Vaccinationer

Vaccination mot TBE

TBE är en virussjukdom som sprids med fästingar. Viruset kan orsaka en inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Du bör vaccinera dig mot TBE om du ska vistas i områden där TBE-viruset finns.

spruta i överarmen
Äldre barn och vuxna får sprutan på utsidan av överarmen.

I Sverige finns TBE framför allt i södra och mellersta Sverige. Utomlands finns viruset i stora delar av Centraleuropa, i de baltiska länderna, i Ryssland och på Åland.

Kronoberg

Smittskydd Kronoberg rekommenderar inte allmän TBE-vaccination i länet då det inte finns några riskområden och eftersom det hittills bara rapporterats några enstaka fall varje år.

TBE-vaccination kan dock övervägas även i Kronoberg om du är ute mycket i skog och mark eller ofta drabbas av fästingbettt. Vaccinationen kostar 300 kr + självkostnad för vaccin.

För boende i västra länsdelen bör man ta hänsyn till Smittskydd Hallands rekommendationer för Hylte kommun om man är ute i
skog och mark där.

Läs om rekommendationer i Halland

 

Till toppen av sidan