Psykisk hälsa

Att vara ung och må dåligt i Kalmar län

Innehållet gäller Kalmar län

Det finns olika anledningar till att man inte mår psykiskt bra. Många känner sig nedstämda eller ledsna i perioder av sitt liv. Om du är ung och tycker livet känns jobbigt finns det flera ställen dit du kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Du kan till exempel få hjälp av elevhälsan eller på en ungdomsmottagning. Både sjukvården och socialtjänsten kan hjälpa dig och dessutom finns det många stödgrupper och organisationer som är bra att prata med. Alla som jobbar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten har tystnadsplikt.

Längre ner på sidan hittar du länkar till olika diagnoser och besvär som beskriver symtom och orsaker som kan göra att man mår dåligt.

Här hittar du också länkar och kontaktuppgifter dit du som är ung och mår dåligt i Kalmar län kan vända dig för att få hjälp. Även föräldrar och närstående som är oroliga för någon som är ung kan ta kontakt.

Till toppen av sidan