2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se

2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se. Prova att återkomma till våra tjänster efter 15 minuter om du upplever störningar.

Föräldraskap och relationen med barnet

Vad är en familj?

Familjer kan se ut på många olika sätt. En familj kan ha genetiska släktband, men behöver inte ha det.

En vuxen sitter med två barn i en soffa.
Familjer med barn kan vara på många olika sätt.

Det finns många olika sätt att vara familj på.

När det finns barn i familjen styr lagar vem som har juridiskt ansvar för att barnet får god omvårdnad. Hur man själv definierar sin familj kan däremot inte lagen bestämma.

Till toppen av sidan