Capio Citykliniken Västra Hamnen BVC, Malmö


Fredagen den 27 oktober kommer vi ha utbildningsdag och vår verksamhet är därför stängd, vi hänvisar denna dag till Capio Citykliniken Malmö Centrum.

Telefonnummer och Öppettider

040-607 21 00
Telefontid idag:
Stängt
Öppet idag:
Stängt

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 08–08:30
Öppettider:
Mån-tor 08–17
Fre 08–16

ADRESS

Besöksadress
Hallenborgs gata 13, Malmö
Län, kommun
Skåne län, Malmö
Postadress
Hallenborgs gata 13,
211 19 Malmö

Om oss

Välkommen till Barnhälsovården Capio Västra Hamnen BVC!


Vår målsättning är att främja barns hälsa, utveckling och trygghet från nyföddhetsperioden till skolstarten. Detta kan vi göra genom bland annat hembesök till nyfödda, föräldragrupper, läkarbesök och mammasamtal.


Vi samarbetar med Barnhälsovården.Välkomna! Margareta, Anette och Hanna.

Anette Skogmar, tel. 040-607 21 06

Margareta Stéen, tel. 040-607 21 10

Hanna Palmgren, tel. 040-607 21 07

Telefontid: mån-fre kl. 8-8.30


Läs mer på 1177 Vårdguiden

Visa fler mottagningar inom

Driftsform:
Privat.

Den här sektionen innehåller omdömen och fakta för Capio Citykliniken Västra Hamnen BVC, Malmö.

Patientomdömen för barnavårdcentraler

Bemötande

Känner du att ni har blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

88 %

Känner du att ni har blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

Antal svar:
125 st
Patientenkäten genomfördes
2013
Den patientupplevda kvalitén är
88 av 100
Källa:
Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting
Resultat från enkät
Svarsalternativ Antal Andel
Ej ifylld svar 0 svar 0 %
Ja, helt och hållet svar 100 svar 80 %
Delvis svar 21 svar 16 %
Nej svar 4 svar 3 %
Mer information Mindre information

Delaktighet

Har du känt dig delaktig i beslut gällande ditt barn, så mycket som du önskade?

93 %

Har du känt dig delaktig i beslut gällande ditt barn, så mycket som du önskade?

Antal svar:
123 st
Patientenkäten genomfördes
2013
Den patientupplevda kvalitén är
93 av 100
Källa:
Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting
Resultat från enkät
Svarsalternativ Antal Andel
Ej ifylld svar 2 svar 1 %
Ja, helt och hållet svar 106 svar 86 %
Delvis svar 16 svar 13 %
Nej svar 1 svar 0 %
Mer information Mindre information

Förtroende

Kände du förtroende för den sjuksköterska som ni träffade?

83 %

Kände du förtroende för den sjuksköterska som ni träffade?

Antal svar:
124 st
Patientenkäten genomfördes
2013
Den patientupplevda kvalitén är
83 av 100
Källa:
Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting
Resultat från enkät
Svarsalternativ Antal Andel
Ej ifylld svar 1 svar 0 %
Ja, helt och hållet svar 90 svar 72 %
Delvis svar 27 svar 21 %
Nej svar 7 svar 5 %
Mer information Mindre information

Helhetsintryck

Hur värderar du som helhet den hjälp ni fått på barnavårdscentralen?

74 %

Hur värderar du som helhet den hjälp ni fått på barnavårdscentralen?

Antal svar:
125 st
Patientenkäten genomfördes
2013
Den patientupplevda kvalitén är
74 av 100
Källa:
Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting
Resultat från enkät
Svarsalternativ Antal Andel
Ej ifylld svar 0 svar 0 %
Utmärkt svar 44 svar 35 %
Mycket bra svar 45 svar 36 %
Bra svar 25 svar 20 %
Någorlunda svar 9 svar 7 %
Dåligt svar 2 svar 1 %
Mer information Mindre information

Information

Har du fått tillräcklig information om ditt barns hälsotillstånd?

87 %

Har du fått tillräcklig information om ditt barns hälsotillstånd?

Antal svar:
124 st
Patientenkäten genomfördes
2013
Den patientupplevda kvalitén är
87 av 100
Källa:
Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting
Resultat från enkät
Svarsalternativ Antal Andel
Ej ifylld svar 1 svar 0 %
Ja, helt och hållet svar 94 svar 75 %
Delvis svar 23 svar 18 %
Nej svar 4 svar 3 %
Jag behövde ingen information svar 3 svar 2 %
Mer information Mindre information

Rekommendera

Skulle du rekommendera den här barnavårdscentralen till andra?

82 %

Skulle du rekommendera den här barnavårdscentralen till andra?

Antal svar:
124 st
Patientenkäten genomfördes
2013
Den patientupplevda kvalitén är
82 av 100
Källa:
Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting
Resultat från enkät
Svarsalternativ Antal Andel
Ej ifylld svar 1 svar 0 %
Ja, helt och hållet svar 85 svar 68 %
Delvis svar 33 svar 26 %
Nej svar 6 svar 4 %
Mer information Mindre information

Upplevd nytta

Anser du att ditt barns aktuella behov blivit tillgodosett vid era besök på barnavårdscentralen?

89 %

Anser du att ditt barns aktuella behov blivit tillgodosett vid era besök på barnavårdscentralen?

Antal svar:
125 st
Patientenkäten genomfördes
2013
Den patientupplevda kvalitén är
89 av 100
Källa:
Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting
Resultat från enkät
Svarsalternativ Antal Andel
Ej ifylld svar 0 svar 0 %
Ja, helt och hållet svar 98 svar 78 %
Delvis svar 22 svar 17 %
Nej svar 3 svar 2 %
Ej aktuellt svar 2 svar 1 %
Mer information Mindre information