Fetma

Övervikt och fetma hos barn

Övervikt är när ett barn väger så mycket att det kan vara ohälsosamt. Kraftig övervikt kallas fetma och är en sjukdom. Barn som har för hög vikt behöver därför ändra sina vanor för att gå ner i vikt. Du som är förälder eller närstående är mycket viktig för att barnet ska kunna göra detta. Ni kan få hjälp och stöd från bland annat barnavårdscentralen och elevhälsan.

Fyra personer i olika åldrar som skär grönsaker. Fotografi.
Oftast blir det lättare om du som närstående ändrar vanor tillsammans med barnet.

Här kan du läsa om vad du och barnet kan göra för att ändra vanor och hur ni kan få hjälp och stöd.  

Den här texten riktar sig till dig som är vuxen. Du som är barn eller ung kan läsa på UMO.se om övervikt.

Till toppen av sidan