Bett, stick och växter

Getingstick, bistick och humlestick

Ett stick av geting, bi eller humla brukar ge en intensiv och pulserande smärta i området där du har blivit stucken. Kort därefter rodnar och svullnar området. Det brukar även svida och klia.

Ett bi på en blomma. Fotografi.
Bi. Du blir oftast bra efter ett bistick, getingstick eller humlestick
Ett getingstick brukar rodna och kan svida.

Första dygnet efter sticket kan svullnaden öka och smärtan kan stråla ut från stickstället. Sticket är oftast inte allvarligt, och om du inte mår dåligt för övrigt kan du vänta och se om det går över. Endast ett fåtal människor får svårare allergiska reaktioner efter ett stick från en geting, ett bi eller en humla.

Vad kan jag göra själv?

En förstorad bild av en geting. Fotografi.
Geting.

Det finns flera saker du kan göra när du har blivit stucken.

Försök att ta bort gadden

Det kan hända att gadden och den giftblåsa som sitter på gadden blir kvar i huden om du har blivit stucken av ett bi eller en humla. Då bör du försöka ta bort dem. Gadden kan fortsätta att föra in gift i huden någon minut efter sticket, även om insekten är borta. Det bästa är att försöka skrapa bort gadden med en nagel eller till exempel en matkniv. Ta gärna hjälp av någon.

Lindra smärtan med kyla

Det känns ofta bra att kyla stickstället med en isbit invirad i en servett eller handduk, eller med kallt vatten.

Kräm, salva och gel

För att lindra klåda och sveda kan du badda med alsolsprit eller stryka på alsolgel. Du kan smörja med kylbalsam eller lokalbedövande salva. Du kan även smörja med kräm och salva som innehåller hydrokortison. Läkemedlen finns att köpa receptfritt på apotek.

Du ska rådgöra med en läkare innan du använder lokalbedövande salva på barn under 18 månader och hydrokortison på barn under 2 år.

Antihistamin

Du kan använda receptfria tabletter med antihistamin för att lindra besvären. Även barn kan ta antihistaminer i tabletter eller flytande form, men det varierar från vilken ålder som de olika antihistaminerna kan användas. Ofta finns åldersgränser för läkemedlen angivna på förpackningen. Du kan fråga på ett apotek.

Undvik infektion

Du kan sätta ett plåster över stickstället för att undvika att klia sönder huden och få en infektion.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om något av följande stämmer in på dig:

  • Du har blivit stucken i munnen.
  • Du är allergisk mot getingstick, bistick eller humlestick och har blivit stucken. Du ska ta eventuella ordinerade läkemedel direkt efter sticket.
  • Svullnaden, rodnaden och smärtan på stickstället blir kraftig och ökar efter några dagar. 

Sök vård på en akutmottagning om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Kraftiga reaktioner?

Ju fler stick av bi eller geting du får desto större mängd gift utsätts du för, vilket kan leda till en kraftigare reaktion. Antalet stick som ger detta kan skilja från person till person. Barn, äldre personer och personer med hjärt-lungsjukdom är oftast mer känsliga.

Du kan kontakta en vårdcentral om du har reagerat kraftigt på getingstick eller bistick tidigare och behöver diskutera om du ska ha allergimediciner tillhands hemma. Du kan kontakta många mottagningar genom att logga in.

Påverka och delta i din vård

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan