Graviditetsbesvär och sjukdomar

För tidig avlossning av moderkakan

När du är gravid bildas en moderkaka som sitter fast i livmodern. Den ska sitta fast tills efter förlossningen. Om den lossnar innan barnet föds kan det vara livshotande, både för fostret och för dig som är gravid. Att moderkakan lossnar för tidigt är ovanligt.

Det kan vara hela eller delar av moderkakan som lossnar. Det sker oftast mot slutet av graviditeten eller under förlossningen.

Det kan vara omskakande att vara med om att moderkakan lossnar för tidigt. Genom sjukvården kan du få kontakt med någon att prata med, om du behöver.

Symtom

Om moderkakan lossnar för tidigt mår du som är gravid ofta mycket dåligt.

Du kan få ett eller flera av följande symtom:

 • Du kan få mycket ont i magen.
 • Du kan blöda från slidan.
 • Livmodern kan bli spänd och hård, utan att slappna av emellan. Här kan du läsa mer om sammandragningar och värkar.
 • Du kan uppleva att barnet rör på sig mindre i magen. Här kan du läsa mer om minskade fosterrörelser.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du tror att du har för tidig avlossning av moderkakan. Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Du kan också ringa telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Om det är bråttom

Sök genast vård om du har ett eller flera av följande symtom:

 • Du blöder kraftigt från slidan. En kraftig blödning innebär att du blöder igenom en normal binda på en timme eller att det finns rikligt med blodklumpar i blödningen. Här kan du läsa mer om blödning under graviditet.
 • Du har mycket ont i magen.
 • Du har påverkat allmäntillstånd. Med påverkat allmäntillstånd menas att du känner dig sjuk eller annorlunda, till exempel att du känner dig mycket trött och matt. 

Sök vård på en akutmottagning eller en gynekologisk akutmottagning om du är i första halvan av graviditeten.

Sök vård på en förlossningsavdelning efter graviditetsvecka 22+0.

Undersökningar

Det finns inget enskilt test som visar om moderkakan har lossnat. Läkaren undersöker dig bland annat med hjälp av ultraljud och CTG.

Behandling

Du blir inlagd på sjukhus om moderkakan håller på att lossna. De flesta måste föda med ett akut kejsarsnitt. Det måste göras snabbt eftersom barnet får mindre syre och du kan förlora mycket blod. Om det nyfödda barnet har blodbrist kan hen behöva blodtransfusion.

En del kan föda genom slidan om det bara är en mindre del av moderkakan som har lossnat.

Om det bara är en liten del av moderkakan som har lossnat kan du få stanna kvar på sjukhuset för att se så att du och barnet mår bra. Sedan kan du gå hem och låta graviditeten fortsätta som vanligt om du slutar blöda och alla undersökningar är bra.

Gravid igen

Du kan behöva ta förebyggande läkemedel om du har haft för tidig avlossning av moderkakan förut och blir gravid igen. Du kan också behöva gå på extra kontroller. Vilken behandling som behövs beror på varför moderkakan lossnade.

Vad händer i kroppen?

När du blir gravid bildas en moderkaka i livmodern. Den ger syre och näring till fostret. När barnet har fötts drar livmodern ihop sig. Då behövs inte moderkakan längre. Den lossnar från livmodern och kommer ut genom slidan.

Vid för tidig avlossning av moderkakan har en bit eller hela moderkakan lossnat från livmoderväggen innan barnet är fött.

Vad beror för tidig avlossning på?

Det kan vara svårt att veta varför moderkakan lossnar för tidigt. Men det finns en större risk om ett eller flera av följande saker stämmer in:

 • Du röker.
 • Du har havandeskapsförgiftning.
 • Fostret i magen växer inte som det borde.
 • Du har haft blödningar tidigt i graviditeten.
 • Moderkakan sitter långt ner i livmodern. Den kan vara i vägen när barnet ska komma ner mot slidan inför förlossningen.
 • Moderkakan har lossnat i tidigare graviditeter. 
 • Du har fått ett mycket hårt slag mot magen.

Komplikationer

Du kan ha blodbrist en tid efter förlossningen om du har haft en större blödning vid avlossningen. Då kan du behöva behandling med läkemedel.

Hur påverkas jag efteråt?

Det kan hända att du har funderingar och frågor om moderkakan har lossnat för tidigt. Prata med en barnmorska för att få den hjälp du behöver. Ibland uppkommer funderingarna först efter några månader. Genom sjukvården kan du få kontakt med någon att prata med, till exempel en kurator.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Läs mer på 1177.se

Havandeskapsförgiftning

Vid havandeskapsförgiftning får du som är gravid för högt blodtryck. Barnet kan växa dåligt och dina organ kan påverkas om blodtrycket blir för högt. För att sänka blodtrycket kan du behöva vila. Om inte det hjälper kan du behöva föda barnet tidigare än beräknat.

Kejsarsnitt

Ett kejsarsnitt är en slags förlossning. Det är en operation där en läkare gör ett snitt i magen och livmodern och lyfter ut barnet ur magen. Kejsarsnitt kan vara planerade, akuta eller omedelbara. Det beror på hur bråttom det är att få ut barnet. Det finns olika anledningar till att det blir kejsarsnitt.

Blödning under graviditet

Det är vanligt att få en blödning ur slidan, särskilt under första halvan av graviditeten. En blödning kan vara ett tecken på missfall, men ofta beror det på något annat. Sök vård direkt om du blöder under andra halvan av graviditeten.

Till toppen av sidan