiatrisk tvångsvård 1991:1128

LRV- Lagen om rättspsykiatrisk tvångsvård

Denna lag bestämmer hur man ska göra när en person som domstolen säger har begått ett brott och mår så dåligt att hon eller han är en fara för sig själv eller andra. 

LRV med SUP - Lagen om rättspsykiatrisk tvångsvård med särskild utskrivningsprövning

Denna lag bestämmer hur länge man behöver vårdas, och över fri förmåner.

Läs både LRV och LRV-sup i sin helhet på:
Lag om rättspsykiatrisk tvångsvård 1991:1129

Fängelselag

Denna lag bestämmer hur man ska vårdas om man är dömd till fängelse.
Fängelselag 2010:610

Till toppen av sidan