Habilitering i Jönköpings län

Min bok - ett informationshjälpmedel

Innehållet gäller Jönköpings län

Om du har en flerfunktionsnedsättning med stora behov och många kontakter inom både vård och omsorg kan Min bok vara ett bra hjälpmedel. Boken samlar all viktig information om var du bor och var du är på dagarna, mediciner, hjälpmedel, hur du kommunicerar och dina kontaktpersoner.

Informationen i boken hjälper personer du möter att förstå vad du behöver. Boken kan vara till stor nytta för anhöriga, personal inom daglig verksamhet, förskola, skola, habilitering, kortidshem och vård för att förstå hur du gör, vad du behöver och andra viktiga uppgifter om dig.

Boken är indelad i kapitel med flera kategorier av uppgifter att fylla i under varje kapitelrubrik. Du ser nedan vad de olika bladen i boken kan innehålla. Beskrivningen kan fungera som en mall och ge dig idéer om vad just din bok kan innehålla.

Du kan göra din bok på olika sätt

Du väljer själv hur du vill göra din egen bok och vilka uppgifter du vill ha med. Kanske använder du, eller den du får hjälp av, ett datorprogram som ni skapar boken i. Andra alternativ är att skriva in rubriker och dina egna uppgifter på papper som du samlar i en pärm, eller i en anteckningsbok i ett format som passar dig.

Om du vill kan du fylla i dina uppgifter och skriva ut bladen. Du hittar en pdf-fil som du kan skriva ut under "Om oss - Det här kan du få hjälp med - Stöd och hjälpmedel" här:

Min bok är en vidareutveckling av ”Barnens bok” av Lotta Ljunggren Thomasson, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg.

Framsida

Min bok - framsida

Framsida: Min bok

På framsidesbladet skriver du ditt namn, vilket år du föddes och klistrar in en bild på dig själv.

Kapitel 1: Om mig

Blad 1:1 - Vad jag gillar och inte

Min bok - Vad jag gillar och inte

Här skriver du in uppgifter om vad du gillar och inte gillar. 

Uppgifter:

 • Jag gillar:
 • Jag gillar inte:

Blad 1:2 - Så är jag speciell

Blad 1:2 - Så är jag speciell
Blad 1:2 - Så är jag speciell

På bladet finns plats för att skriva din diagnos och annat som gör dig speciell. 

Uppgifter:        

 • Min grunddiagnos:
 • Övriga diagnoser jag har:
 • Annat som är speciellt med mig:

Blad 1:3 - Vad du behöver veta om mig

Blad 1:3 - Vad du behöver veta om mig
Blad 1:3 - Vad du behöver veta om mig

Här kan du skriva ner fler saker som du tycker att andra behöver veta om dig. 

Uppgifter:

 • Vad du behöver veta om mig: 

Kapitel 2: Hur jag kommunicerar

Blad 2:1 - Så här kommunicerar jag

Blad 2:1 - Så här kommunicerar jag

Här kan du beskriva på vilket sätt du gör dig förstådd och förstår andra. Finns det exempelvis något som du vill att andra ska veta för att lättare kunna kommunicera med dig?

Uppgifter: 

 • Så här kommunicerar jag:

Blad 2:2 – Om jag har ont

Blad 2:2 – Om jag har ont

På bladet kan du fylla i hur du visar att du har ont och vad du brukar må bättre av vid smärta.

Uppgifter:             

 • Om jag har ont visar jag det genom att:
 • Jag brukar må bättre av:
 • Om jag behöver smärtlindrande läkemedel använder jag oftast:

Blad 2:3 – Hjälp att se om jag har ont

Blad 2:3 – Hjälp att se om jag har ont

Den här tabellen visar hur smärta kan se ut. Genom att tabellen finns med i din bok är den snabbt tillgänglig och kan vara till hjälp för någon i din närhet att se hur ont du har. Uppgifter:

Hjälp att se om jag har ont
  0 poäng 1 poäng 2 poäng
Ansikte

Neutralt uttryck eller ler

Bister uppsyn, rynkar pannan av och till, tillbakadragen, ointresserad Rynkad panna ofta eller hela tiden, darrande haka, hopbitna käkar
Ben

Normal ställning eller avslappnad

Oroliga, rastlösa eller spända ben

Sparkar eller uppdragna ben

Aktivitet

Ligger lugnt, normal position, rör sig obehindrat

Skruvar sig, ändrar ofta ställning, spänd

Böjd och spänd, rycker till eller stel

Gråt Ingen gråt Gnäller eller jämrar sig, klagar av och till Gråter hela tiden, skriker eller snyftar, klagar ofta
Tröstbarhet Nöjd, avslappnad Kan lugnas med beröring, kramar eller prat. Kan avledas

Svår att trösta eller lugna

Den som gör bedömningen tittar på dig under några sekunder och räknar ihop poängen. 0 poäng = ingen smärta alls, 10 poäng = värsta tänkbara smärta. Upprepa gärna smärtbedömningen i olika situationer, flera gånger per dag för att få en helhetsbild över ett eller flera dygn.

Kapitel 3: Människor omkring mig

Blad 3:1 - Min familj

Blad 3:1 - Min familj

På bladet fyller du i olika medlemmar i din familj. Du kan fylla i namn och om personen är till exempel din pappa, ditt syskon, mammas sambo, vårdnadshavare eller någon annan som ingår i din familj. Du kan också skriva in kontaktuppgifter till några av dem som andra kan behöva komma i kontakt med.

Uppgifter:

 • Namn:...är min:
 • Telefon:...e-post:

Blad 3:2 – Släkt och vänner

Blad 3:2 – Släkt och vänner

Här kan du skriva in personer du är släkt med och dina vänner.

Uppgifter:

 • Namn:...är min:
 • Telefon:...e-post:

Blad 3:3 – Min assistent och personal

Blad 3:3 – Min assistent och personal

Fyll i uppgifterna om din assistent eller annan personal som hjälper dig.

Uppgifter:            

 • Namn:...telefon:
 • Dagar och tider min assistent/personal finns hos mig:
 • Det här hjälper min assistent/personal mig med:

Blad 3:4 – Mitt habiliteringsteam

Blad 3:4 – Mitt habiliteringsteam

Här fyller du i namnen på de olika personerna i teamet och deras kontaktuppgifter.

Uppgifter:        

 • Min samordnare:...telefon:
 • Arbetsterapeut:...telefon:              
 • Dietist:...telefon:
 • Kurator:...telefon:
 • Logoped:...telefon:
 • Läkare:...telefon:
 • Psykolog:...telefon:
 • Sjukgymnast:...telefon:
 • Sjuksköterska:...telefon:
 • Specialpedagog:...telefon:

Kapitel 4: Här hittar du mig

Blad 4:1 – Här bor jag

Blad 4:1 – Här bor jag

På det här bladet fylls uppgifter i om var du bor, om det är eget boende eller gruppboende och telefonnummer till eventuell kontaktperson på boendet.

Uppgifter:

 • Platsen där jag bor heter:
 • Adress:
 • Telefon:
 • Kontaktperson:
 • Telefon till kontaktperson:
 • Bra att veta mer:

Blad 4:2 – Här är jag på dagarna

Blad 4:2 – Här är jag på dagarna

Här skriver du in kontaktuppgifter om din förskola, skola eller din eventuella dagliga verksamhet.

Uppgifter:

 • Min förskola/skola/dagliga verksamhet heter:
 • Adress:
 • Telefon:
 • Kontaktperson:
 • Telefon till kontaktperson:
 • Dagar och tider jag är här:

Blad 4:3 – Här är jag ibland

Blad 4:3 – Här är jag ibland

Här fyller du i uppgifter om ditt korttidsboende, om du bor på sådant ibland. Om du har en stödfamilj är det på detta blad du skriver in uppgifter om den.

Uppgifter:

 • Mitt korttidsboende/stödfamilj heter:
 • Adress:
 • Telefon:
 • Kontaktperson:
 • Telefon till kontaktperson:
 • Dagar och tider jag är här:

Kapitel 5: Min mat och min kropp

Blad 5:1 - Det här äter jag

Blad 5:1 - Det här äter jag

På bladet fyller du i vad andra behöver veta och tänka på när det gäller din mat.

Uppgifter:

 • Jag äter ”vanlig” mat             
 • Jag äter konsistensanpassad mat                 
 • Jag har kosttillägg/berikning, sort:...mängd:
 • Jag har sondnäring, total mängd/dygn:
 • Jag får extra vätska, total mängd/dygn:
 • Jag äter specialkost, från och med datum:
 • Dietist:
 • Jag är allergisk mot:
 • Jag är överkänslig för:
 • Bra att veta mer:               

Blad 5:2 – Mina måltider

Blad 5:2 – Mina måltider

På det här bladet är det tänkt att du ska berätta vid vilka tider du äter, vad du dricker till maten och annat i samband med dina måltider.

Uppgifter:                    

 • Klockan:...äter jag:
 • Det här dricker jag till maten/mellan måltiderna:
 • Så här sitter jag vid bordet:
 • Jag använder detta hjälpmedel:

Blad 5:3 – Så här bajsar jag

Blad 5:3 – Så här bajsar jag

Här kan du fylla i hur du brukar bajsa och om du tar några mediciner för magen eller tarmen.

Uppgifter:               

 • Då brukar jag bajsa:
 • Så här sitter/ligger jag:
 • Mediciner jag tar för magen/tarmen: 
 • Klockan:...tar jag:

Blad 5:4 – Så här kissar jag

Blad 5:4 – Så här kissar jag

Här skriver du till exempel in om du använder tappningskateter eller blöja när du kissar.

Uppgifter:

 • Då brukar jag kissa:
 • Hjälpmedel jag använder när jag kissar, t ex tappningskateter:
 • Jag använder blöja, sort:...storlek:
 • Bra att veta mer:    

Blad 5:5 – Min syn

Blad 5:5 – Min syn

Här kan du samla uppgifter som har med din syn att göra.

Uppgifter:                                                                             

 • Jag använder glasögon:...alltid...de här tiderna:
 • Min optiker heter:...telefon:
 • Jag använder solglasögon när:
 • Jag använder synhjälpmedlet:...när:               
 • Bra att veta mer:

Blad 5:6 – Min hörsel

Blad 5:6 – Min hörsel

Uppgifter som har med din hörsel att göra kan du skriva in på det här bladet.

Uppgifter:

 • Jag använder det här hörselhjälpmedlet:
 • Tänk på det här när du kommunicerar med mig:
 • Jag behöver hjälp med tolkning så här:

Blad 5:7 – Min längd, vikt, puls och temp

Blad 5:7 – Min längd, vikt, puls och temp

Här kan du samla mått och värden.

Uppgifter:                                                 

 • Min längd:...datum:
 • Min vikt:...datum:
 • Min puls när jag är frisk:
 • Min temperatur när jag är frisk:
 • Bra att veta mer:

Kapitel 6: Min medicin och hjälpmedel

Blad 6:1 – Min medicin

Blad 6:1 – Min medicin

Fyll i uppgifter om dina läkemedel, om du använder det. Fyll i både medicin du tar och salvor du använder.

Uppgifter:

 • Jag använder medicin för:
 • Klockan:...tar jag:
 • Salva jag använder:
 • Så här använder jag salvan:
 • Viktigt att veta om mig och mina mediciner:

Blad 6:2 – Mina hjälpmedel

Blad 6:2 – Mina hjälpmedel

Fyll i uppgifter om dina hjälpmedel, om du använder det. Till exempel ortos, rullstol och pep-mask.

Uppgifter:                                                                      

 • Jag använder:...när:
 • Bra att veta mer:

Blad 6:3 – Så här ser mina hjälpmedel ut

Blad 6:3 – Så här ser mina hjälpmedel ut

Här kan du klistra in bilder på hur dina hjälpmedel ser ut när du har dem på dig i olika situationer. Har du fler bilder du vill visa gör du fler likadana blad.

Uppgifter:

 • Här är jag när jag:

Exempel: Här är jag när jag:

 • sitter i rullstol
 • har korsetten på
 • har ortoser på
 • står på tippbräda
 • vilar i min säng på vänster sida/höger sida/på rygg/på mage

Kapitel 7: Min kontaktlista

Blad 7:1 – Min LSS-handläggare

Blad 7:1 – Min LSS-handläggare

Uppgifter om vem din LSS-handläggare är kan du ha på det här bladet.

Uppgifter:        

 • Min LSS-handläggare heter:
 • Telefon:
 • Område:
 • Bra att veta mer:

Blad 7:2 – Mina viktiga telefonnummer

Blad 7:2 – Mina viktiga telefonnummer

På det här bladet skriver du upp telefonnummer som är viktiga för dig att ha lätt tillgängliga.

Uppgifter:

 • Taxi:
 • Färdtjänst:
Till toppen av sidan