Vuxenhabilitering Hudiksvall

Jakobsbergsvägen 12, 824 43 Hudiksvall

Telefonnummer:

026-15 86 86

Telefontider:

  • Mån-Fre08:00 - 16:00

Öppettider:

  • Mån-Fre08:00 - 12:00
  • Mån-Fre13:00 - 16:00

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Jakobsbergsvägen 12, 824 43 Hudiksvall
Vägbeskrivning:
Vuxenhabiliteringen finns på Hudiksvalls sjukhus i hus 10. Du går in på gaveln av huset, ingång 10 b. Väntrum finns på samma plan. För att resa kollektivt besök xtrafik.se.
Län, kommun:
Gävleborgs län, Hudiksvall
Postadress:
Region Gävleborg, Vuxenhabilitering, Jakobsbergsvägen 12 -766-, 824 81 Hudiksvall
  • I den här broschyren finns information om vissa samhällsstöd som finns för vuxna med funktionsnedsättning. Förutom de sociala förmåner, som alla har tillgång till enligt lagstiftningen, tillkommer speciella förmåner för personer med funktionsnedsättning.

Vuxenhabiliteringen är en verksamhet med särskild kunskap om funktionsnedsättningar. Vuxenhabiliteringen är ett komplement till primärvårdens och kommunens habiliteringsansvar. Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv och vara delaktiga i samhället.


För att kunna hjälpa en person med funktionsnedsättning på bästa sätt arbetar personal med olika yrken i team för att få en så heltäckande bild som möjligt.


Först görs en kartläggning av personens behov av habilitering. Därefter sätts mål upp för vad vuxenhabiliteringen kan hjälpa till med i en habiliteringsplan. Habiliteringsplanen hjälper teamet att arbeta direkt med personen, anhöriga och personal. Vuxenhabiliteringen har nära samarbete med andra inom kommun och landsting som har kontakt med personen.

Vuxenhabiliteringen kan individuellt eller i grupp hjälpa till med exempelvis:

- Information om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser.

- Samtalsstöd till personen med funktionsnedsättning och anhöriga.

- Anhörigstöd.

- Information om samhällets stödinsatser.

- Fördjupad bedömning av behov hos personer med flera funktionsnedsättningar.

- Bedömning, utprovning och anpassning av kognitions- och kommunikationsstöd.

- Rådgivning och samverkan med andra verksamheter.

- Utbildning till personerna runt funktionsnedsättning.


Vuxenhabiliteringen vänder sig till personer som fyllt 18 år och som:

- Har en utvecklingsstörning.

- Vill genomgå utredning av utvecklingsstörning.

- Har autismspektrumtillstånd.

- Har betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter hjärnskada i vuxen ålder.

- Har medfödda eller tidigt förvärvade rörelsehinder.

- Är anhörig till en person som har någon av dessa funktionsnedsättningar.

Information till patienter

Ålder

Vi tar emot patienter som är 18 år eller äldre.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region