Barnhabiliteringen, Kronoberg

Åbovägen 10, 352 42 Växjö och Kungshögsgatan 25, 341 35 Ljungby

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Telefontider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.30–10.30
Måndag13.00–14.00
Tisdag08.30–10.30
Tisdag13.00–14.00
Onsdag08.30–10.30
Onsdag13.00–14.00
Torsdag08.30–10.30
Torsdag13.00–14.00
Fredag08.30–10.30
Fredag13.00–14.00
LördagStängt
SöndagStängt
Växeltelefon

Besöksadress:
Åbovägen 10, 352 42 Växjö och Kungshögsgatan 25, 341 35 Ljungby
Län, kommun:
Kronobergs län, Växjö
Postadress:
Barnhabiliteringen, Solvändan, Högstorp, Åbovägen 10, 351 88, Växjö

Vägbeskrivning

Hitta hit:

Växjö: I Fagrabäcksrondellen ta avfarten mot Högstorp. Efter ca 1 km sväng vänster in på Åbovägen. Buss 4 från Resecentrum.

Ljungby: Ingång via Kungshögsvägen 25 (vårdcentralen), plan 6 eller via lasarettets huvudentré, Kungshögshallen, plan 6.

Hitta på plats:

Växjö: Anmälan i receptionen, hus A.

Ljungby: Anmälan via självbetjäningsterminal på första plan. Ingång via Kungshögsgatan 25, plan 6, eller via lasarettets huvudentré, Kungshögshallen, plan 6.

På barn- och ungdomshabiliteringen arbetar vi för att stödja barn och ungdomar med funktionsnedsättning så att de får redskap att underlätta sin vardag i ett livsperspektiv. Barn och ungdomar och deras familjer ska trots olika svårigheter och problem kunna känna en trygghet och ett stöd i tillvaron.

Driftsform: Region

Inom habiliteringen barn och ungdom arbetar tvärprofessionella team som småbarnsteam, barnteam och ungdomsteam samt autismteam.

Vi finns både i Växjö på Åbovägen 10, Solvändan, Högstorp och i Ljungby på Kungshögsgatan 25, Kungshögshallen, Ljungby lasarett.

För att få insatser av oss krävs remiss och fastställd diagnos.

Hos oss jobbar, kurator, psykolog, logoped, specialpedagog, arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut, fritidskonsulent, habiliteringsassistent, medicinsk sekreterare, administrativ assistent, sjuksköterska, läkare och dietist.

Ungdomshabiliteringen Kronoberg och Habiliteringen barn och ungdom autism, Ljungby och Växjö finns under rubriken Relaterade mottagningar nedan.

 • Våra digitala utbildningar hittar du under Behandling och Hjälpmedel längst upp på sidan. Klicka in där och därefter på Habilitering och sedan Habilitering Kronoberg - Utbildningar från Habiliteringen.

  Under utbildning ligger det filmer om:

  Autism
  Cerebral pares
  Intellektuell funktionsnedsättning
  Sömn hos barn och unga
  Vuxenlivet

  Du kan också följa denna länk: Utbildningar från Habiliteringen  

 • TVITS- Tidiga Vardagsnära Insatser med Tydlig Samverkan, är ett team som möter barn i åldern 1-6 år med olika former av utvecklingsproblematik inom flera områden som motorik, kommunikation, lek och samspel, vardagsfungerande och inlärning.
  Remiss kommer oftast från MBHV-psykologer, BUP eller barnkliniken.

  Teamet består av olika yrkeskategorier som arbetsterapeut, logoped, psykolog, specialpedagog och kurator.

  Teamets bas är ett nätverksbaserat arbete som innebär regelbundna nätverksträffar med i första hand föräldrar och pedagoger från förskolan.
  Vi ska ge barnets omgivning kunskap och verktyg för att bemöta och utveckla barnets förmågor utifrån dess förutsättningar och stimulera barnets utveckling genom riktade insatser.
  Våra ledord är:
  Samarbete - tillsammans med föräldrarna och pedagogerna från förskolan blir vi ett nätverk runt barnet.
  Samsyn - genom en gemensam utbildning ger vi möjlighet att se och formulera barnets behov utifrån våra olika erfarenheter.
  Samverkan - i våra regelbundna nätverksmöten planerar och utvärderar vi det pågående arbetet samt följer upp de uppsatta målen för barnets utveckling.

 • Inom barn- och ungdomshabiliteringen finns två barnteam, barnteam 0-6 år och barnteam 7-12 år, och ett ungdomsteam.
  Teamen är tvärprofessionella och ger råd, stöd och behandling till barn 0-18 år med medfödda eller förvärvade funktionsnedsättningar som rörelsenedsättning och intellektuell funktionsnedsättning samt barn med autismspektrumtillstånd 0-5 år.
  Vi ger också råd och stöd samt handleder familjen, anhöriga och personer i barnets närmiljö. Vi ger både individuella behandlingar och behandling i grupp.
  Målet med insatserna är att underlätta och förbättra livssituationen för barnet och deras familj, att skapa förutsättningar för hög delaktighet i samhället och bidra till ett innehållsrikt och meningsfullt liv.
  Våra insatser planeras tillsammans med berörd familj.

  Insatserna från habiliteringen ska vara ett komplement till andra insatser som ges från hälso- och sjukvård, kommunen och socialtjänst.

 • En meningsfull fritid, en god hälsa och vänner utgör en viktig del av livet för många människor.
  Alla, oavsett förutsättningar ska kunna ha en bra fritid.

  Klicka på länken nedan för att hitta mer information om stöd kring fritid och hälsa och olika aktiviteter på barn- och ungdomshabiliteringen.

  https://www.1177.se/Kronoberg/behandling--hjalpmedel/habilitering/habilitering-kronoberg1/fritidsradgivning-i-kronoberg

Remisskrav

Ja

Åldersregler

Vi tar emot patienter som är 13 år eller yngre.

Besökstider

Måndag
08.00–16.00
Tisdag
08.00–16.00
Onsdag
08.00–16.00
Torsdag
08.00–16.00
Fredag
08.00–15.00

Till toppen av sidan