KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR

Merkostnadsersättning

Du som har en funktionsnedsättning eller har ett barn som har en funktionsnedsättning kan få ersättning för de extra kostnader som du har. Det kan du få genom ett bidrag som heter merkostnadsersättning. Du ansöker om det hos Försäkringskassan.

Merkostnadsersättningen finns sedan 2019. I framtiden ska den ersätta den tidigare handikappersättningen. Du som sedan tidigare har handikappersättning kan läsa mer om vad som gäller på Försäkringskassans webbplats.

Vad är merkostnader?

Merkostnader är vissa extra kostnader som du har på grund av din eller ditt barns funktionsnedsättning.

Merkostnader kan till exempel vara:

 • Kostnader för hälsa och vård, som läkemedel eller merkostnader för livsmedel.
 • Kostnader för resor, till exempel med färdtjänst eller egen bil om du inte kan åka kollektivt.
 • Kostnader för hjälpmedel, om du inte kan få hjälpmedlet genom kommunen eller regionen.
 • Kostnader för hjälp i ditt dagliga liv, till exempel för en god man eller städhjälp.
 • Kostnader för förbrukningsvaror, till exempel inkontinenshjälpmedel och bandagematerial som inte regionen står för.
 • Merkostnader för slitage och rengöring av till exempel kläder.

För att kunna få merkostnadsersättning måste kostnaderna vara större än 11 825 kronor per år. Summan uppdateras av Försäkringskassan varje år. Storleken på ersättningen räknas ut från hur stora kostnader du har. Det finns olika nivåer för hur stor ersättning du kan få.

Fundera på vilka extra kostnader du har

Tänk igenom alla dina kostnader och utgifter när du ska ansöka om ersättningen. Du kanske har vant dig vid vissa extra utgifter och inte tänker på att de kan räknas som merkostnader. Se till att få med dessa utgifter. Du behöver också ha ett läkarintyg som beskriver varför de extra kostnaderna beror på din eller barnets funktionsnedsättning.

Fråga din handläggare på Försäkringskassan om du är osäker på vad som kan räknas som en merkostnad. Handläggarna ska hjälpa dig. Medlemsorganisationer för olika funktionsnedsättningar kan också veta mycket om merkostnadsersättningen och vad som gäller. Som medlem kan du kontakta din organisation. Du kan också be en kurator om hjälp med din ansökan.

Vem kan få merkostnadsersättning?

Du kan få ersättningen både som vuxen och för ditt barn.

Merkostnadsersättning för vuxna

För att kunna ansöka om merkostnadsersättning som vuxen behöver du uppfylla detta:

 • Du ska vara 18 år eller äldre.
 • Du ska inte längre ha rätt att bli försörjd av din eller dina vårdnadshavare.
 • Du ska ha en funktionsnedsättning som kommer finnas kvar i minst ett år.
 • Du ska vara försäkrad i Sverige.
 • Din funktionsnedsättning ska ha uppstått innan du har fyllt 65 år.

Särskilda regler gäller för dig som är blind eller har mycket nedsatt hörsel.  

Läs mer om merkostnadsersättning för vuxna på Försäkringskassans webbplats. Där finns också vanliga frågor och svar om ersättningen för vuxna.

Merkostnadsersättning för barn

Du som har ett barn som har en funktionsnedsättning kan få merkostnadsersättning för de extra kostnader som du har. Funktionsnedsättningen hos barnet ska finnas kvar i minst sex månader.

Om du har flera barn med funktionsnedsättningar läggs kostnaderna ihop.

Läs mer om merkostnadsersättning för barn på Försäkringskassans webbplats. Där finns också vanliga frågor och svar om ersättningen för barn.

Vem kontaktar jag?

Du ansöker om ersättningen hos Försäkringskassan, genom den digitala funktionen Mina sidor. Till ansökan ska du skicka med läkarutlåtandet.

Till toppen av sidan