Operationer av könsorgan och urinvägar

Att operera bort urinblåsan och få en urostomi

Innehållet gäller Jönköpings län

Den vanligaste orsaken till att urinblåsan opereras bort är cancer. Om du har opererat bort urinblåsan får du en urostomi - det innebär att urinen leds ut på magen via en stomi genom ett hål på magen. Urinen samlas i en stomipåse som fästs på magen.

Hur går operationen till?

Förberedelser

Före operationen blir du kallad till ett inskrivningssamtal där du träffar en sjuksköterska från avdelningen, sjukgymnast, stomiterapeut och eventuellt också narkosläkare. Du får information om hur operationen går till och vilken vård du kommer att få efteråt.

Operationen

Operationen sker i narkos och tar tre till sex timmar. Under operationen får du en tunn slang i ryggen som ger smärtlindring genom att bedöva nerver som går till buken. Du brukar få ha kvar slangen i två till fyra dagar.

Vid operationen tas lymfkörtlar runt urinblåsan och eventuellt också urinröret bort. Hos mannen opereras även prostatan bort, hos kvinnor livmodern, äggstockarna och främre vaginalväggen.

Stomin görs av en bit tunntarm som kopplas till urinledarna och ansluts till bukväggen.

Två tunna slangar går från vardera njuren till stomin för att underlätta läkningen. Slangarna får oftast sitta kvar en till två veckor. Vid operation läggs det även in tunna slangar för att sårvätska ska kunna rinna ut. Dessa slangar får du ha kvar från några timmar till cirka sju dagar.

Efter operationen

Du vårdas på uppvakningsavdelningen till dagen efter operationen och kommer därefter till vårdavdelningen.

När du kommer till vårdavdelningen får du börja äta och dricka försiktigt men kommer även att få dropp. Det är väldigt viktigt att du kommer upp och rör dig, sitter i fåtölj och går i korridoren för att motverka komplikationer som lunginflammation och blodpropp. Du får hjälp av personal från vårdavdelningen och sjukgymnast.

Kroppen återhämtar sig snabbare om du återgår till ett normalt liv så fort som möjligt. Ibland kan det vara svårt att få igång magen efter operationen och du kan besväras av magknip.

Under vårdtiden på sjukhuset får du lära sig att sköta och byta din urostomi. Personal på avdelningen och stomiterapeut hjälper till.

Beräknad vårdtid på avdelningen är mellan 8 och 14 dagar.

Att få en stomi

Att få en stomi är en stor förändring och det kan ta tid att acceptera och anpassa sig till den nya livssituationen. När urinblåsan opererats bort förändras den sexuella förmågan och känslan hos både män och kvinnor. Både mannen och kvinnan blir sterila, mannens förmåga till erektion och utlösning minskar och kvinnor kan få besvär med flytningar och smärta vid samlag på grund av att slidan blivit trängre eller kortare.

Om du känner sig nedstämd eller orolig ska du prata med din läkare eller sjuksköterska. På avdelningen finns en kurator som kan ge råd och stöd.

Om du har frågor om behandlingen så kontakta mottagningens planeringssjuksköterska.

Urologimottagningar i Jönköpings län

Patientföreningar i Jönköpings län

Många patientföreningar erbjuder stöd och gemenskap. I en patientförening kan man komma i kontakt med personer med samma, eller likartade sjukdomar och diagnoser.

Här kan du se några av de patientföreningar som finns i Jönköpings län:

Påverka och delta i din vård

För att du ska kunna vara delaktig i din vård är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Vad du kan förvänta dig i din kontakt med vården

I din kontakt med vården ska det finnas en överenskommelse – ett patientkontrakt, där det är tydligt:

  • vad du ska hålla koll på för att veta när du behöver söka vård
  • vart du ska vända dig när du behöver vård eller stöd
  • vad som är ditt nästa steg i din vård och behandling
  • hur du själv kan påverka tider och upplägg för dina kontakter med vården
  • vad du själv kan göra för att må så bra som möjligt
  • vem som är din fasta vårdkontakt/kontaktperson om du är i behov av en sådan. 

Din överenskommelse – ditt patientkontrakt hittar du i din journal via nätet genom att logga in i journalen och sedan skriva in ”överenskommelse” i sökrutan. Du kan även be om att få den nedskriven eller utskriven av din vårdgivare.

Prata gärna med vårdpersonalen om ditt patientkontrakt och om du har frågor kring din delaktighet i din vård.

Viktigt före och efter operation

Levnadsvanor i samband med en operation

Du som ska opereras kan minska risken för komplikationer om du gör ett uppehåll med att röka och att dricka alkohol. Det har också betydelse att du äter bra och rör på dig.

Före och efter operation

Här kan du läsa mer om bland annat narkos och tiden efter en operation.

Till toppen av sidan