Kroppens funktioner

Smärta vid ryggmärgsskada

Innehållet gäller Kalmar län

Efter en ryggmärgsskada är det inte ovanligt att drabbas av olika typer av smärta. Eftersom ditt nervsystem kanske inte kan tolka smärtsignaler som tidigare kan kroppen påtala smärta på olika sätt. Du måste vara observant på andra typer av signaler från kroppen så som exempelvis ökade svettningar, ökad spasticitet och autonomdysreflexi då dessa bland annat kan orsakas av smärta.

Nervsmärta

Om du får ont kan det vara en smärta som orsakas av skadan på ryggmärgen och kan förnimmas i höjd med skadenivån eller nedanför. Smärtan kan vara en sorts nervsmärta och beskrivs ofta som domningar, stickningar, ilande, brännande, köldkänsla eller liknande. Man vet inte riktigt orsaken till denna smärta. Nervsmärta kan vara svårt att behandla, och du behöver prata med din läkare om vilka möjlighet till lindring av besvären som finns.

Smärta i muskler och leder

Smärtan kan även komma från muskler och leder. Den kan bero på en ökad belastning i samband med förflyttningar. Det är viktigt att se till att ha en bra teknik och de hjälpmedel som eventuellt behövs vid gång, förflyttningar och rullstolskörning. Tillsammans med regelbunden träning förebygger det belastning och smärtproblem.

Om du använder förflyttningshjälpmedel som rullstol och/eller kryckor i din vardag och får ont i olika leder är det mycket viktigt att du tidigt kontaktar din fysioterapeut.

I perioder kan du till exempel ha nytta av smärtlindring med TENS (transkutan elektrisk nervstimulering), akupunktur, anpassad träning, avspänning och läkemedel. Eftersom du på grund av din ryggmärgsskada kanske har påverkad känsel, och din kropp kan ge andra signaler för smärta och obehag, är det viktigt att du kontaktar vården.

Till toppen av sidan