Psykisk hälsa

Att vara ung och må dåligt i Kalmar län

Innehållet gäller Kalmar län

Det finns olika anledningar till att man inte mår psykiskt bra. Många känner sig nedstämda eller ledsna i perioder av sitt liv. Om du är ung och tycker livet känns jobbigt finns det flera ställen dit du kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Du kan till exempel få hjälp av elevhälsan eller på en ungdomsmottagning. Både sjukvården och socialtjänsten kan hjälpa dig. Dessutom finns det många stödgrupper och organisationer som är bra att prata med. Alla som jobbar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten har tystnadsplikt.

Här hittar du länkar och kontaktuppgifter dit du som är ung och mår dåligt i Kalmar län kan vända dig för att få hjälp. Även föräldrar och närstående som är oroliga för någon som är ung kan ta kontakt.

Akut läge - omedelbar hjälp

Om läget är akut och du behöver omedelbar hjälp kontakta en psykiatrisk mottagning i ditt geografiska närområde. Kvällar, nätter och helger kan du kontakta psykiatrisk akutmottagning. Är du osäker på vart du ska vända dig, ring 1177 för sjukvårdsrådgivning på telefon. 

Är det omedelbar fara för någons liv, ring nödnumret 112.

Psykiatrisk akutmottagning för barn och ungdomar upp till 18 år

Akuttid vardagar kan du få hos barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i ditt geografiska närområde. Behövs hjälp i mycket akuta situationer kvällar, nätter och helger kontaktar du Barn- och ungdomspsykiatrisk akutavdelning i Kalmar.

1177 – sjukvårdsrådgivning på telefon

Du kan alltid ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning på telefon. Det är ett nationellt telefonnummer som du kan ringa dygnet runt. Erfarna sjuksköterskor bedömer ditt behov av vård, ger dig egenvårdsråd och hälsosamma tips. Om du inte vet var du ska vända dig eller om din mottagning är stängd, kan 1177 vägleda dig till lämplig vårdmottagning.

Barn- och ungdomshälsan

Barn- och ungdomshälsan är en mottagning för barn och ungdomar från 6 till och med 17 år och deras familjer. Hit kan du vända dig om du känner dig känner dig ledsen, orolig, stressad eller arg. Det kan även handla om konflikter i hemmet eller kriser. Känner ni som föräldrar oro för ert barn är ni välkomna till oss.

Genom att erbjuda tidiga och korta insatser vill vi bidra till att hindra utveckling av allvarliga problem. Hos oss jobbar psykologer, socionomer och psykoterapeuter. Vi har lång erfarenhet av att jobba med psykisk hälsa och ger råd, stöd och behandling.

Barn- och ungdomshälsan Kalmar (södra Kalmar län)

Barn- och ungdomshälsan Västervik (norra Kalmar län)

Föräldralinjen

Föräldralinjen vänder sig till dig som är förälder och har frågor kring ditt föräldraskap. Den vänder sig till dig som är förälder med barn i åldern 6-17 år. Genom telefonrådgivning kan du få hjälp med frågor kring ditt föräldraskap och få råd och stöd kring hur man kan bemöta barnet i olika situationer eller hantera olika utmaningar som kan uppstå.

Boka din telefontid hos Föräldralinjen.

Digitalt stöd till dig som vårdnadshavare

Att vara förälder till ett oroligt barn är en utmaning. Det är inte alltid lätt att veta hur man ska bemöta sitt barn eller på vilket sätt man bäst hjälper barnet ur sin oro. Du som är förälder eller vårdnadshavare till ett barn som lider av oro, ångest eller rädsla kan få stöd genom ett digitalt stödprogram - Möt ditt barns oro.

Läs mer om Möt ditt barns oro och hur du kan få tillgång till programmet

Elevhälsan

Hos elevhälsan på din skola kan du få hjälp med allt som rör din hälsa. Hit kan du också vända dig för att bara prata med en vuxen och för att få hjälp och stöd. Elevhälsan finns på alla skolor och här arbetar sjuksköterska, läkare, psykolog och kurator. 

Ungdomsmottagningen

Till ungdomsmottagningarna i Kalmar län kan du som är under 23 år vända dig för att få hjälp och stöd eller bara för att prata. Det kan vara funderingar om kroppens utveckling, alkohol och droger, preventivmedel och akut-piller, graviditet, könssjukdomar eller relationer. 

Digital ungdomsmottagning

Nu finns en digital ungdomsmottagning för dig som är bosatt i Kalmar län.

Ungdomsmottagningen på nätet, umo.se

Umo.se är en webbplats på nätet för alla mellan 13 och 25 år. Här kan du bland annat läsa om sex, kroppen, relationer och att må dåligt.

Digital mottagning för unga vuxna

Mottagningen digital psykisk hälsa Kalmar län erbjuder råd, stöd och psykologisk behandling genom videomöten och digitala kontakter. Sökorsak kan vara nedstämdhet, oro/ångest, sömnproblem eller stress. Du kan även vända dig till mottagningen vid livssituationsproblem, så som relationsproblem, kris, sorg och ensamhet.

Hälsocentralen

Till din hälsocentral/läkarmottagning kan du söka för allt som rör hälsa och sjukdomar. Vid problem som sömnsvårigheter, ångest, depressioner eller sorgereaktioner vänder du dig hit för att få hjälp och samtalsbehandling.

Här kan du också få hälsosamtal, kost- eller träningsråd, sluta-rökasamtal eller hjälp med att dricka mindre alkohol.

På hälsocentralen arbetar till exempel sjuksköterska, läkare och psykolog.

Psykiatriska vården

Vid allvarligare psykiska besvär vänder du dig till den psykiatriska specialistvården.

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Är du under 18 år vänder du dig till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) som består av öppenvårdsmottagningar i KalmarOskarshamnVimmerby och Västervik.

Barn- och ungdomspsykiatrin i Oskarshamn har även en spädbarnsverksamhet kopplat till sin mottagning.

Vuxenpsykiatrin för dig som är 18 år eller äldre

Är du 18 år eller äldre vänder du dig till vuxenpsykiatrin. Det finns psykiatriska öppenvårdsmottagningar över hela länet dit du kan vända dig.

Socialtjänsten

Din kommun kan också hjälpa dig om du har det svårt. Kommunernas socialtjänst erbjuder stöd, hjälp, vård och omsorg i många olika situationer för barn, ungdomar, familjer, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Till socialtjänsten kan du också vända dig om det finns misstanke om att ett barn far illa eller om det finns problem med alkohol och droger.

AnorexiBulimiCenter

Som specialistenheter vid ätstörningar finns AnorexiBulimiCenters två mottagningar. AnorexiBulimiCenter mottagning Kalmar och AnorexiBulimiCenter mottagning Västervik erbjuder specialiserad, kvalificerad och individanpassad vård för barn, ungdomar och vuxna samt deras familjer som drabbats av anorexia nervosa, bulimia nervosa eller ätstörning UNS. Upptagningsområdet är hela Kalmar län.

Familjecentralen

Familjecentralen är en mötesplats för vuxna och barn. Om någon familjemedlem mår dåligt, vare sig det är en förälder eller ett barn, påverkas hela familjen. Hit kan man som förälder vända sig bara för att prata med någon eller för att få hjälp och stöd om man behöver det. På en familjecentral samverkar flera olika slags enheter, till exempel barnhälsovården, mödrahälsovården, socialtjänsten och öppna förskolan.

Barnhälsovården - barn under 6 år

Barnhälsovården tar emot barn, upp till 6 års ålder. Till barnhälsovården kan man vända sig med alla frågor som rör barnets hälsa och utveckling. I barnhälsovården arbetar sjuksköterskor och läkare.

Telefonjourer och rådgivning

Ibland kan det vara skönt att bara få prata med någon. Det finns flera telefonjourer man kan ringa för att få råd, både för barn, unga och vuxna.

Ett exempel är BRIS, Barnens rätt i samhället, på telefon 116 111 dit alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst.

BRIS har också en vuxentelefon som tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn. BRIS Vuxentelefon har telefon 077-150 50 50.

Patient- och närståendeföreningar

Genom patient- och närståendeföreningar kan man få kontakt med och träffa andra som är i samma situation som man själv.

Läs mer på 1177.se

När en vuxen i din familj inte mår bra

Även du som är barn påverkas om en vuxen i din familj inte mår bra. Det kan vara bra att veta att många andra barn och unga också har någon nära som mår dåligt. Ofta hjälper det att prata med någon.

För barn och unga: Vem har rätt att veta något om din vård?

Personalen du träffar har tystnadsplikt. Det betyder att de inte får berätta för vem som helst om dig.

Till toppen av sidan