Föräldraskap och relationen med barnet

Vad är en familj?

Familjer kan se ut på många olika sätt. En familj kan ha genetiska släktband, men behöver inte ha det.

En vuxen sitter med två barn i en soffa.
Familjer med barn kan vara på många olika sätt.

Det finns många olika sätt att vara familj på.

När det finns barn i familjen styr lagar vem som har juridiskt ansvar för att barnet får god omvårdnad. Hur man själv definierar sin familj kan däremot inte lagen bestämma.

En familj kan se olika ut

En familj kan bland annat vara en ensamstående förälder med barn. Det kallas ibland enförälderfamilj eller makalös familj. En man och en kvinna som har gemensamma barn kallas ibland kärnfamilj.

En annan familjeform är att flera av medlemmarna i familjen inte har genetiska eller juridiska band till varandra. Som att en förälder efter en separation har flyttat ihop med en ny partner som kanske också har barn. Det kallas ibland bonusfamilj eller styvfamilj.

Familjer där en eller flera av föräldrarna är hbtqi-personer kallas ibland regnbågsfamilj eller hbtqi-familjer. Det kan till exempel vara en familj med föräldrar av samma kön, en familj där en eller flera av föräldrarna är transpersoner eller en familj med fler än två föräldrar.

En familj kan också vara utvidgad med släktingar såsom mormor och farfar, eller sammansatt av två eller flera så kallade kärnfamiljer.

Man bestämmer själv vad man vill kalla sin familj.

Barn mår bra i många olika familjeformer. Det är inte formen som avgör om ett barn får en bra uppväxt eller inte.

Förväntningar på vad som är en familj

I samhället, släkten, skolan eller liknande kan det finnas personer som tycker att en familj måste se ut på ett särskilt sätt. De kanske till exempel tycker att en familj ska bestå av en kvinna och en man som har barn tillsammans. Men fler och fler vet att familjer kan och får se ut precis som man själv vill.

Förväntningar på hur en familj ska se ut ändrar sig över tid. Det som anses vara vanligast nu kanske inte är det i framtiden.

Prata med barn om att familjer kan se olika ut

För att göra det lättare för din egen och barnets vardag kan det vara bra att berätta för personal i förskolan och skolan hur barnets familj ser ut. Då kan förskolan eller skolan anpassa sig efter barnets verklighet, till exempel genom att prata om familjen på det sätt som passar för barnet.

Personalen kan också prata med barnen om olika familjerformer för att visa att det kan vara olika. Det kan också hjälpa ett barn som kanske känner sig utanför på grund av samhällets förväntningar på hur en familj ska vara.

När familjen inte är trygghet

Familjen kan också innebära otrygghet. Ibland kan det förekomma exempelvis våld. Då kan personer utanför familjen vara en trygghet och spela en avgörande roll. Läs mer om hur man kan få hjälp vid våld i familjen.

Till toppen av sidan