Om vaccin mot covid-19

Boka vaccination mot covid-19 i Kalmar län

Innehållet gäller Kalmar län

Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19 för de personer som rekommenderas detta. Du väljer själv om du vill vaccinera dig. 

Rekommendationer kring vaccination

Från och med den 1 mars gäller nya rekommendationer kring vaccination mot covid-19.

Under våren 2024 rekommenderas följande grupper en dos vaccin:

  • Du som är 80 år och äldre.
  • Du som är 65 år och äldre och som har dagliga omsorgsinsatser från till exempel hemtjänst, eller är boende på särskilt boende (SÄBO) eller motsvarande.

Om du endast har hemtjänstinsatser i form av städning, trygghetslarm eller leverans av matlådor, ingår du inte i målgruppen för rekommendation.

Om du vaccinerade dig i höstas och dessutom har haft bekräftad covid-19 efter 1 oktober har du ett gott skydd även under våren och sommaren 2024. En ny vaccindos under våren behövs inte, utan nästa dos kan tas till hösten.

För dig som har ett nedsatt immunförsvar, exempelvis immunsupprimerade patienter, gäller ett särskilt schema med fler doser enligt särskild ordination. Prata med din läkare på ordinarie klinik för mer information och vaccination.

Vid frågor går det bra att höra av sig till covid-vaccinering@regionkalmar.se

Boka tid för vaccination

Ring din hälsocentral för att boka en tid för vaccination.

Här hittar du kontaktuppgifter till hälsocentralerna i Kalmar län.

Innan du bokar tid för vaccination

  • Om du är minderårig krävs generellt ett samtycke som är påskrivet av din(a) vårdnadshavare. I undantagsfall kan en mognadsbedömning göras för att du ska få vaccinera dig utan samtycke. Du kan ladda ner en samtyckesblankett för utskrift och signering här. Blanketten finns även översatt till engelska, arabiska, persiska, dari och kurmanji.
  • Om du vid tidigare vaccination eller allergisk reaktion haft en så kraftig reaktion att du behövt akut sjukhusvård kontakta din hälsocentral för rådgivning och tidsbokning.
  • Om du äter Waran ska du också boka en tid för blodprov en vecka innan din vaccination. (PK ska vara under 3,0 för att vaccin ska kunna ges.)

Inför din vaccination

Vid vaccinationstillfället, tänk på att:

  • Ha din legitimation med dig. 
  • Komma i nära anslutning till din tid för att minska trängsel och håll avstånd till andra i lokalen.
  • Ha kläder som gör överarmen lättillgänglig.
  • Ät och drick innan du kommer för din vaccination.

Covidbevis

Efter den 30 juni 2023 kan du inte längre få ett nytt covidbevis. Det beror på att EU-förordningen om covidbevis upphörde då. Men du kan fortsätta använda det covidbevis du redan har så länge det är giltigt. Det kan vara bra om du ska resa utanför EU eller EES.

Behöver du ett intyg om vaccination mot covid-19?

För att se dina vaccinationer loggar in i din journal. Du kan även skriva ut din journaldokumentation kring dina vaccinationer.

Till toppen av sidan