Akuta råd – första hjälpen

Förgiftning

Förgiftningsolyckor i hemmet orsakas oftast av hushållskemikalier, läkemedel, alkohol, tobak, giftiga svampar och växter. Det du kan göra för att undvika förgiftningsolyckor gäller främst barn. Små barn utforskar världen genom att stoppa saker i munnen.

Kontakta alltid Giftinformationscentralen eller ring 112

Ring genast 112 och begär Giftinformationscentralen i brådskande fall när du misstänker att någon har blivit förgiftad. Invänta aldrig förgiftningssymtom.

En person som är medvetslös, slö, har svårt att andas eller har kramper ska direkt till en akutmottagning på sjukhus.

I mindre brådskande fall kan du ringa till Giftinformationscentralen på telefon 010-456 67 00, dygnet runt. Allmänna och förebyggande frågor om förgiftningar besvaras på dagtid.

Framkalla inte kräkning

Framkalla aldrig kräkning utan att först kontakta Giftinformationscentralen. Kräkning behövs sällan utan kan tvärtom förvärra skadan.

Medicinskt kol

När du ringer till Giftinformationscentralen får du ibland rådet att ge medicinskt kol. Kol binder till sig många ämnen, bland annat de flesta läkemedel, svampgifter och växtgifter. Därför kan det minska mängden giftigt ämne som kommer ut i kroppen.

Det är bra att ha medicinskt kol hemma, men använd aldrig kol utan att först ha talat med Giftinformationscentralen. Det kan vid vissa tillfällen vara olämpligt att ge kol. Medicinskt kol finns att köpa receptfritt på apotek.

Viktigt för att undvika förgiftning

Här är några tips för att undvika att barn förgiftas i hemmet:

  • Förvara frätande kemikalier utom räckhåll för barn, inte under diskbänken. Exempel på sådana kemikalier är maskindiskmedel och propplösare.
  • Häll inte över giftiga vätskor i läskflaskor eller saftflaskor. Giftiga vätskor kan vara till exempel bensin eller fotogen. Det kan leda till förväxling.
  • Håll uppsikt över tändvätskan vid grillning.
  • Ställ undan burkar med lacknafta direkt efter målning.
  • Se till att barnet inte kan få tag på cigaretter, snus, alkohol eller droger.
  • Placera inte lampor med lampolja i barnhöjd, till exempel på soffbord.
  • Ta bort giftiga krukväxter. Utomhus är det viktigt att hålla det lilla barnet under uppsikt, eftersom det finns både odlade och vilda växter, bär och svampar som är giftiga.
  • Förvara både receptfria och receptbelagda läkemedel i sina originalförpackningar i ett låsbart skåp. Tänk också på att placera läkemedel som måste stå kallt högt upp i kylskåpet.

Läkemedel som smakar gott eller ser goda ut kan vara särskilt lockande för små barn, till exempel flytande hostmedicin eller vitaminer. Var också uppmärksam på att släktingar och vänner kan förvara sina läkemedel så att de är lätta att komma åt, till exempel på nattduksbordet.

Förgiftning hos vuxna

När vuxna råkar ut för förgiftning är orsaken ofta läkemedel, alkohol eller andra droger.

Giftig svamp som förväxlas med matsvamp kan också orsaka allvarliga förgiftningar. Plocka därför bara svamp som du säkert vet är ätlig. De vanligaste giftiga svamparna är flugsvampar, giftchampinjoner och spindelskivlingar.

Exempel på giftiga växter är fingerborgsblomma, belladonna, bolmört och änglatrumpet.

Läs mer på 1177.se

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Säkerhet för barn

Barn utvecklas snabbt och upptäcker världen omkring sig. Du behöver se till att det är säkert och att hen undviker olyckor. Här får du bland annat tips om vad du kan göra hemma, när barnet cyklar eller leker utomhus.

Barn och kemikalier

Kemikalier finns överallt omkring oss, till exempel i mobiltelefoner, möbler, golv, plastkärl, barnkläder, barnvagnar och leksaker. En del kemikalier är skadliga, andra inte.

Till toppen av sidan