Förbered ditt vårdbesök

Levnadsvanor inför operation

Innehållet gäller Kronoberg

Se över dina levnadsvanor i samband med din operation. Tobaksanvändning, alkoholvanor, matvanor och fysisk aktivitet har stor betydelse för själva ingreppet och återhämtningen efter operationen. Du kan själv förbereda och påverka dina vanor och livsstil för bästa operationsresultat.

Till toppen av sidan