FÖRBERED DITT VÅRDBESÖK

Levnadsvanor inför operation

Innehållet gäller Kronoberg

Se över dina levnadsvanor i samband med din operation. Tobaksanvändning, alkoholvanor, matvanor och fysisk aktivitet har stor betydelse för själva ingreppet och återhämtningen efter operationen. Du kan själv förbereda och påverka dina vanor och livsstil för bästa operationsresultat.

Tobak

Rökfri och alkoholfri före operation - film

Du vinner mycket på en snus- och rökfri operation. Att sluta röka inför operationen är en viktig förberedelse som påverkar operationsresultatet.

Rökningen kan göra att operationssåret läker sämre och risken för infektion ökar. Som rökare har du en ökad risk för komplikationer med hjärta, lungor och kärl i samband med operationen. Snus har en negativ påverkan på blodcirkulation, blodtryck och puls.

Att sluta 4-8 sex veckor före och 4-8 veckor efter en operation halverar risken för komplikationer. För vissa elektiva operationer ställer Region Kronoberg krav om rökstopp för att du ska får en tid för operation. Din vårdgivare på den opererande enheten kommer att informera dig om så är fallet.

Det finns möjlighet till råd och stöd om känner att är svårt att sluta på egen hand.

Rekommendationer

Sluta röka så tidigt som möjligt. För ett bra resultat ska du sluta röka helt minst fyra veckor före operationen. Fortsätt vara rökfri minst fyra veckor efter operationen. Det räcker inte att enbart minska mängden tobak.
Även om det skulle varar det mindre än fyra veckor kvar till din operation så påverkas ändå riskerna positivt om du slutar.
Även vid akuta operationer gäller minst 4 veckors rökfrihet direkt efter operationen för att minska antalet komplikationer.
Chansen att bli rökfri ökar om du använder nikotinläkemedel och receptbelagda läkemedel.

Undvik snusning i samband med din operation.

Mer på 1177 Vårdguiden
Rökning och snusning

Alkoholvanor

En alkoholfri operation ger din kropp de bästa förutsättningarna under operationen, återhämtningen och rehabiliteringen. Det innebär att du gör ett uppehåll med att dricka alkohol 4-8 veckor innan operationen.

Dricker du alkohol ofta, eller i större mängder, ökar risken för blödningar, dålig sårläkning och sårinfektion i samband med operationen. Det ökar även risken för problem med hjärta och lungor. Alkohol har dessutom en skadlig effekt på immunförsvaret och sänker kroppens förmåga att hantera stress som naturligt uppstår under en operation. De skadliga effekterna kan medföra en längre rehabilitering. Forskning har hittills främst gjorts på personer med risk- och missbruk. Vilka riskerna är vid friskbruk är oklart men det alkohol medför troligen en riskökning även vid små mängder.

Om du upplever att du har svårt att göra ett uppehåll på egen hand är det viktigt att du talar om det för behandlande läkare. Det finns möjlighet till råd och stöd om känner att är svårt att sluta på egen hand.

Rekommendationer

En alkoholfri operation. Det innebär att du avstår helt från att dricka alkohol 4-8 veckor innan operationen.
Du är kanske osäker på om du har ett risk- eller friskbruk av alkohol. Gör gärna självtestet av dina alkoholvanor.
Mer på 1177 Vårdguiden
Om alkohol och operationer

Matvanor

Hur ser dina matvanor ut? Vad du äter, hur mycket och hur ofta påverkar hur du mår.

Inför och efter en operation är det extra viktigt med en näringsrik kost och bra matvanor. Det leder till en bättre läkning och minskar risken för sårinfektion efter operationen. Både undernäring och fetma ger en ökad risk för komplikationer i samband med operation.

Rekommendationer

Ät regelbundna måltider. Frukost, lunch och middag, samt ett till tre mellanmål, är en bra fördelning.
Vid övervikt eller fetma och önskemål om viktnedgång bör du följa en kontrollerad viktminskning med näringsrik kost. En snabb viktnedgång kan leda till näringsbrist och leder sällan till hållbara resultat.
Om du riskerar, eller redan, har näringsbrist är det bra med lite extra mat tiden innan operation.
En dietist kan ge dig råd och stöd för viktminskning inför operation och för att förebygga undernäring. Din läkare kan hjälpa dig med remiss.

Mer på 1177 Vårdguiden
Hälsosamma matråd
Bra att veta om näring

Fysisk aktivitet

En god kondition och stark kropp underlättar återhämtning och förebygger komplikationer efter operationen. Din kondition är mer avgörande än din ålder för återhämtning efter operationen.

Det är även viktigt att du kommer igång och börjar röra på dig igen efter operationen för att exempelvis minska risken för trycksår, lungkomplikationer och blodproppar. Följ de rekommendationer du får från vården.

Rekommendationer

Fysisk aktivitet, minst 30 minuter 5 dagar i veckan. Välj en aktivitet där hjärta, lungor och stora muskelgrupper får arbeta, t ex en rask promenad.
Komplettera gärna med muskelstärkande aktiviteter.
Öka din vardagsmotion med till exempel cykling, gå i trappor och trädgårdsarbete.
Regelbundna korta bensträckare och kroppsrörelser under några minuter om du har stillasittande arbete eller fritid.

Mer på 1177 Vårdguiden
Rörelse är livsviktigt
Fysisk aktivitet på recept

Vart vänder du dig i Kronoberg?

Vill du ha hjälp att ändra dina vanor ska du vända dig till din behandlande läkare, vårdcentral, eller hälsoenheten inom primärvården.

Beroende på vilket tillstånd du som ska opereras för, och vilka förutsättningar som gäller för dig så kan din vårdgivare ge dig olika råd om vem du ska vända dig till eller vem de kontaktar för att du ska få hjälp.

 

 

Till toppen av sidan