Lagar och bestämmelser

Hbtqi-diplomering i Kalmar län

Innehållet gäller Kalmar län

Oavsett kön, sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck har du rätt till ett bra bemötande inom sjukvården.

Region Kalmar län arbetar med intern hbtqi-diplomering. Det innebär att personal får kunskap om hbtqi-personers livsvillkor samt hur normer kring kön och sexualitet påverkar hälsa och bemötande.

I arbetet med att bli diplomerad genomför personalen en utbildning och tar fram en plan för fortsatt arbete med hbtqi, normer och jämlikhet i vården. Målet är att du som patient ska känna dig välkommen och trygg med att kunna vara dig själv.

Nedan listar vi hittills hbtqi-diplomerade verksamheter i Region Kalmar län.

Diplomerade familjecentraler

Barnhälsovård

Samtliga barnhälsovårdsmottagningar i regionen är Hbtqi-diplomerade. Hitta barnhälsovård på närmaste familjecentral via "Hitta vård".

Mödrahälsovård

All mödrahälsovård i Region Kalmar län är Hbtqi-diplomerad. Du hittar mödrahälsovård på närmaste familjecentral via "Hitta vård".

Diplomerade hälsocentraler

Diplomerade ungdomsmottagningar

Till toppen av sidan