Vanliga besvär och sjukdomar hos barn

Kräkningar hos barn 0-1 år

Barn under ett år kan kräkas av olika anledningar. Det är nästan alltid normalt och sällan allvarligt. Det är vanligt att barn kräks lite efter att ha ätit och oftast besväras de inte av kräkningarna. Barn kan förstås också kräkas av en magsjuka, eller av andra infektioner.

En bebis som har kräkts lite efter måltid.
Det är vanligt att barn under ett år kräks upp överskottet av mat direkt efter måltiden, ofta i samband med en rapning.

Den här texten handlar om kräkningar hos barn under ett år. Kräkningar hos äldre barn kan ha andra orsaker.

Kräkningarna kan se olika ut beroende på orsaken. Barnet kan också ha andra symtom, till exempel kan hen ha feber, vara trött och inte orka leka.

När och var ska jag söka vård?

Om du ska söka vård beror framför allt på hur barnet mår i övrigt, men också hur länge och hur mycket hen har kräkts, och om hen får i sig någon vätska.

Kontakta en vårdcentral eller telefonnummer 1177 för att få sjukvårdsrådgivning om barnet kräks och samtidigt har ett eller flera av följande kännetecken eller symtom:

 • Barnet har en kronisk sjukdom och du är osäker om hen behöver vård.
 • Kräkningarna är stora.
 • Kräkningarna kommer i samband med att barnet har börjat med bröstmjölksersättning, tillskottsnäring, gröt eller välling.

Risken för vätskebrist ökar om barnet inte kan behålla någon vätska alls. Det kan göra att hen blir uttorkad, som är ett allvarligt tillstånd. Ju yngre barnet är, desto känsligare är hen för vätskebrist och uttorkning.

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om barnet kräks och samtidigt har ett eller flera av följande symtom:

 • Barnet har feber eller är trött, orkeslöst och inte orkar intressera sig för omgivningen.
 • Barnet inte kan behålla någon vätska och kissar mycket mindre än vanligt.
 • Kräkningarna innehåller blod.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 för att få sjukvårdsrådgivning om barnet har andra symtom eller om du är osäker på om du ska söka vård.

Ring 112 och be att bli kopplad till Giftinformationscentralen om du misstänker att barnet har ätit något giftigt. Ha gärna det du tror att barnet har ätit av framför dig när du ringer.

Varför kräks barnet?

Mag- och tarmkanalen hos ett barn under ett år.
Detaljerad bild över mag- och tarmkanalens olika delar.

Barn under ett år kan kräkas av olika anledningar. Därför skiljer det sig också åt vad du kan göra själv och hur kräkningarna behandlas.

Här är de vanligaste orsakerna till att barn under ett år kräks:

 • överskottskräkningar och gastroesofageal reflux
 • magsjuka
 • andra infektioner
 • födoämnesallergi
 • pylorusstenos
 • hinder i tarmen
 • förstoppning
 • förgiftning och matförgiftning
 • hjärnskakning
 • medfödda ämnesomsättningssjukdomar
 • medfödd skada i hjärnan.

Överskottskräkningar och gastroesofageal reflux

Den vanligaste formen av kräkningar hos barn under ett år är så kallade överskottskräkningar. Det är när barn får i sig mer mat än de klarar av att smälta. Barnet kräks då upp överskottet av mat direkt efter måltiden, ofta i samband med en rapning.

Vissa barn kräks ibland, andra barn kräks efter varje måltid. Barnet mår annars bra och växer som hen ska.

Överskottskräkningar beror på att magmunnen mellan matstrupe och magsäck inte sluter lika tätt som hos äldre barn och vuxna. Det gör också att maginnehållet och magsaft oftare kan komma upp i matstrupen utan att barnet kräks, så kallad gastroesofageal reflux. Det kallas också ibland för magsaftsreflux.

Att barn under ett år kräks, får hicka eller rapar när de äter eller efteråt är vanligt och ofarligt. Överskottskräkningar minskar när barnet blir äldre, för att oftast försvinna före ett års ålder.

Vad kan jag göra själv?

Här är några råd om vad du kan göra om barnet småkräks ofta, men för övrigt är frisk och växer som hen ska:

 • Ge barnet mindre mängder mat, men oftare.
 • Få barnet att rapa några gånger under matningen.
 • Låt barnet halvsitta när hen äter.
 • Sitt kvar med barnet i ditt knä eller låt barnet sitta kvar i barnstolen en stund efter att hen ätit färdigt.
 • Låt barnet ta det lugnt efter måltiden.

Gastroesofageal refluxsjukdom

Gastroesofageal refluxsjukdom är när refluxen ger barnet andra besvärande symtom än överskottskräkningar. De vanligaste symtomen att barnet visar missnöje och gråter. Barnet vill oftast inte heller äta. Det är ganska ovanligt att barn under ett år får gastroesofageal refluxsjukdom.

Magsjuka

Barnet kan ha en magsjuka om hen kräks större mängder och med större kraft. Besvären kommer ofta snabbt. Barnet kan också få feber, bli allmänt trött och ointresserad av omgivningen. Efter ungefär en dag kan barnet få diarré.

Magsjukan beror oftast på en virusinfektion, men kan också ibland orsakas av bakterier eller parasiter.

Försök att få i barnet vätska redan från de första kräkningarna. Då minskar risken för att barnet får vätskebrist och att bli uttorkad. Det är extra viktigt för barn under ett år eftersom de lättare får vätskebrist. Ge barnet små mängder vätska ofta.

Tvätta dina händer regelbundet om barnet har en infektion. Att tvätta händerna är effektivt för att få bort både virus och bakterier.

Andra infektioner

Barn kan kräkas av olika typer av infektioner. Ofta har barnet andra symtom, som hosta och feber och att hen är trött och ointresserad av omgivningen.

Här är exempel på infektioner som kan göra att barnet kräks:

Födoämnesallergi

Kräkningar är ett av de vanligaste symtomen vid födoämnesallergi. Kräkningarna kan till exempel vara ett symtom på komjölksallergi om barnet börjar kräkas i samband med att hen börjar få bröstmjölksersättning. Barnet kräks också om hen äter annan mat som innehåller komjölk.

Allergier mot andra födoämnen som ägg, fisk eller soja kan också göra att barnet kräks.

Celiaki är en annan födoämnesallergi som kan göra att barnet kräks. Celiaki innebär att barnet inte tål proteinet gluten. Gluten finns bland annat i välling, gröt och bröd. Det är ovanligt att barn under ett år kräks på grund av celiaki. Celiaki kallas ibland också för glutenintolerans.

Pylorusstenos

Har barnet kraftiga kaskadliknande kräkningar kan det bero på pylorusstenos. Det är en förträngning i magens nedre magmun som gör att maten delvis hindras från att passera vidare till tarmen. När magsäcken försöker tömma sig så vänds maginnehållet i stället uppåt och barnet kräks, ofta kraftigt.

Kräkningarna börjar när barnet är mellan två veckor och två månader. Till en början är det små kräkningar, men de blir kraftigare med tiden. Andra symtom är att barnet inte går upp i vikt som hen ska, och att hen är trött och ointresserad av omgivningen.

Hinder i tarmen

Kräkningar och magvärk som kommer med någon eller några minuters mellanrum kan det vara tecken på att det finns ett hinder i barnets tarm. Maginnehållet kan då inte fortsätta genom tarmen utan kommer uppåt och barnet kräks. Maginnehållet innehåller då oftast galla som färgar kräkningen mörkgrön eller gul.

Hinder i tarmen kan bero på att barnet har något av följande:

Nyfödda barn kan ha ett medfött hinder i passagen genom tolvfingertarmen eller tunntarmen. Det visar sig redan när barnet är några dagar eller senast vid någon veckas ålder.

Förstoppning

Barn som får bröstmjölksersättning eller har börjat äta vanlig mat kan ibland få förstoppning. Är barnet förstoppat en längre tid kan hen få ont i magen, tappa matlusten och till och med kräkas, även om det är ovanligt.

Barn som bara äter bröstmjölk får sällan förstoppning.

Förgiftning och matförgiftning

Barn kan kräkas och må illa vid matförgiftning eller av att ha ätit ett giftigt ämne eller ett läkemedel.

Matförgiftning kan uppstå om barnet äter mat som innehåller skadliga ämnen från vanliga bakterier. Sådant gift kan bildas om maten inte lagas eller tas omhand på rätt sätt, eftersom bakterier då kan växa till sig och bilda gift.

Hjärnskakning

Kräkningarna kan bero på en hjärnskakning om barnet kräks efter att ha slagit i huvudet. Andra symtom på hjärnskakning är att barnet är trött och inte orkar leka. Ibland kan kräkningarna komma flera timmar efter att barnet har slagit i huvudet.

Medfödda ämnesomsättningssjukdomar

Kräkningar kan vara första symtomet på en medfödd ämnesomsättningssjukdom, så kallad metabol sjukdom. Det är ovanligt med sådana sjukdomar och de flesta upptäcks med ett så kallat PKU-prov. Det är ett blodprov som tas när barnet är några dagar gammalt. Andra tecken på ämnesomsättningssjukdomar är att barnet ofta är trött, sover mycket och är svår att få kontakt med.

Läs mer om PKU-prov i texten Undersökningar av det nyfödda barnet.

Medfödd skada i hjärnan

Medfödda skador i hjärnan göra att barnet kräks, även om det är väldigt ovanligt.

Till toppen av sidan