AKUTA RÅD – FÖRSTA HJÄLPEN

Stabilt sidoläge

En person som inte reagerar men ändå andas normalt är troligen medvetslös. Då måste du hjälpa personen genom att lägga hen i stabilt sidoläge så att luftvägarna hålls öppna.

När du lägger personen i stabilt sidoläge finns det ingen risk att tungan faller bakåt och blockerar luftvägarna. På så sätt riskerar personen inte att kvävas om hen skulle kräkas eller få slem i halsen.

Det är viktigt att kontrollera att personen kan andas själv med normala andetag, innan du lägger hen i stabilt sidoläge.

Om ett barn inte andas normalt ska du starta hjärt-lungräddning och larma 112 efter en minut. Om en vuxen inte andas normalt ska du istället larma 112 först och sedan starta hjärt-lungräddning.

Kontrollera om personen är vid medvetande

 • Tilltala eller ropa på personen och fråga hur hen mår.
 • Nyp eller skaka personen försiktigt i axlarna.

Om du inte får någon reaktion ska du utgå från att personen är medvetslös. Du ska ropa på hjälp om du är på en plats där det finns andra människor.

Kontrollera om personen andas

Öppna luftvägarna:

 • Lägg personen på rygg på plant underlag.
 • Placera ena handen på personens panna och böj huvudet lätt bakåt.
 • Lyft upp personens haka genom att placera två fingrar under hakan och lyft hakan försiktigt uppåt. Se till att inte trycka in mjukdelarna under personens underkäke.

Kontrollera om personen andas:

 • Titta om bröst och mage rör sig.
 • Lyssna om luft strömmar in och ut genom att lägga örat nära personens mun och näsa.
 • Ha din kind över personens näsa och mun och känn om luft strömmar ut.

Om ett barn inte andas ska du göra hjärt-lungräddning och ringa 112 efter en minut. Om en vuxen inte andas ska du istället ringa 112 innan du påbörjar hjärt-lungräddning.

Om personen är medvetslös men andas själv med normala andetag, ska du lägga hen i stabilt sidoläge och ringa 112.

Film: Så lägger du en person i stabilt sidoläge

Stabilt sidoläge. I den här filmen visar en instruktör från Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning hur du lägger en person i stabilt sidoläge.

Stabilt sidoläge

Börja med att lägga personen på rygg. Lägg armen närmast dig rakt ut.

 • Lägg den bortre armen tvärs över bröstet med handryggen mot kinden. Håll kvar greppet, medan du vinklar upp personens bortre knä med din andra hand.
 • Tryck på knät och vänd den medvetslöse försiktigt mot dig själv.
 • Justera personens hand under kinden så att luftvägarna hålls öppna. Se till att huvudet inte kan falla framåt.
 • Dra ut övre benet från kroppen så att kroppen ligger stabilt.

Ring 112 efter att personen har lagts i stabilt sidoläge, eftersom hen måste undersökas av läkare så snabbt som möjligt. I väntan på att ambulansen kommer ska personen hållas under uppsikt. Du bör regelbundet titta, lyssna och känna om personen andas. Var uppmärksam på om personen blir sämre.

Till toppen av sidan